05/03/2018

Eén netwerk voor alle Nederlandse gemeenten

Op de Algemene Leden Vergadering van de VNG hebben gemeenten daarom besloten om één gemeenschappelijke digitale infrastructuur aan te leggen: de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Daar hoort ook een gezamenlijk netwerk bij: het GGI-Netwerk.
Lees verder

26/02/2018

Blog Hugo Aalders: Samen innoveren

Op 1 februari ben ik begonnen als directeur VNG Realisatie. Gemeenten willen vergaand samenwerken om hun dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren en VNG Realisatie ondersteunt hen daarbij.
Lees verder

08/02/2018

Leerreis Omgevingswet

In maart 2018 start de tweede ronde van de Leerreis Omgevingswet: Interbestuurlijk en met ketenpartners delen, leren en experimenteren rondom de invoering en realisatie van de Omgevingswet.
Lees verder

02/02/2018

'We hebben maximaal gepresteerd'

Sinds 17 januari 2018 is Bas Eenhoorn Digicommissaris af. Hij beschouwt de afgelopen drie jaren niet echt als gemakkelijk, maar is blij dat er desondanks het maximale is bereikt.
Lees verder

26/01/2018

Geo-data als spin in het web

In hoeverre kun je geo-data, oftewel ruimtelijke informatie inzetten om te sturen in het sociaal domein?
Lees verder

23/01/2018

Digicommissaris Bas Eenhoorn draagt stokje over aan Staatssecretaris Raymond Knops

Tijdens het laatste Nationaal Beraad van 17 januari 2018 is, onder voorzitterschap van Digicommissaris Bas Eenhoorn, ingestemd met het Digiprogramma 2018 en de nieuwe sturing op de Digitale Overheid, die onder politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), wordt ingericht.
Lees verder

19/12/2017

Tussenstand Digitale Agenda 2020 gepubliceerd

De Tussenstand DA2020 geeft een beeld van waar gemeenten staan, twee jaar na aanvang van het programma en is te downloaden op de het DA2020 platform.
Lees verder

14/12/2017

Hugo Aalders nieuwe directeur VNG Realisatie

Op 1 februari 2018 zal Hugo Aalders aantreden als directeur van VNG Realisatie. Hugo Aalders heeft ruim 20 jaar ervaring in het publieke domein.
Lees verder

14/12/2017

Eén overheid die zicht houdt op digitalisering

Om steden klaar te stomen voor de toekomst, werken we aan een integrale aanpak waarin bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, energie en economische vitaliteit met elkaar zijn verbonden: smart cities.
Lees verder

05/12/2017

Aanpak BOR-BGT uitgebreid

In samenwerking met gemeenten is de aanpak BOR - BGT ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Onlangs is deze aangevuld met documentatie voor de hoofdstap Informatiebehoefte bepalen.
Lees verder