Over VNG Realisatie

Over VNG Realisatie

Samen werken aan een sterke uitvoering

VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen op willen trekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening.

Samen organiseren

Tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen. Samen Organiseren is de rode draad in onze werkwijze: VNG Realisatie werkt met en voor onze leden. Common Ground is de informatiekundige visie op een nieuwe informatievoorziening voor gemeenten en hun partners. Deze visie geeft richting aan alle projecten en programma’s die VNG Realisatie uitvoert. Meer informatie vindt u op de website van Common Ground.

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

We geven uitvoering aan onze projecten, programma’s en structurele diensten vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De uitgangspunten hiervan zijn door gemeenten vastgelegd in een meerjarenplan.

  VNG Realisatie is een bedrijfsonderdeel van VNG.

  Organisatie

  VNG Realisatie werkt ontwikkelgericht. We zijn geordend volgens de stappen in de ontwikkelcyclus van weten, proberen, maken en beheren. Op die manier werken we stap voor stap van goede ideeën naar staande dienstverlening voor alle gemeenten te komen. Dat doen we transparant; de betrokkenheid van de leden bij projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Tevredenheid van onze leden over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen.

  In ons organogram komt onze ontwikkelcyclus als volgt tot uiting. (Klik op de afbeelding voor een groter formaat.)

  Organogram VNG Realisatie 2021

  We werken vanuit vijf basisteams.

  • Het basisteam Weten wordt aangestuurd door Koen Wortmann: Koen.Wortmann@vng.nl.
  • Het basisteam Proberen wordt aangestuurd door Tino de Velde: Tino.deVelde@vng.nl.
  • Het basisteam Maken wordt aangestuurd door Theo Peters: Theo.Peters@vng.nl.
  • De aansturing van het basisteam Beheren is verdeeld over Koen Wortmann, Tino de Velde en Theo Peters.
  • Het basisteam Bedrijfsvoering wordt tijdelijk aangestuurd door Martine Meijers: martine.meijers@vng.nl

  Managementteam VNG Realisatie

  Nathan Ducastel Nathan Ducastel is algemeen directeur van VNG Realisatie en is verantwoordelijk voor de algehele aansturing. Het managementteam van VNG Realisatie bestaat uit de algemeen directeur, de adjunct-directeur en de managers van de basisteams.