Gemeentehuis

Onderwerpen

Lees hieronder meer over de onderwerpen waarop VNG Realisatie samenwerkt met gemeenten.

De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

GGU

Samenwerking tussen gemeenten leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers en tot een meer efficiënte inzet van middelen. Daarvoor is veel coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise nodig. VNG Realisatie helpt gemeenten bij het bundelen van hun kennis en krachten om zo gezamenlijk de gemeentelijke uitvoering te kunnen verbeteren.