14+netnummer

14+ netnummer

Het 14+netnummer realiseert één telefonische ingang voor gemeenten. Bijna alle bewoners van Nederland kunnen met dit nummer gemakkelijk hun gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14 0172 voor Alphen aan den Rijn.

Doel van dit product

Het 14+netnummer stelt burgers in staat met een kort, gemakkelijk nummer gemeenten telefonisch te bereiken.

14+ netnummers

Nieuwe overeenkomst GT 14+netnummer. 

Vanaf 12 maart 2020 is er een nieuwe overeenkomst voor 14+ met VodafoneZiggo in werking getreden. Het beheer hiervan ligt bij het Servicecentrum Gemeenten van VNG Realisatie. De dienstverlening in de nieuwe overeenkomst is een doorontwikkeling van het oorspronkelijke contract met een aantal aanpassingen:

  • de spraakherkenning is verbeterd;
  • storingen in de telefonische bereikbaarheid worden beter gesignaleerd;
  • er komt een voorziening om bij calamiteiten gesprekken te kunnen behandelen

Met deze verbeteringen kunnen inwoners hun gemeente de komende vijf jaar weer gemakkelijk telefonisch bereiken.

14+ netnummers sinds 2005

Sinds 2005 heeft de overheid de telefoonnummers beginnend met 14 gereserveerd voor de publieke dienstverlening in Nederland. Naast de 14+ netnummers die in gebruik zijn genomen door de gemeenten, maakt ook de rijksoverheid gebruik van een verkort 14-nummer: 1400.

De overheid maakt gebruik van de 14-reeks om de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de telefonische overheidsdienstverlening te vergroten. Het 14+netnummer voorkomt dat inwoners, ondernemers en instellingen lang moeten zoeken naar het telefoonnummer van een gemeente. Zij kiezen '14' en vervolgens het netnummer van de gemeente. Het 14+netnummer wordt beheerd door het Servicecentrum Gemeenten.

Aanvullende informatie

Meer weten over dit product? Of bent u een medewerker van een gemeente en heeft u vragen over het 14+netnummer?

Neem dan contact op met het Servicecentrum Gemeenten, 14-plus@scgemeenten.nl of 070 250 14 14.