Digitale toegankelijkheid

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Bij het ingaan van de Wet digitale overheid (Wdo) moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.

Doel van dit product

Bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau voor het online aanbod van gemeentelijke digitale dienstverlening.

Waarom

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus Laag, Substantieel en Hoog. Op dit moment wordt praktisch alle gemeentelijke online dienstverlening op niveau Laag aangeboden (DigiD Laag of Midden (beiden eIDAS Laag). Bij het ingaan van Wdo komt daar verandering in en moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden, conform een nog te publiceren Ministeriele Regeling in de Wdo.

Voor ondernemersdienstverlening gebeurt dit met eHerkenning, variërend van eHerkenningsniveau 2 en 2+ (beiden Laag volgens eIDAS), eHerkenningsniveau 3 (Substantieel) en eHerkenningsniveau 4 (Hoog). Voor ondernemersdienstverlening is er vooruitlopend op Wdo al een wijziging doorgevoerd: per 1 juli 2021 is eHerkenning niveau 1 uitgefaseerd en moet alle dienstverlening op een hoger niveau worden aangeboden.

Betrouwbaarheidsniveaus gemeentelijke diensten

De hoogte van het betrouwbaarheidsniveau (Laag, Substantieel of Hoog) hangt af van de dienst en de wijze waarop dit wordt aangeboden. U moet als gemeente zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een, door u aangeboden, online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de generieke gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd. 

Het resultaat is een overzicht van betrouwbaarheidsniveaus van de gemeentelijke dienstverlening dat gemeenten helpt bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau per product en/of dienst. De betrouwbaarheidsniveaus van de verschillende producten en diensten zijn ook in een overzichtelijk schema verwerkt.

Tijdens de analyse is er gebruik gemaakt van de conceptversie van de ministeriële regeling (deze wordt bij het ingaan van de Wdo gepubliceerd) en de handreiking betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie. Het Forum Standaardisatie heeft ook een goede online regelhulp

Meer informatie