Over VNG Realisatie

Over VNG Realisatie

Samen werken aan een sterke uitvoering

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen op willen trekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening.

Tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen. Samen Organiseren is de rode draad in onze werkwijze: VNG Realisatie werkt met en voor onze leden. Common Ground is de informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening voor gemeenten en hun partners. Deze visie geeft richting aan alle projecten en programma’s die VNG Realisatie uitvoert. Meer informatie vindt u op de website van Common Ground.

VNG Realisatie geeft veelal uitvoering aan projecten, programma’s en structurele diensten uit het door gemeenten vastgelegde meerjarenplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020-2024 (PDF) en het GGU Jaarplan 2020 (PDF).

De voortgangsrapportages Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) geven per zes maanden inzicht in wat het in de gezamenlijke uitvoering is bereikt.

Voortgangsrapportages

VNG Realisatie is een bedrijfsonderdeel van VNG.

Organisatie

VNG Realisatie werkt ontwikkelgericht. We zijn geordend volgens de stappen in de ontwikkelcyclus van weten, proberen, maken en beheren. Op die manier werken we stap voor stap van goede ideeën naar staande dienstverlening voor alle gemeenten te komen. Dat doen we transparant; de betrokkenheid van de leden bij projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Tevredenheid van onze leden over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen.

In ons organogram komt onze ontwikkelcyclus als volgt tot uiting. (Klik op de afbeelding voor een groter formaat.)

Organogram VNG Realisatie 2021

We werken vanuit vijf basisteams.

  • Het basisteam Weten wordt aangestuurd door Koen Wortmann: Koen.Wortmann@vng.nl.
  • Het basisteam Proberen wordt aangestuurd door Tino de Velde: Tino.deVelde@vng.nl.
  • Het basisteam Maken wordt aangestuurd door Theo Peters: Theo.Peters@vng.nl.
  • De aansturing van het basisteam Beheren is verdeeld over Koen Wortmann, Tino de Velde en Theo Peters.
  • Het basisteam Bedrijfsvoering wordt aangestuurd door de adjunct-directeur Marcel van Brouwershaven: Marcel.vanBrouwershaven@vng.nl.

Managementteam VNG Realisatie

Nathan Ducastel Nathan Ducastel is algemeen directeur van VNG Realisatie en is verantwoordelijk voor de algehele aansturing. Het managementteam van VNG Realisatie bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct-directeur en de managers van de basisteams.

Taskforce Samen Organiseren

De  groeiende gezamenlijkheid heeft geleid tot de aanpak samen organiseren. Gemeenten, VNG Realisatie en de Taskforce Samen Organiseren geven samen invulling aan de ambitie om meer als collectief te doen.

Ze brengen daarmee voor het eerst de benodigde (financiële) middelen en organisatiekracht bijeen om van een gezamenlijke aanpak een succes te maken. Samen organiseren wordt grotendeels door gemeenten gezamenlijk gefinancierd via het Fonds GGU.

E-Magazines VNG Realisatie, bijzondere publicaties

Het VNG Realisatie E-Magazine biedt een mix van artikelen over projecten, onderwerpen en trends die raken aan de informatiesamenleving. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vanuit gemeenten krijgt de lezer inzicht in ontwikkelingen, producten en het ondersteuningsaanbod van VNG Realisatie. Gemeenten delen hun ervaringen met u. Daarnaast bevat het E-Magazine het laatste nieuws voor en door gemeenten. 

Verschenen E-Magazines:

Specials

Actie websites