GGI-Netwerk

GGI-Netwerk

Gemeenten hebben VNG/VNG Realisatie opdracht gegeven samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Hier wordt invulling aan gegeven door het ontwikkelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel van dit product

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Voordelen van het GGI-Netwerk

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van hun digitale infrastructuur, netwerkverbindingen, informatie- en ICT-voorzieningen. Elke gemeente heeft zo’n 50 tot 100 verbindingen met alleen al landelijke externe systemen, veelal via punt-tot-punt verbindingen over zelfstandig geregelde netwerkverbindingen. Het gaat onder meer over koppelingen naar landelijke voorzieningen en naar commerciële cloud-omgevingen. Gemeenten houden nu zelf deze koppelingen en de beveiliging over de gehele levensduur operationeel, van inkopen, inrichten, beheren, onderhouden tot en met het uitfaseren. Met GGI-Netwerk wordt het makkelijker voor gemeenten om deze verbindingen te beheren.

Overige voordelen:

  • Veilig datacommunicatie netwerk
  • 100% zeggenschap van gemeenten
  • Makkelijke dataverkeer tussen overheden voor ketensamenwerking
  • Passende servicelevels en prestaties met lagere kosten
  • Bereikbaarheid van landelijke voorzieningen
  • Gemeenten bepalen welke extra diensten ontsloten worden op GGI-Netwerk, waaronder de ontsluiting van cloud-omgevingen van GGI-Afspraken

Gemeenten willen hun dienstverlening verbeteren en digitaliseren en zien dat ze dat goed in samenwerking kunnen doen, want veel administratieve processen zijn bij alle gemeenten hetzelfde. Maar het gaat niet alleen over dienstverlening. We zien als gemeenten veel op ons afkomen waar we beter samen een antwoord op kunnen vinden.

Implementatie van het GGI-Netwerk

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen starten met implementatie van GGI-Netwerk. Gemeenten kunnen zich aanmelden op het VNG Forum GGI-Netwerk. Hier is uitgebreide informatie te vinden, onder meer het plan van aanpak en diverse handreikingen om aan te sluiten te vinden. Gemeenten kunnen hier vragen stellen of het discussieforum volgen. Ook kunnen gemeenten contact opnemen met de GGI-Netwerk implementatieadviseurs. De implementatieadviseurs van VNG Realisatie helpen gemeenten bij vragen over besluitvorming, de technische aansluiting en de migratie van de gegevensstromen van en naar de landelijke voorzieningen. Gemeenten kunnen zich bij de implementatieadviseurs aanmelden voor GGI-Netwerk.

Uitgebreide informatie over GGI-Netwerk en de implementatietoolkit is te vinden op het VNG Forum. Neem voor het aanmelden voor GGI-Netwerk contact op met de implementatieadviseurs GGI-Netwerk.

Eerste aansluitingen een feit

Inmiddels zijn de eerste gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aangesloten op GGI-Netwerk. Daarnaast hebben meer dan 60 organisaties de voorbereidingen gestart. De GGI-Netwerk implementatieadviseurs helpen bij deze voorbereidingen en bij de ingebruikname van GGI-Netwerk.