GGI-Netwerk

GGI-Netwerk

Gemeenten hebben VNG/VNG Realisatie opdracht gegeven in het kader van Samen Organiseren te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Hier wordt invulling aan gegeven door het ontwikkelen van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Onderdeel van de GGI is het GGI-Netwerk: een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Doel van dit product

Het GGI-Netwerk zorgt voor veilige dataconnecties met andere overheden waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt.

Voordelen van het GGI-Netwerk

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van hun digitale infrastructuur, netwerkverbindingen, informatie- en ICT-voorzieningen. Elke gemeente heeft zo’n 50 tot 100 verbindingen met alleen al landelijke externe systemen, veelal via punt-tot-punt verbindingen over zelfstandig geregelde netwerkverbindingen. Het gaat onder meer over koppelingen naar landelijke voorzieningen en naar commerciële Saas (Software as a service)-omgevingen. Gemeenten houden nu zelf deze koppelingen en de beveiliging over de gehele levensduur operationeel, van inkopen, inrichten, beheren, onderhouden tot en met het uitfaseren. Met GGI-Netwerk wordt het makkelijker voor gemeenten om deze verbindingen te beheren.

Overige voordelen:

  • Veilig datacommunicatie netwerk
  • 100% zeggenschap van gemeenten
  • Makkelijke dataverkeer tussen overheden voor ketensamenwerking
  • Passende servicelevels en lagere kosten
  • Gemeenten bepalen welke extra diensten ontsloten worden op GGI-Netwerk

Gemeenten willen hun dienstverlening verbeteren en digitaliseren en zien dat ze dat goed in samenwerking kunnen doen, want veel administratieve processen zijn bij alle gemeenten hetzelfde. Maar het gaat niet alleen over dienstverlening. We zien als gemeenten veel op ons afkomen waar we beter samen een antwoord op kunnen vinden.

Implementatie van het GGI-Netwerk

Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen starten met implementatie van GGI-Netwerk. Gemeenten kunnen zich aanmelden op het VNG Forum GGI-Netwerk. Hier zijn het Plan van Aanpak en diverse handreikingen om aan te sluiten te vinden. Gemeenten kunnen hier vragen stellen of het discussieforum volgen. Ook kunnen gemeenten contact opnemen met de GGI-Netwerk implementatieadviseurs. De implementatieadviseurs van VNG Realisatie helpen gemeenten bij vragen over besluitvorming, de technische aansluiting en de migratie van de gegevensstromen van en naar de landelijke voorzieningen. Gemeenten kunnen zich bij de implementatieadviseurs aanmelden voor GGI-Netwerk.

Uitgebreide informatie over GGI-Netwerk en de implementatietoolkit is te vinden op het VNG Forum. Neem voor het aanmelden voor GGI-Netwerk contact op met de implementatieadviseurs GGI-Netwerk.

Kick-off GGI-Netwerk

Samen met gemeenten start VNG Realisatie de implementatie van GGI-Netwerk met regionale kick-offs. In een dagdeel krijgen gemeenten inzicht in wat GGI-Netwerk inhoudt en hoe gemeenten kunnen implementeren. Tijdens deze bijeenkomsten geven de implementatieadviseurs toelichting op de technische handreikingen en de te nemen stappen. De kick-off is bedoeld voor netwerkbeheerders en projectleiders, die de operationele uitvoering van de implementatie voor hun rekening nemen. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor een kick-off bijeenkomst via ggi@vng.nl.

Regiobijeenkomsten GGI-Netwerk

Verschillende gemeenten organiseren samen met de accountmanagers van VNG Realisatie regiobijeenkomsten in het land. Gemeenten die zich willen oriënteren op GGI-Netwerk kunnen zich voor deze bijeenkomsten aanmelden.

Oriëntatie

Tijdens deze bijeenkomsten krijgen gemeenten meer informatie over GGI-Netwerk, hoe de implementatie kan worden voorbereid en wat daarbij komt kijken. Het gaat dus om een oriëntatie op GGI-Netwerk en dient als voorbereiding op de Kick-off GGI-Netwerk. Naast oriëntatie krijgen de deelnemers ook een overzicht van de technische basis en een doorkijkje naar toekomstige ontwikkelingen rondom gemeentelijke infrastructuur. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor functionarissen die zich bezig houden met informatiemanagement en infrastructuur op strategisch en tactisch niveau.

Aanmelden

Gemeenten kunnen zich voor de regiobijeenkomsten aanmelden met het aanmeldformulier. Alle regiobijeenkomsten zijn te vinden op de agenda van VNG Realisatie