14+netnummer

14+ netnummer

Met het 14+netnummer realiseren we één telefonische ingang voor gemeenten. Elke inwoner van Nederland kan met dit nummer gemakkelijk zijn gemeente bellen. Het bestaat uit het cijfer 14 plus het netnummer van de gemeente. Bijvoorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14 0172 voor Alphen aan den Rijn. Het project GT 14+netnummer verzorgt de aanbesteding van de dienst 14+netnummer. Het contract loopt in 2020 af. De bedoeling is om de bestaande dienstverlening voor 14+netnummer zoveel mogelijk te continueren.

Doel van dit product

Het 14+netnummer stelt burgers in staat met een kort, makkelijk nummer gemeenten telefonisch te bereiken.

Waarom 14+ netnummers

Aanbesteding GT 14+

Het project GT 14+netnummer is in augustus 2018 gestart. Het heeft ten doel om de huidige dienstverlening opnieuw aan te besteden. Het project start met een vooronderzoek, met een evaluatie van de huidige dienstverlening, een inventarisatie van de eisen en wensen en met een verkenning van de huidige mogelijkheden in de markt. Aansluitend wordt de aanbesteding uitgevoerd.

14+ netnummers sinds 2005

Sinds 2005 heeft de overheid de telefoonnummers beginnend met 14 gereserveerd voor de publieke dienstverlening in Nederland. Naast de 14+ netnummers die in gebruik zijn genomen door de gemeenten, maakt ook de rijksoverheid gebruik van een verkort 14-nummer: 1400.

De overheid maakt gebruik van de 14-reeks om de toegankelijkheid en de herkenbaarheid van de telefonische overheidsdienstverlening te vergroten. Het 14+netnummer voorkomt dat inwoners, ondernemers en instellingen lang moeten zoeken naar het telefoonnummer van een gemeente. Zij kiezen '14' en vervolgens het netnummer van de gemeente.

Marktconsultatie tot en met 10 maart 2019

In het tweede kwartaal 2019 wordt de nieuwe aanbesteding 14+ netnummer op het aanbestedingsplatform CTM gepubliceerd. Na de gunning vindt eventueel migratie van de dienstverlening plaats. Gemeenten ontvangen hier meer informatie over zodra de gunning van de aanbesteding in zicht is.

Voordat de aanbesteding wordt gepubliceerd, krijgen marktpartijen de gelegenheid om op de voorgenomen aanbesteding te reageren. Daartoe is op 8 februari 2019 het Strategiedocument versie 0.6 gepubliceerd. Het beschrijft de kaders en uitgangspunten van de aanbesteding van 14+netnummer. De marktpartijen worden uitgenodigd om op het voorstel te reageren.

Bij het strategiedocument hoort ook een toelichting. Dat beschrijft hoe de reacties worden verwerkt. Het strategiedocument en de toelichting zijn via CTM gepubliceerd, maar zijn ook vanaf deze site te downloaden. De reacties kunnen tot en met 10 maart 2019 worden ingediend via CTM.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aanvullende informatie

Hebt u vragen over de aanbesteding? Dan kunt u tot en met 10 maart 2019 reageren op het Strategiedocument. Reacties kunnen alleen via CTM worden ingediend.

Bent u een medewerker van een gemeente en hebt u algemene, niet aan de aanbesteding verbonden vragen over het 14+netnummer? Dan kunt u contact opnemen met de accountmanagers van 14+netnummer, Marcel Conté en Désirée Groeneveld.