GGI-Netwerk

Gemeenten hebben VNG en VNG Realisatie opdracht gegeven samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Hier wordt invulling aan gegeven door het ontwikkelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Onderdeel van de GGI is GGI-Netwerk: een beveiligd landelijk datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel van dit product

Het GGI-Netwerk is één van de koppelnetwerken binnen Diginetwerk en zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden en leveranciers van clouddiensten waardoor samenwerking beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Voordelen van het GGI-Netwerk

GGI-Netwerk is een besloten datacommunicatienetwerk dat onderdeel is van het overheidsbrede Diginetwerk. Hiermee heeft een gemeente veilige dataverbindingen met andere overheden, organisaties met een publieke taak en cloud-leveranciers. GGI-Netwerk is sinds 2019 landelijk uitgerold en wordt inmiddels door ruim 200 gemeenten gebruikt. Gemeenten hebben er 100% zeggenschap over. Uw VNG implementatieadviseur ondersteunt u bij de implementatie ervan.

Voordelen:

  • • Besloten landelijk dekkend datanetwerk
  • • 100% zeggenschap van gemeenten
  • • Participatie door gemeenten via de Afnemersraad GGI-Netwerk en de GGI-Adviesraad
  • • Voor álle gemeenten en samenwerkingsverbanden
  • • Veilig, makkelijk en efficiënt aansluiten op overheidsvoorzieningen en commerciële clouddiensten
  • • Meerdere bandbreedtes en beschikbaarheidsniveaus
  • • Kosteneffectief
  • • Onderdeel van het afsprakenstelsel Diginetwerk

Implementatie van het GGI-Netwerk

Uitgebreide ondersteuningsinformatie over hoe GGI-Netwerk te implementeren, is beschikbaar via de Toolkit GGI-Netwerk op het VNG Forum. Dit is een besloten community waar gemeenten zich op kunnen abonneren. Denk hierbij aan een plan van aanpak met bestelinstructie en diverse handreikingen ten behoeve van de migratie van gegevensstromen, netwerkconfiguratie en andere relevante informatie.

Daarnaast is het mogelijk voor gemeenten om contact op te nemen met de GGI-Netwerk implementatieadviseurs van VNG Realisatie. Zij helpen gemeenten bij vragen over besluitvorming, de technische aansluiting en de migratie van de gegevensstromen van en naar de landelijke voorzieningen en SaaS-, IaaS- en PaaS-leveranciers.

Uitgebreide informatie over GGI-Netwerk en de implementatietoolkit is te vinden op het VNG Forum. Neem voor het aanmelden voor GGI-Netwerk contact op met de implementatieadviseurs GGI-Netwerk. Bestellen van GGI-Netwerk kan op twee manieren. GT Vaste Communicatie deelnemers bestellen GGI-Netwerk via hun accountmanager van VodafoneZiggo. Overige organisaties bestellen GGI-Netwerk via het Servicecentrum Gemeenten. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.

Publiceer uw eigen diensten via het GGI-Netwerk DNS

Op GGI-Netwerk is het GGI-Netwerk DNS actief. Een eigen DNS verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van GGI-Netwerk, verbetert de betrouwbaarheid van de DNS-dienst op Diginetwerk en versnelt het proces van registratie van DNS-records.

Als organisatie kunt u uw eigen diensten publiceren via het GGI-Netwerk DNS. Iedere organisatie op GGI-Netwerk kan het domein .ggi-netwerk.net laten aanmaken door een verzoek in te dienen via het portal van het Servicecentrum Gemeenten. Na inloggen op het portal vindt u diverse diensten die u kunt afnemen; onder netwerk vindt u de optie GGI-Netwerk DNS. Na de aanvraag ontvangt u instructies en toegang tot een self-service portal waar u uw eigen DNS-records kunt publiceren.

Dashboard GGI-Netwerkmonitoring

Op GGI-Netwerk is het generieke dashboard van de GGI-Netwerk monitoringdienst beschikbaar. Deze is te benaderen via GGI-Netwerk (of via een ander koppelnetwerk van Diginetwerk). Op dit dashboard vindt u een actueel overzicht van de beschikbaarheid van diensten die via GGI-Netwerk te benaderen zijn. Het is een handig hulpmiddel bij het oplossen van problemen met connectiviteit. U kunt daarop zien wanneer een host (of één van de diensten die op deze host draaien) niet bereikbaar is vanaf GGI-Netwerk.

Werking: De bereikbaarheid van hosts wordt gemeten door het versturen van een ICMP-ping. De bereikbaarheid van een specifieke service wordt gemeten door een http(s) request te doen naar de service. De metingen vinden plaats vanaf een Nagios-server binnen GGI-Netwerk. Naast de actuele beschikbaarheid kunt u ook de beschikbaarheid in het verleden bekijken, alsook een aantal performance statistieken van een dienst zoals de round-trip time (min, max en gemiddeld) en de packet-loss.

Volgende releases: Het generieke dashboard betreft de eerste release van de GGI-Netwerk monitoringdienst. In de toekomst breiden we de dienst uit. De eerstvolgende oplevering bevat een dashboard specifiek bedoeld voor de beheerders van GGI-Netwerk met daarin onder andere alert-functionaliteit en inzicht in het gebruik van diensten via GGI-Netwerk. Het gebruik gaan we meten aan de hand van traffic-analyse (NetFlow). Na de oplevering van dit eerste dashboard gaan we werken aan het gemeente specifieke dashboard. Daarop kunnen gemeenten de beschikbaarheid zien van de diensten die zij afnemen via GGI-Netwerk en tevens in hoeverre de diensten worden gebruikt vanuit de eigen organisatie. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om notificaties in te stellen bij bepaalde events zoals het down gaan van een dienst. De meetdata worden via een API ontsloten zodat gemeenten deze kunnen gebruiken in eigen monitortooling. De verwachting is dat het gemeentelijke dashboard in Q4 2021 gereedkomt.

Voortgang aansluitingen GGI-Netwerk

Een groot aantal gemeenten is aangesloten op GGI-Netwerk. De voortgang wordt maandelijks bijgewerkt op Waarstaatjegemeente.nl.

Aansluiten als leverancier

De overheid roept leveranciers op om hun clouddiensten aan te bieden via Diginetwerk. Via Diginetwerk kunnen gegevens op een veilige, betrouwbare en effectieve manier uitgewisseld worden met andere overheidspartijen. Diginetwerk is de overheidsstandaard die zorgt voor een besloten digitale infrastructuur, waarbinnen veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling plaatsvindt. Voor commerciële cloudleveranciers is het onder voorwaarden mogelijk hun diensten te ontsluiten via Diginetwerk. Hiermee worden verbindingen met deze leveranciers eenvoudiger en hebben cloudleveranciers een gestandaardiseerde manier om overheidsklanten op hun diensten aan te sluiten. Ook wordt de rechtstreekse bevraging van Landelijke Voorzieningen vanuit clouddiensten hiermee mogelijk. Beheerder van het Afsprakenstelsel Diginetwerk is Logius. Daar vindt u een stappenplan over aansluiten.