GGI-Netwerk

GGI-Netwerk

Gemeenten hebben VNG/VNG Realisatie opdracht gegeven samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Hier wordt invulling aan gegeven door het ontwikkelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel van dit product

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Voordelen van het GGI-Netwerk

GGI-Netwerk is een besloten datacommunicatienetwerk dat onderdeel is van het overheidsbrede Diginetwerk. Hiermee heeft een gemeente veilige dataverbindingen met andere overheden. Het GGI-Netwerk biedt een alternatief voor andere Diginetwerk-dienstverleners.

GGI-Netwerk wordt in 2019 landelijk uitgerold. Gemeenten hebben er 100% zeggenschap over. Uw VNG implementatieadviseur ondersteunt u bij de implementatie. 

Voordelen:

  • Besloten landelijk dekkend datanetwerk
  • 100% zeggenschap van gemeenten
  • Participatie via expertgroep GGI-Netwerk
  • Voor álle gemeenten en samenwerkingsverbanden
  • Meerdere bandbreedtes en beschikbaarheidsniveaus
  • Kosteneffectief
  • Onderdeel van het afsprakenstelsel Diginetwerk

Gemeenten willen hun dienstverlening verbeteren en digitaliseren en zien dat ze dat goed in samenwerking kunnen doen, want veel administratieve processen zijn bij alle gemeenten hetzelfde. Maar het gaat niet alleen over dienstverlening. We zien als gemeenten veel op ons afkomen waar we beter samen een antwoord op kunnen vinden.

Implementatie van het GGI-Netwerk

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen starten met het implementeren van GGI-Netwerk. Uitgebreide ondersteuningsinformatie vinden zij op de community GGI-Netwerk op het VNG Forum. Dit is een besloten community waar gemeenten zich op kunnen abonneren. Denk hierbij aan een plan van aanpak met bestelinstructie en diverse handreikingen ten aanzien van gegevensstromen, netwerk en andere relevante informatie.

Daarnaast is het mogelijk voor gemeenten om contact op te nemen met de GGI-Netwerk implementatieadviseurs van VNG Realisatie. Zij helpen gemeenten bij vragen over besluitvorming, de technische aansluiting en de migratie van de gegevensstromen van en naar de landelijke voorzieningen en SaaS-leveranciers.

Uitgebreide informatie over GGI-Netwerk en de implementatietoolkit is te vinden op het VNG Forum. Neem voor het aanmelden voor GGI-Netwerk contact op met de implementatieadviseurs GGI-Netwerk.

Voortgang aansluitingen GGI-Netwerk

Een groot aantal gemeenten is aangesloten op GGI-Netwerk. De voortgang wordt maandelijks bijgewerkt op Waarstaatjegemeente.nl.

Bestellen GGI-Netwerk

Bestellen van GGI-Netwerk kan op twee manieren. GT Vaste Communicatie deelnemers bestellen GGI-Netwerk via hun accountmanager van VodafoneZiggo. Overige organisaties bestellen GGI-Netwerk via het Servicecentrum Gemeenten. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.