Privacy

Privacy

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor gemeenten wordt steeds complexer. Dit komt onder andere door de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten, de gegevensuitwisseling met (keten)partners, de technische mogelijkheden, het gebruik van big en open data door gemeenten voor hun dienstverlening en veranderende privacywetgeving. Privacy is niet langer een onderwerp waar alleen juristen mee bezig zijn: privacy raakt de hele gemeentelijke organisatie.

Belang van dit onderwerp

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing in alle EU-lidstaten. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), inclusief de meldplicht datalekken, wordt dan vervangen door de AVG. Ook na deze datum vereist de implementatie en borging van de verordening de nodige aandacht.

Waarom

Gemeenten worden door VNG Realisatie ondersteund om privacy te borgen in de eigen gemeente en in de afspraken met (keten)partners. Om gemeenten zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen worden gemeenten gevraagd om hun FG aan te melden bij VNG Realisatie via dit formulier.

Op de website van de informatiebeveiligingsdienst kunt u de meest recente informatie, handreikingen, nieuwsbrieven, factsheets en praktijkvoorbeelden rond het onderwerp Privacy terugvinden.

Heeft u een vraag op het gebied van privacy? Stuur dan een mail naar privacy@vng.nl.

1 product raakt aan dit onderwerp

Privacy ondersteuningsaanbod voor gemeenten

Het generieke ondersteuningsaanbod helpt gemeenten om de uitgangspunten van de nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG goed te borgen in de organisatie.
Gewijzigd: 18 juni 2021
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie