04/07/2018

Blog Hugo Aalders: Have a little faith

Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, schrijft in zijn nieuwe blog op iBestuur dat Samen Organiseren vooral een kwestie is van werken aan onderling vertrouwen.
Lees verder

03/07/2018

VNG Realisatie onderzoekt digitale volwassenheid gemeenten

Op verzoek van gemeenten en in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet VNG Realisatie de komende maanden onderzoek naar de digitale dienstverlening van gemeenten.
Lees verder

26/06/2018

Waarstaatjegemeente publiceert nieuwe cijfers over participatie en stapelingscijfers van voorzieningen.

Vandaag verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente de nieuwe gemeentelijke cijfers over de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder

25/06/2018

Fusie zet Schagen op pad virtualisatie

Het lijkt zo gemakkelijk: zet al je gemeentelijke toepassingen in de cloud en klaar is Kees. Maar er komt veel bij kijken. De gemeente Schagen vertelt.
Lees verder

19/06/2018

Al ruim 80 gemeenten bereikbaar met IPv6

Steeds meer gemeenten gaan over op IPv6. Inmiddels hebben al ruim 80 gemeenten hun websites bereikbaar gemaakt via IPv6.
Lees verder

18/06/2018

Informatiesessie aanbesteding GGI-Veilig

Tijdens deze sessie worden gemeenten geïnformeerd over de collectieve aanbesteding van producten en diensten GGI-Veilig.
Lees verder

16/06/2018

De VNG Academie: opleidingen rondom de Omgevingswet

Nieuwe taken, een andere relatie met de burger en innovatieve vormen van lokale democratie. De veranderopgave waar gemeenten voor staan, is fors en vraagt om nieuwe rollen en werkwijzen voor bestuurders en ambtenaren.
Lees verder

15/06/2018

Klantreizen in Publiek Denken

Customer journey, klantreizen, het zijn termen die je steeds vaker en luider hoort rondzoemen in gemeenteland. Voor sommigen is het een beetje wennen; wij hebben toch inwoners en geen klanten?
Lees verder

14/06/2018

Nieuw Dashboard Sustainable Development Goals op Waarstaatjegemeente.nl

Waarstaatjegemeente.nl is uitgebreid met een nieuw dashboard. Dit Dashboard Sustainable Development Goals vertaalt de ‘Global Goals for Sustainable Development’ van de Verenigde Naties naar het niveau van de lokale overheid.
Lees verder

14/06/2018

Webinar TMV2.0/Digimelding

Vanaf 1 februari 2019 vindt terugmelden op de Basisregistratie Personen (BRP) plaats via Digimelding. Digimelding functionaliteit, bijvoorbeeld het meesturen van bijlagen met een terugmelding, is na het aansluiten op Digimelding voor afnemers van de BRP beschikbaar.
Lees verder