Generieke Digitale Infrastructuur

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen gaan inrichten. Omdat de transformatie naar een digitale dienstverlening organisaties op verschillende manieren raakt, wordt de GDI als een serie losse componenten aangeboden. De GDI valt in de toekomst voor een groot deel onder de Wet digitale overheid.

Belang van dit onderwerp

Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Generieke Digitale Infrastructuur regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid, regelt de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen en maakt het mogelijk om veilig berichten te sturen. 

Waarom

De GDI draagt bij aan de realisatie van een goed werkende en samenhangende digitale overheid die burgers en bedrijven verwachten: uitvoeringsprocessen zijn op elkaar afgestemd, informatie is makkelijk vindbaar en transacties zijn eenvoudig uitvoerbaar. Door slim te digitaliseren en gebruik te maken van generieke voorzieningen wordt de dienstverlening veranderd en beter georganiseerd, waardoor het geheel efficiënter wordt. Versnippering van een goed functionerende overheid wordt voorkomen door het gebruik van generieke digitale voorzieningen te bevorderen.

De gemeente Den Haag scoort met digitale dienstverlening voor het derde jaar op rij het hoogst van alle gemeenten. “Maar deze erkenning is natuurlijk geen reden voor ons om achterover te leunen”, reageert verantwoordelijk wethouder Baldewsingh. “We blijven goed luisteren naar de burger en ondernemer. Hen betrekken bij de verbetering van onze processen, van aanvraag tot aflevering van een product.”

De GDI bestaat uit producten, standaarden en voorzieningen verdeeld over vier thema's. Deze dragen alle vier bij aan een ander aspect van digitale dienstverlening:

  • Identificatie & authenticatie - In de fysieke wereld dient iemand die een auto huurt, een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent, zich te legitimeren. In de digitale wereld is dit niet anders. Ook daar is het nodig om de identiteit van een persoon met zekerheid vast te stellen.
    De overheid werkt aan veilig en makkelijk inloggen. Met als doel: zoveel mogelijk zaken online regelen.
  • Gegevens - De overheid levert alleen goede en betrouwbare dienstverlening als gegevens kloppen. Deze gegevens worden bijgehouden in basisregistraties. Stelselvoorzieningen maken het slim delen en controleren van gegevens uit basisregistraties binnen de overheid mogelijk. Door gegevens her te gebruiken, hoeven mensen en ondernemers bepaalde informatie maar één keer aan te leveren.
  • Dienstverlening - Inwoners, ondernemers en instellingen moeten op gemakkelijke wijze, zakendoen met de overheid. Dat betekent dat overheidsinformatie makkelijk vindbaar, begrijpelijk en transparant behoort te zijn. Om dit te realiseren ontwikkelt de overheid intuïtieve websites en portalen. Daarnaast werkt de overheid aan initiatieven die inwoners in staat stellen om regie te houden op hun persoonlijke gegevens.
  • Interconnectiviteit - Interconnectiviteit vormt de basis van de digitale overheid. Zonder fysieke netwerken, standaarden, architectuur en gegevensuitwisseling is een veilige en betrouwbare vorm van berichtenverkeer tussen mensen, bedrijven en overheid ondenkbaar.

Cluster

Middel en status

Advies aan gemeenten

Identificatie &

eHerkenning - in gebruik

Implementeren voor aanbieden digitale diensten

Authenticatie

DigiD - in gebruik Implementeren voor aanbieden digitale diensten

 

eIDAS - in ontwikkeling Volg ontwikkelingen en adviezen

Gegevens:

Digikoppeling - klaar voor implementatie

Implementeren voor aanbieden digitale diensten

Stelselvoorzieningen

Digimelding - klaar voor implementatie

Portal gebruiken voor terugmelden op HR, BAG en BRP

 

 

Webservices: beproeving wordt opgestart, wachten op uitkomst

 

Digilevering - in ontwikkeling

op HR: op termijn beschikbaar

 

 

Op BRP: beschikbaar

 

 

op LV WOZ: Op termijn beschikbaar

 

 

op BRK: volg ontwikkelingen en adviezen

 

Stelselcatalogus - in gebruik

Gebruiken voor gemeente specifieke informatiemodellen

 

BSN Beheervoorziening - in gebruik

Verplicht gebruik voor gemeenten

Gegevens:

BRP - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

Basisregistraties

Handelsregister - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BAG - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden. als bronhouder BAG 2.0 implementeren

 

BRT - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRK - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRV - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRI - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

WOZ - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BGT - in gebruik

Gebruiken en bij gerede twijfel terugmelden

 

BRO - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

Dienstverlening:

Overheid.nl - klaar voor implementatie

Gemeentelijke content via dit platform ontsluiten

Websites

Antwoord voor Bedrijven - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

 

Ondernemersplein - in ontwikkeling

Volg ontwikkelingen en adviezen

 

Samenwerkende Catalogi - klaar voor implementatie

Gebruik beschikbare generieke teksten

Dienstverlening

MijnOverheid - in gebruik

Gebruiken/aansluiten

Portals

Berichtenbox Burger - in gebruik

Gebruiken voor poststromen

 

Berichtenbox Bedrijven - in gebruik

Gebruiken / implementeren

 

Ondernemingsdossier - gestopt

Gestopt

Dienstverlening:

St. Business Reporting

Gebruiken voor zaken met bedrijven

Gest.Berichtenverkeer

eFactureren - in gebruik

Aansluiten en voorbereiden interne verwerking. Verplicht vanaf november 2018

Interconnectiviteit

Diginetwerk - klaar voor implementatie

Verplicht bij uitwisselen persoonsgegevens

 

Federatief Berichten Selsel (FBS) - in ontwikkeling.

Volg ontwikkelingen en adviezen, migratie voorzien eind 2022. 

29 producten die raken aan dit onderwerp

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
Gewijzigd: 9 augustus 2021
instrument

Gepubliceerd

MijnOverheid Berichtenbox

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke, beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische berichten van de overheid aan individuele burgers.
Gewijzigd: 22 september 2021
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

E-factureren

In het gemeentelijk betalingsverkeer is elektronisch bankieren nog geen gemeengoed. Ondernemers sturen een factuur die gemeenten vervolgens handmatig verwerken. E-factureren is een manier om dit proces te optimaliseren en kosten te besparen.
Gewijzigd: 14 juni 2021
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

Samenwerkingsverbanden en de GDI

Gemeenten werken steeds vaker samen op veel verschillende vlakken. In deze samenwerkingsverbanden worden voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) gebruikt. Dit project gaat specifiek in op de knelpunten voor samenwerkingsverbanden bij het gebruik van de GDI
Gewijzigd: 28 augustus 2020
verkenning

Collectieve afspraken

Innovatieve gebruikstoepassingen BGT

Deze verkenning heeft als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en benutten van de beschikbaarheid en gebruikspotentie van de BGT en andere locatiegebonden gegevens.
Gewijzigd: 20 januari 2020
verkenning

Collectieve afspraken

Gebruik BGT bij openbare ruimte

Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Digimelding

Basisregistraties vormen het fundament van de gegevenshuishouding van de overheid. Daarom is het van cruciaal belang dat de kwaliteit van de gegevens in die basisregistraties goed is. Onderdeel van de kwaliteitszorg is dat afnemers bij gerede twijfel over de juistheid van gegevens, zaken terugmelden aan de bronhouders.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eIDAS

De eIDAS-verordening zorgt ervoor dat inwoners uit landen van de Europese Unie eenvoudiger overheidsdiensten in het buitenland kunnen afnemen.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Digilevering Handelsregister

Het werken met gebeurtenisberichten staat nog in de kinderschoenen. Onder meer via de pilot Gebeurtenisberichten uit het Handelsregister willen we kijken welke waarde gebeurtenisberichten hebben.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
In ontwikkeling

Standard Business Reporting (SBR)

Bedrijven in Nederland leveren jaarlijks miljoenen (verplichte) rapportages aan verschillende partijen, waaronder banken en overheden. Dat kost tijd, geld en energie. Het eenmalig inrichten van de bedrijfsadministratie volgens Standard Business Reporting (SBR) zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Met SBR, de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages, wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger.
Gewijzigd: 20 januari 2020
instrument

Wet- en regelgeving

Samenwerkende Catalogi

Het doel achter de Samenwerkende Catalogi is om informatie over producten en diensten te standaardiseren zodat deze eenvoudig kan worden uitgewisseld en door alle overheden (eenduidig en samenhangend) kan worden gebruikt.
Gewijzigd: 20 januari 2020
instrument

Wet- en regelgeving

Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN)

Eén Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) die alle voorzieningen die zorgen voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN omvat. Via de BV BSN zijn ook de originele registraties, die vaak zogenoemde identificerende gegevens bevatten, raadpleegbaar.
Gewijzigd: 14 juni 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Berichtenbox voor bedrijven

De Berichtenbox voor bedrijven zorgt voor veilige en snelle uitwisseling van informatie tussen de overheid en ondernemers én tussen overheden onderling.
Gewijzigd: 17 september 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Topografie (BRT)

Basisregistratie Topografie draait om het door middel van open data beschikbaar maken van digitale topografische bestanden op verschillende niveaus.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Personen (BRP)

Dankzij de BRP verbetert de kwaliteit van de gegevens en is de informatie direct beschikbaar. Ook wordt het voor inwoners mogelijk om in een andere gemeente dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie aan te vragen.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Inzicht in de actuele vastgoedinformatie met betrekking tot percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten en leidingnetwerken. Daarnaast biedt BRK overzicht door kadastrale kaarten met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Inkomen (BRI)

Door middel van de Basisregistratie Inkomen stelt overheidsorganisaties in staat sneller toeslagen, subsidies of uitkeringen bepalen en toe te kennen.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Het eenduidig vastleggen van alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen in een gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland, die door alle overheden gebruikt wordt.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG stelt organisaties in staat om op eenvoudige wijze gebruik te maken van digitale basisgegevens over alle officiële adressen en alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen in Nederland.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) maakt het mogelijk dat de in de WOZ-beschikking vastgestelde WOZ-waarde door alle overheidsorganisaties, die daarvoor een wettelijke regeling hebben, gebruikt kan worden.
Gewijzigd: 22 juli 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

eHerkenning

Ondernemers en bedrijven regelen met behulp van eHerkenning veilig online zaken met (overheids)organisaties.
Gewijzigd: 19 november 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Ondernemersplein

Het Ondernemersplein zorgt ervoor dat ondernemers niet onnodig veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar voor hun relevante informatie.
Gewijzigd: 14 juni 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Diginetwerk

Diginetwerk verzorgt veilige gegevensuitwisseling tussen (besloten netwerken van) overheidsorganisaties.
Gewijzigd: 14 juni 2021
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Digikoppeling

Het toepassen van Digikoppeling maakt gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheden en organisaties met een publieke taak, mogelijk.
Gewijzigd: 14 juni 2021
product

Wet- en regelgeving
Klaar voor implementatie

DigiD

Met DigiD identificeren burgers zich veilig en betrouwbaar voor digitale dienstverlening van overheden en publieke dienstverleners.
Gewijzigd: 25 januari 2022
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

Digitaal machtigen

Machtigen laagdrempelig en gebruiksvriendelijk houden zodat iedereen, ook minder digi-vaardigen en wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) er gebruik van kunnen maken.
Gewijzigd: 23 december 2021
product

Wet- en regelgeving
In gebruik

14+ netnummer

Het 14+netnummer stelt inwoners in staat sneller en gemakkelijker hun gemeente te bereiken, waarmee het bijdraagt aan de verbetering van de (telefonische) dienstverlening.
Gewijzigd: 3 mei 2021
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Inrichten terugmeldproces

Door het structureel inbedden van terugmelden in werkprocessen de gegevenskwaliteit verhogen en gemeenten helpen om te voldoen aan de wettelijke terugmeldplicht.
Gewijzigd: 16 februari 2021
verkenning

Wet- en regelgeving