Single Digital Gateway

Single Digital Gateway

Vanuit Europa is een nieuwe verordening uitgevaardigd die impact gaat hebben op de dienstverlening van gemeenten. De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures.

Belang van dit onderwerp

De Single Digital Gateway heeft mogelijk impact op de huidige dienstverlening van gemeenten. De verordening vereist bijvoorbeeld dat een deel van de huidige informatie en diensten in een andere taal aangeboden wordt. Uitgangspunt is dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van een lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten. Deze informatie moet vervolgens worden aangeleverd aan het Europese portaal.

Aansluiten op SDG

Deze verordening schrijft alle Nederlandse overheidsorganisaties voor hun informatievoorziening in een aantal sectoren en een aantal specifieke diensten toegankelijk te maken en te vertalen voor EU-burgers en bedrijven uit andere lidstaten. De verordening is inmiddels door het Europees Parlement bekrachtigd. 

Volgende stappen

De verordening geeft alle nationale, regionale en lokale overheden voor de verschillende onderdelen twee tot vijf jaar de tijd om de implementatie voor te bereiden. Binnen twee jaar moeten de centrale overheden hun informatievoorziening aangepast hebben voor EU-burgers en bedrijven. Voor lokale overheden geldt een termijn van vier jaar.

Vijf jaar na de inwerkingtreding zijn alle relevante procedures voor EU-burgers en bedrijven toegankelijk en voorzien van vertaalde toelichtingen. In die vijf jaar moeten de lidstaten daarvoor ook een uitwisseling op gang brengen waarin bewijsstukken onderling worden uitgewisseld: als een burger of bedrijf een aanvraag indient bij een overheidsorganisatie moet de laatste de relevante gegevens bij de lidstaat opvragen waar de aanvrager vandaan komt. 

Impact voor gemeenten

VNG Realisatie en gemeenten hebben een impactanalyse voor gemeenten uitgevoerd, o.a. om na te gaan welke gemeentelijke producten er volgens hen onder de SDG vallen. Daarnaast wilden we graag van gemeenten weten hoe vaak deze producten gebruikt worden door ondernemers en burgers in Europa. De impactanalyse is op te vragen bij VNG Realisatie.

1 product raakt aan dit onderwerp

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie uiterlijk in september 2018 eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 18 maart 2020
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie