Beeldbellen

Betrouwbaar beeldbellen

Door de snelle digitale ontwikkelingen bij gemeenten kunnen inwoners steeds meer diensten digitaal afnemen. De afgelopen maanden wordt er door de Covid-19-uitbraak, daarnaast steeds meer gebruik gemaakt van beeldbellen.

Doel van dit product

Veilig beeldbellen met de lokale overheid door gebruik van DigiD.

Waarom

Om de identiteit van de aanvrager vast te stellen, wordt de inwoner meestal gevraagd om met zijn DigiD in te loggen bij het invullen van formulieren. Dit is een veilige manier om de identiteit vast te stellen. Nu een toenemend aantal gemeenten beeldbellen inzet, dringt de vraag zich op; hoe weet u nu of de inwoner ook daadwerkelijk is wie hij/zij zegt te zijn? En heeft de aanvrager wel voldoende garantie dat hij/zij met een betrouwbare partij zaken aan het doen is?

Sommige gemeenten vragen de inwoner om zijn of haar paspoort voor de camera te houden of om hun BSN voor te lezen. Praktisch, maar geen veilige manier omdat de beelden worden verwerkt door een derde partij; de leverancier van de tool voor beeldbellen. Daarom is er een handleiding ontwikkeld over hoe DigiD ingezet kan worden om de inwoner tijdens een beeldbelsessie zicht te laten identificeren en het vertrouwen te geven daadwerkelijk met de gemeente te spreken.

DigiD is op dit moment het enige overheidsidentificatiemiddel waarmee een inwoner met zekerheid kan worden geauthentiseerd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Wet digitale overheid; in deze wet is opgenomen dat er in de (nabije) toekomst naast DigiD ook private middelen toegelaten worden. Deze handleiding beperkt zich alleen tot het DigiD-middel; bij inwerkingtreding van de Wet digitale overheid zullen ook andere middelen ingezet kunnen worden.

Betrouwbaar beeldbellen gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft een prachtige variant van betrouwbaar videobellen reeds gereed!

U leest meer op de website van Rotterdam www.rotterdam.nl/videobellen