Digitale toegankelijkheid

Betrouwbaarheidsniveaus digitale dienstverlening

Bij het ingaan van de Wet digitale overheid moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.

Doel van dit product

Het aanbieden van gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau

Waarom

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de drie Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus Laag, Substantieel en Hoog. Op dit moment wordt alle gemeentelijke online dienstverlening op niveau Laag aangeboden (DigiD Laag of Midden (beiden eIDAS Laag). Bij het ingaan van Wdo komt daar verandering in en moet een deel van de gemeentelijke digitale dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.

Betrouwbaarheidsniveaus gemeentelijke diensten

De hoogte van het betrouwbaarheidsniveau (Laag, Substantieel of Hoog) hangt af van de dienst die wordt aangeboden. U moet als gemeente zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een, door u aangeboden, online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd. 

Het resultaat is een overzicht van betrouwbaarheidsniveaus van de gemeentelijke dienstverlening dat gemeenten helpt bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau per product en/of dienst. De betrouwbaarheidsniveaus van de verschillende producten en diensten zijn ook in een overzichtelijk schema verwerkt.

Tijdens de analyse is er gebruik gemaakt van de handreiking betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie. Het Forum Standaardisatie heeft ook een goede online regelhulp

Meer informatie