Grip op Informatie

Grip op Informatie

In het project ‘Grip op informatie’ werkt de VNG samen met gemeenten aan concrete oplossingen op drie thema’s: informatiehuishouding op orde, actief openbaar maken en duurzame toegankelijkheid. Een stevige grip op informatie biedt gemeenten kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven werken en in de contacten met inwoners en ondernemers. U leest er meer over in de publicatie 'Grip op Informatie'.

Belang van dit onderwerp

Gemeenten helpen kansen te benutten die de informatiesamenleving met zich meeneemt. Door beter inzicht en betere dienstverlening, efficiënter omgaan met middelen, openheid en democratisch functioneren.

Waarom

Het op orde hebben van de informatiehuishouding is voor gemeenten niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een voorwaarde voor openheid en transparantie. De juiste informatie op de juiste plaats draagt daarnaast bij aan een goede en efficiënte taakuitvoering, aan informatieveiligheid en privacy, aan de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijkheden voor innovatie en datagedreven werken. Een goed functionerend archief, ook voor digitale informatie, is van belang voor verantwoording aan gemeenteraad, toezichthouders, burgers, onderzoekers en journalisten.

Het project Grip op informatie richt zich op drie thema’s:

  1. Informatiehuishouding op orde
  2. Actief openbaar maken
  3. Duurzame toegankelijkheid.

Samen met 70 gemeenten heeft VNG Realisatie in 2019 en 2020 in tien proeftuinen gewerkt aan concrete verbeteringen op dit gebied. Dat heeft tot nu toe geleid tot twaalf concrete producten voor gemeenten, waaronder handreikingen, een marktverkenning en meerdere beheer- en informatieplannen.

Een goed startpunt voor Grip op Informatie is de 'Wegwijzer', die in kaart brengt welke producten, standaarden en handreikingen op dit gebied al bestaan. De Wegwijzer geeft ook aanbevelingen over welke producten het belangrijkst zijn om te implementeren. In de reeks publicaties van Grip op Informatie zijn de volgende titels verschenen:

In de praktijk

Een van de aanleidingen voor het project Grip op Informatie is het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo), dat tot doel heeft om overheden en semi-overheden transparanter te maken. Grip op informatie omvat ook het in 2019 door VNG Realisatie gestarte project Digitaal Toegankelijk Op Orde; het logische vervolg op het traject Digitale Archieven Op Orde (DAOO). Het project is praktisch van aard gaat in op de ‘hoe’-vraag voor het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie.

Week van Grip op Informatie

Van donderdag 15 tot en met 22 april 2021 organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten en naar verwachting met andere overheidsorganisaties de derde week van Grip op Informatie.

Wederom staan de webinars van Grip op Informatie allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Het initiatief voor deze week komt voort uit de proeftuinen Wet open overheid, waarmee gemeenten zich voorbereiden op de komst van deze wet en op het verbeteren van de gemeentelijke informatiehuishouding in het algemeen.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk het programma (PDF). U kunt zich aanmelden voor een of meerdere sessies via het aanmeldformulier. De webinars zijn ook na afloop terug te kijken.

Aanmelden voor de sessie 'Hoe ziet de toekomst eruit van een archiefinstelling?' gaat via het aanmeldformulier op formdesk.com.
In mei en november 2020 zijn 2 eerdere edities van de Week van Grip op Informatie georganiseerd. Voor meer informatie over de onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest kunt u gebruik maken van de volgende links:

1 product raakt aan dit onderwerp

Duurzaam Toegankelijk Op Orde

Duurzaam Toegankelijk Op Orde wordt ingezet om informatievoorziening te verbeteren door duurzaam toegankelijke dossiers, samenwerking binnen en tussen gemeenten te faciliteren en door informatie en dossiers vindbaar te maken en te delen en openbare informatie rechtstreeks toegankelijk kunnen maken.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In ontwikkeling