14+netnummer

14+ netnummer

Met het 14+netnummer realiseren we één telefonische ingang voor gemeenten. Elke inwoner van Nederland kan met dit nummer gemakkelijk zijn gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14 0172 voor Alphen aan den Rijn. Het project GT 14+netnummer verzorgt de aanbesteding van de dienst 14+netnummer. Het contract loopt in 2020 af. De bedoeling is om de bestaande dienstverlening voor 14+netnummer zoveel mogelijk te continueren.

Doel van dit product

Het 14+netnummer stelt burgers in staat met een kort, makkelijk nummer gemeenten telefonisch te bereiken.

Waarom 14+ netnummers

Aanbesteding GT 14+

Het project GT 14+ netnummer heeft als doel om burgers en bedrijven na afloop van het contract met de huidige leverancier nog steeds de mogelijkheid te bieden om gemeenten via het verkorte 14+ netnummer te kunnen opbellen. De dienstverlening van 14+ netnummer wordt voortgezet en de lessen van de huidige dienstverlening worden verwerkt in het nieuwe contract. 

Het project startte met een vooronderzoek, met een evaluatie van de huidige dienstverlening, een inventarisatie van de eisen en wensen en met een verkenning van de huidige mogelijkheden in de markt. Aansluitend wordt de aanbesteding uitgevoerd.

14+ netnummers sinds 2005

Sinds 2005 heeft de overheid de telefoonnummers beginnend met 14 gereserveerd voor de publieke dienstverlening in Nederland. Naast de 14+ netnummers die in gebruik zijn genomen door de gemeenten, maakt ook de rijksoverheid gebruik van een verkort 14-nummer: 1400.

De overheid maakt gebruik van de 14-reeks om de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de telefonische overheidsdienstverlening te vergroten. Het 14+netnummer voorkomt dat inwoners, ondernemers en instellingen lang moeten zoeken naar het telefoonnummer van een gemeente. Zij kiezen '14' en vervolgens het netnummer van de gemeente.

Marktconsultatie

In februari 2019 is een marktconsultatie gehouden. Hierbij is de strategie van deze aanbesteding voorgelegd aan de marktpartijen en andere belanghebbenden. Er was tot 11 maart 2019 de gelegenheid om te reageren. De reacties op het strategiedocument zijn verwerkt. Op 14 mei 2019 heeft de stuurgroep GT het strategiedocument vastgesteld. Dat betekent, dat het strategiedocument niet meer wijzigt. De definitieve versie van het strategiedocument is onder aan deze webpagina als download te vinden.

Planning

Met een afvaardiging van gebruikers zijn de eisen en wensen van de dienst doorgenomen. Die worden vertaald naar het bestek.

De planning is als volgt:

  • Rond 15 juni 2019: Het concept SpecP en het concept prijzenblad wordt ter review aangeboden aan de marktpartijen. Dit wordt dan via CTM gepubliceerd. Leveranciers krijgen dan 3 weken de tijd om te reageren.
  • September 2019: Publicatie van de aanbesteding.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aanvullende informatie

Bent u een medewerker van een gemeente en hebt u algemene, niet aan de aanbesteding verbonden vragen over het 14+netnummer?
Dan kunt u contact opnemen met de accountmanagers van 14+netnummer, Marcel Conté en Désirée Groeneveld.