Single Digital Gateway

Single Digital Gateway

Single Digital Gateway (SDG) is een Europese verordening waaraan alle gemeenten moeten voldoen. De eerste stap is dat overheden vanaf december 2022 informatie over producten en diensten moeten ontsluiten via YourEurope.eu. Hiervoor wordt (onder regie van de VNG) een centrale oplossing gerealiseerd die alle gemeenten kunnen gebruiken: de SDG Invoervoorziening.

Belang van dit onderwerp

Vanaf december 2022 moeten alle gemeenten informatie over producten en diensten ontsluiten via YourEurope.eu. Gemeenten krijgen vanaf Q2 2022 toegang tot een centrale oplossing: de SDG Invoervoorziening. Gemeenten kunnen vanaf dat moment de standaardteksten controleren, aanvullen en publiceren om de invoervoorziening in gebruik te nemen.

SDG Invoervoorziening: centrale oplossing voor gemeenten

Vanaf december 2022 moeten alle gemeenten informatie over producten en diensten ontsluiten via YourEurope.eu. Gemeenten hoeven hiervoor zelf géén oplossing te regelen. Het bestuur van de VNG heeft ervoor gekozen om een centrale oplossing te realiseren voor alle gemeenten. Hiermee kunnen gemeenten efficiënt en optimaal voldoen aan alle eisen van de eerste fase van de verordening. Deze oplossing bestaat uit: 

 • de SDG Invoervoorziening;
 • standaardteksten in Nederlands en Engels.

Hoe werkt de SDG Invoervoorziening?

De SDG Invoervoorziening is een content management systeem (CMS) dat nauw samenwerkt met de nationale portalen Rijksoverheid.nl en Ondernemersplein.nl en hun Engelse equivalenten. 

 • Op Rijksoverheid.nl en Ondernemersplein.nl staat alle verplichte generieke informatie over gemeentelijke producten in het Nederlands en Engels. De generieke informatie wordt centraal gemaakt en beheerd.
 • Alle gemeenten vullen de generieke informatie aan met specifieke informatie vanuit de eigen gemeente. Hiervoor gebruiken ze de SDG Invoervoorziening en de daarin beschikbare standaardteksten. Gemeenten beheren zelf deze specifieke teksten. 
 • Deze generieke teksten en specifieke teksten worden op de nationale portalen samengevoegd en zijn voor de bezoeker zichtbaar als één geheel. 

Hiermee voldoen gemeenten aan alle eisen van de eerste fase van de verordening, zoals het leveren van statistieken, geven van feedbackmogelijkheden, aanmelden van de pagina’s bij YourEurope.eu en het plaatsen van een EU-logo.

Wat moeten gemeenten doen?

Gemeenten krijgen vanaf Q2 2022 toegang tot de SDG Invoervoorziening met daarin standaardteksten in het Engels en Nederlands. Gemeenten moeten de standaardteksten controleren, aanvullen en publiceren. U kunt hier nu alvast rekening mee houden in uw jaarplannen en capaciteit. Hierover volgt meer berichtgeving.

Wat is de impact voor gemeenten?

We doen er alles aan om de impact voor gemeenten klein te maken. Bijvoorbeeld:

 • Door de SDG Invoervoorziening aan te bieden met standaardteksten in het Engels en Nederlands. Deze teksten worden door redacteuren van verschillende gemeenten gemaakt. En ze worden voor zoveel mogelijk gemeenten geschikt gemaakt.
 • Door te ondersteunen bij de uitvoering met bijvoorbeeld handleidingen en (virtuele) bijeenkomsten. 

Wat is de planning?

Hieronder staat een globale planning. U leest meer over de voortgang in de SDG groep op Pleio.

 • Vanaf september 2021: start realisatie van de SDG Invoervoorziening en de standaardteksten.
 • Vanaf november 2021: gemeenten kunnen zich inschrijven op de uitrol van de SDG Invoervoorziening. Hierover volgt meer berichtgeving.  
 • Vanaf Q2 2022: naar verwachting is de SDG Invoervoorziening klaar voor gebruik. Dan gaan we proefdraaien met enkele gemeenten. 
 • Vanaf Q2 2022: alle gemeenten krijgen toegang tot de SDG Invoervoorziening en kunnen de standaardteksten controleren en aanvullen.

Centrale oplossing is bestuursbesluit van VNG

Gemeenten kiezen voor ‘Samen Organiseren’. Dat betekent dat ze zoveel mogelijk samen doen en kiezen voor gezamenlijke oplossingen voor vraagstukken. Door samen te werken, kunnen gemeenten bijvoorbeeld betere dienstverlening bieden tegen lagere kosten. Ook voor Single Digital Gateway geldt dat gemeenten dit beter samen kunnen oppakken dan iedere gemeente afzonderlijk. Daarom heeft het bestuur van de VNG in juli 2021 twee besluiten genomen: 

 • Er wordt een centrale oplossing gerealiseerd (de SDG Invoervoorziening), waarmee alle gemeenten efficiënt kunnen voldoen aan de eisen van de SDG verordening.
 • Het advies aan gemeenten is dat ze de SDG Invoervoorziening gebruiken.

Blijf op de hoogte: ga naar de SDG groep op Pleio

Ga naar de SDG groep voor gemeenten op Pleio voor het laatste nieuws. Word lid van de groep, dan krijgt u automatisch bericht over updates. Of neem contact op met Astrid van den Biggelaar, projectcoördinator van Single Digital Gateway bij de VNG: astrid.vandenbiggelaar@vng.nl

Single Digital Gateway: Europese verordening met 3 pijlers

Single Digital Gateway is een Europese verordening waaraan alle gemeenten moeten voldoen. Concreet: alle EU-burgers en bedrijven moeten makkelijk toegang krijgen tot digitale dienstverlening in andere EU-lidstaten. 

Dat gebeurt met het portaal Your Europe. Deze centrale toegangspoort verwijst gebruikers door naar de juiste websites in de verschillende lidstaten.

Deze verplichting geldt voor alle (decentrale) overheden: gemeenten, waterschappen, provincies en uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst. 

De verordening heeft 3 pijlers:

 1. Informeren – deadline december 2022: informatie ontsluiten over rechten en plichten volgens regels van de EU en van de lidstaten. Gemeenten moeten informatie verstrekken over de relevante producten.
 2. Procedures – deadline december 2023: EU-burgers en bedrijven hebben toegang tot online procedures. Ook krijgen burgers en bedrijven het recht overheden toestemming te geven om onderling digitaal bewijsstukken uit te wisselen.
 3. Ondersteuning bij vragen of problemen - EU-burgers en bedrijven krijgen ondersteuning bij het zoeken naar informatie of het volgen van een procedure.

Wilt u meer weten? Bekijk een animatie met uitleg over Single Digital Gateway (YouTube).

1 product raakt aan dit onderwerp

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik