14+netnummer

14+ netnummer

Het 14+netnummer realiseert één telefonische ingang voor gemeenten. Elke inwoner van Nederland kan met dit nummer gemakkelijk zijn gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14 0172 voor Alphen aan den Rijn. Het project GT 14+netnummer verzorgt de aanbesteding van de dienst 14+netnummer. Het huidige contract loopt in juni 2020 af. De bedoeling is om de bestaande dienstverlening voor 14+netnummer zoveel mogelijk te continueren.

Doel van dit product

Het 14+netnummer stelt burgers in staat met een kort, gemakkelijk nummer gemeenten telefonisch te bereiken.

14+ netnummers

Aanbesteding GT 14+

Met de aanbesteding van het 14+ netnummer willen gemeenten ervoor zorgen dat burgers en bedrijven gemeenten blijven bereiken via het 14+ netnummer. De dienstverlening van het 14+ netnummer wordt voortgezet en de lessen van de huidige dienstverlening verwerkt in het nieuwe contract. 

Het project is in het voorjaar van 2019 gestart met een vooronderzoek, een evaluatie van de huidige dienstverlening, een inventarisatie van de eisen en wensen en een verkenning van de huidige mogelijkheden in de markt. 

14+ netnummers sinds 2005

Sinds 2005 heeft de overheid de telefoonnummers beginnend met 14 gereserveerd voor de publieke dienstverlening in Nederland. Naast de 14+ netnummers die in gebruik zijn genomen door de gemeenten, maakt ook de rijksoverheid gebruik van een verkort 14-nummer: 1400.

De overheid maakt gebruik van de 14-reeks om de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de telefonische overheidsdienstverlening te vergroten. Het 14+netnummer voorkomt dat inwoners, ondernemers en instellingen lang moeten zoeken naar het telefoonnummer van een gemeente. Zij kiezen '14' en vervolgens het netnummer van de gemeente. Het 14+netnummer wordt beheerd door het Servicecentrum Gemeenten.

Marktconsultatie

Planning

De planning - per 25 oktober 2019 -  is als volgt:

  • De finale review van de bestekstukken is uitgevoerd.
  • De stuurgroep GT is verzocht om toestemming tot publicatie te verlenen.
  • Zodra de toestemming er is wordt het bestek gepubliceerd op CTM.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aanvullende informatie

Bent u een medewerker van een gemeente en hebt u algemene, niet aan de aanbesteding verbonden vragen over het 14+netnummer?

Neem dan contact op met de accountmanagers van 14+netnummer, Marcel Conté en Désirée Groeneveld.