GGI-Netwerk

GGI-Netwerk

Gemeenten hebben VNG/VNG Realisatie opdracht gegeven in het kader van Samen Organiseren te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Hier wordt invulling aan gegeven door het ontwikkelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Onderdeel van de GGI is het GGI-Netwerk: een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel van dit product

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Voordelen van het GGI-Netwerk

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van hun digitale infrastructuur, netwerkverbindingen, informatie- en ICT-voorzieningen. Elke gemeente heeft zo’n 50 tot 100 verbindingen met alleen al landelijke externe systemen, veelal via punt-tot-punt verbindingen over zelfstandig geregelde netwerkverbindingen. Het gaat onder meer over koppelingen naar landelijke voorzieningen en naar commerciële Saas (Software as a service)-omgevingen. Gemeenten houden nu zelf deze koppelingen en de beveiliging over de gehele levensduur operationeel, van inkopen, inrichten, beheren, onderhouden tot en met het uitfaseren. Met GGI-Netwerk wordt het makkelijker voor gemeenten om deze verbindingen te beheren.

Overige voordelen:

  • Veilig datacommunicatie netwerk
  • 100% zeggenschap van gemeenten
  • Makkelijke dataverkeer tussen overheden voor ketensamenwerking
  • Passende servicelevels en lagere kosten
  • Gemeenten bepalen welke extra diensten ontsloten worden op GGI-Netwerk

Gemeenten willen hun dienstverlening verbeteren en digitaliseren en zien dat ze dat goed in samenwerking kunnen doen, want veel administratieve processen zijn bij alle gemeenten hetzelfde. Maar het gaat niet alleen over dienstverlening. We zien als gemeenten veel op ons afkomen waar we beter samen een antwoord op kunnen vinden.

Implementatie van het GGI-Netwerk

GGI-Netwerk wordt gerealiseerd binnen het contract dat is gesloten bij de aanbesteding GT-Vast. Dit houdt in dat de winnaar van dat contract (VodafoneZiggo) het datanetwerk technisch inricht in opdracht van VNG. Gezorgd wordt dat alle gemeenten en
gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten op GGI-Netwerk.

Het GGI-Netwerk wordt ook aangesloten op de diginetwerk infrastructuur. Hiermee realiseren gemeenten via GGI-Netwerk dataverbindingen met ketenpartners die op Diginetwerk zijn aangesloten. Tot slot wordt een aparte zone op GGI-Netwerk gecreëerd voor de ontsluiting van de omgeving van commerciële cloud-leveranciers. Hiermee wordt het eenvoudiger om verbinding met cloud-leveranciers te realiseren en krijgen gemeenten meer grip op deze leveranciers.​ Meer informatie is terug te lezen in de High Level Architectuur van GGI-Netwerk.

GGI-Netwerk is beschikbaar voor alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten die meedoen aan GT Vaste Communicatie kunnen binnenkort aan VodafoneZiggo de opdracht geven om de aansluiting met GGI-Netwerk te realiseren. Overige gemeenten vragen hun eigen dataprovider om een aansluiting op een specifiek koppelpunt bij VodafoneZiggo te realiseren. In de loop van 2018 sluiten de eerste gemeenten aan.

Om gemeenten te ondersteunen bij de adoptie van de GGI in hun beleid wordt het document "Handreiking GGI in beleid" ontwikkeld. Vanaf 29 juni zijn de opmerkingen van gemeenten verwerkt en kunnen de beleidsbouwstenen door gemeenten worden opgenomen in het eigen beleid.