Single Digital Gateway

Single Digital Gateway

Vanuit Europa is de verordening Single Digital Gateway ( (EU) (2018/1724) ) uitgevaardigd die impact gaat hebben op de dienstverlening van gemeenten. De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die burgers van lidstaten toegang geven tot informatie en procedures.

Belang van dit onderwerp

De Single Digital Gateway heeft impact op de huidige dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist bijvoorbeeld dat een deel van de huidige informatie over producten en diensten in het Engels wordt aangeboden. Uitgangspunt is verder ook dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van een lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten. Deze informatie komt beschikbaar via het Europese portaal YourEurope.

Aansluiten op SDG

Alle gemeenten moeten heldere informatie over een aantal producten voor burgers en een aantal producten voor ondernemers via het Europese portaal YourEurope tonen. Deze verplichting geldt voor 500 (lager/decentrale) overheden (waterschappen, provincies en belastingdienst).

Volgende stappen

Once Only Principle: Vijf jaar na de inwerkingtreding zijn alle relevante procedures voor EU-burgers en bedrijven toegankelijk en voorzien van vertaalde toelichtingen. In die vijf jaar moeten de lidstaten daarvoor ook een uitwisseling op gang brengen waarin bewijsstukken onderling worden uitgewisseld: als een burger of bedrijf een aanvraag indient bij een overheidsorganisatie moet de laatste de relevante gegevens bij de lidstaat opvragen waar de aanvrager vandaan komt. Zie ook de film.( link toevoegen) 

Klankbordgroep 

VNG Realisatie heeft een klankbordgroep ingericht voor gemeenten die actief willen meedenken over de Single Digital Gateway. Wilt u ook deelnemen aan deze klankbordgroep? Stuur dan een mail naar dienstverlening.realisatie@vng.nl

Impact voor gemeenten

VNG Realisatie en gemeenten hebben een impactanalyse voor gemeenten uitgevoerd, o.a. om na te gaan welke gemeentelijke producten er volgens hen onder de SDG vallen. Daarnaast wilden we graag van gemeenten weten hoe vaak deze producten gebruikt worden door ondernemers en burgers in Europa. De impactanalyse is op te vragen bij VNG Realisatie.

1 product raakt aan dit onderwerp

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 18 maart 2020
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie