Online dienstverlening

Online dienstverlening

Online dienstverlening is meer dan alleen de gemeentelijke website. Het gaat naast informatievoorziening ook over het aanbod van gebruiksvriendelijke online producten en diensten, webcare en samenspel van digitale front- en backoffice. Het is belangrijk dat gemeenten de behoeften van inwoners en ondernemers centraal laten staan tijdens het ontwikkelen en aanbieden van online dienstverlening.

Belang van dit onderwerp

Continue verbetering van de online dienstverlening is voor alle gemeenten een hoofdzaak omdat inwoners en ondernemers dit steeds meer van hun gemeente verwachten.

Waarom

Inwoners en ondernemers verwachten steeds meer dat zij producten en diensten online kunnen aanvragen en dat zij ook via online kanalen antwoord krijgen op hun verzoek. Daarom, en vanwege doelstellingen van programma's als de Digitale Agenda 2020, is verbetering van de online dienstverlening voor alle gemeenten een hoofdzaak.

Het Kenniscentrum Dienstverlening ondersteunt gemeenten bij het optimaliseren en meer klantgedreven maken van hun online dienstverlening. Dat doet het Kenniscentrum door middel van onderzoek, uitwisseling van kennis en ervaringen met andere gemeenten en door middel van leermodules. Op dit moment bieden we de volgende twee ondersteuningsmiddelen om de online dienstverlening te verbeteren:

Heeft u vragen? Neem dan contact op via dienstverlening.realisatie@vng.nl.

6 producten die raken aan dit onderwerp

Wegwijs in online dienstverlening

De succesfactoren helpen gemeenten om hun online dienstverlening én hun online team verder te professionaliseren.
Gewijzigd: 6 september 2019
product

Lokale ambitie
In gebruik

Webteksten voor toptaken gemeentelijke websites

Heldere en begrijpelijke webteksten zijn essentieel voor succesvolle online gemeentelijke dienstverlening. Daarom maakte VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten en de Stichting Lezen en Schrijven voorbeeldteksten.
Gewijzigd: 20 september 2021
product

Lokale ambitie
In gebruik

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
Gewijzigd: 9 augustus 2021
instrument

Gepubliceerd

Leermodule Klantreizen

Met de leermodule Klantreizen krijgt u inzicht in uw dienstverlening. U krijgt grip op klanttevredenheid en klantbeleving, zodat u de dienstverlening kunt verbeteren.
Gewijzigd: 9 april 2021
product

Lokale ambitie
In gebruik

Chatbot verhuizen

Met de chatbot Verhuizen regelt een inwoner zijn verhuizen bij de gemeente
Gewijzigd: 16 september 2021
product

Lokale ambitie
In ontwikkeling