GGI-Netwerk

Gemeenten hebben VNG/VNG Realisatie opdracht gegeven samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Hier wordt invulling aan gegeven door het ontwikkelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel van dit product

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Voordelen van het GGI-Netwerk

GGI-Netwerk is een besloten datacommunicatienetwerk dat onderdeel is van het overheidsbrede Diginetwerk. Hiermee heeft een gemeente veilige dataverbindingen met andere overheden, organisaties met een publieke taak en cloud-leveranciers. GGI-Netwerk is sinds 2019 landelijk uitgerold en wordt inmiddels door ruim 200 gemeenten gebruikt. Gemeenten hebben er 100% zeggenschap over. Uw VNG implementatieadviseur ondersteunt u bij de implementatie.

Voordelen:

  • Besloten landelijk dekkend datanetwerk
  • 100% zeggenschap van gemeenten
  • Participatie door gemeenten via de Afnemersraad GGI-Netwerk
  • Voor álle gemeenten en samenwerkingsverbanden
  • Meerdere bandbreedtes en beschikbaarheidsniveaus
  • Kosteneffectief
  • Onderdeel van het afsprakenstelsel Diginetwerk

Implementatie van het GGI-Netwerk

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen starten met het implementeren van GGI-Netwerk. Uitgebreide ondersteuningsinformatie vinden zij op de community GGI-Netwerk op het VNG Forum. Dit is een besloten community waar gemeenten zich op kunnen abonneren. Denk hierbij aan een plan van aanpak met bestelinstructie en diverse handreikingen ten behoeve van de migratie van gegevensstromen, netwerkconfiguratie en andere relevante informatie.

Daarnaast is het mogelijk voor gemeenten om contact op te nemen met de GGI-Netwerk implementatieadviseurs van VNG Realisatie. Zij helpen gemeenten bij vragen over besluitvorming, de technische aansluiting en de migratie van de gegevensstromen van en naar de landelijke voorzieningen en SaaS-, IaaS- en PaaS-leveranciers.

Uitgebreide informatie over GGI-Netwerk en de implementatietoolkit is te vinden op het VNG Forum. Neem voor het aanmelden voor GGI-Netwerk contact op met de implementatieadviseurs GGI-Netwerk. Bestellen van GGI-Netwerk kan op twee manieren. GT Vaste Communicatie deelnemers bestellen GGI-Netwerk via hun accountmanager van VodafoneZiggo. Overige organisaties bestellen GGI-Netwerk via het Servicecentrum Gemeenten. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Voortgang aansluitingen GGI-Netwerk

Een groot aantal gemeenten is aangesloten op GGI-Netwerk. De voortgang wordt maandelijks bijgewerkt op Waarstaatjegemeente.nl.

Aansluiten als leverancier

De overheid roept leveranciers op om ook aan te sluiten op en gebruik te maken van Diginetwerk. Zo ontstaat een betrouwbare en veilige omgeving voor uitwisseling van gegevens en gebruik van ICT-toepassingen.

Een hoogwaardige Nederlandse digitale infrastructuur is onmisbaar voor de economie en samenleving. Gemeenten moeten blindelings kunnen vertrouwen op alle middelen die ervoor zorgen dat burgers veilig en eenvoudig hun zaken kunnen regelen.

Diginetwerk is de overheidsstandaard die zorgt voor een besloten digitale infrastructuur, waarbinnen veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling plaatsvindt. Voor commerciële cloudleveranciers is het onder voorwaarden mogelijk hun diensten te ontsluiten via Diginetwerk. Hiermee worden verbindingen met deze leveranciers eenvoudiger en hebben cloudleveranciers een gestandaardiseerde manier om overheidsklanten op hun diensten aan te sluiten. beheerder van het Afsprakenstelsel Diginetwerk is Logius. Daar vindt u een stappenplan over aansluiten.