21/07/2021

Aanmelden bij RvIG voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden voor eIDAS of BSN gebruik

Sinds 15 juli 2021 is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB). Het proces van toelating op de ALB verdient de aandacht van iedere gemeente. Hieronder een korte samenvatting.
Lees verder

19/07/2021

Onderzoek succesfactoren datamanagement gemeenten van start

Goed gegevensmanagement kan gemeenten helpen bij het realiseren van publieke waarde. Zeker nu er in een digitaliserende samenleving sprake is van steeds meer gegevensuitwisseling tussen gemeenten en hun inwoners. In de praktijk blijkt goed gegevensmanagement én het gebruik van gegevens echter lastiger dan gedacht. Daarom starten Berenschot en Prof.dr. Beulen van de Universiteit van Tilburg een onderzoek naar de succesfactoren van gegevensmanagement.
Lees verder

08/07/2021

"Met de ZET krijg je zicht op de beleving van inwoners en professionals en de feiten in het dossier"

Om gemeenten en organisaties te helpen goed samen te werken in het sociaal domein ontwikkelden Integraal Werken in de Wijk (IWW) en Toezicht Sociaal Domein (TSD) de "Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET)". Interviews met inwoners, professionals en dossieronderzoek geven inzicht in hoe de zorg en ondersteuning tot stand zijn gekomen.
Lees verder

08/07/2021

Leestip: GEMMA online biedt nieuwe navigatie en meer…

Is het u al opgevallen? Met de zomervakantie voor de deur vliegen de leestips u om de oren. Een mooi moment om u ook te wijzen op het nieuws van GEMMA Online dat vorige week is verschenen. Voor alle (potentiele) gebruikers en bezoekers een uitgebreid zomervakantiebericht zodat u gelijk weer helemaal op de hoogte bent.
Lees verder

07/07/2021

Nieuwe ENSIA-tool live

Gemeenten maken vanaf 5 juli gebruik van de nieuwe ENSIA-tool voor de verantwoording over informatiebeveiliging en datakwaliteit. Deze verantwoording verloopt via de 'Eenduidige Normatiek Single Information Audit' (ENSIA).
Lees verder

06/07/2021

Eerste gemeenten starten voorbereidingen voor aansluiting op PGB2.0

In het derde kwartaal van 2021 starten de voorbereidingen voor de daadwerkelijke aansluiting van een eerste groep gemeenten op PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget. De gemeenten worden momenteel geworven.
Lees verder

05/07/2021

VNG Realisatie zoekt een adjunct-directeur/manager basisteam bedrijfsvoering

VNG Realisatie werkt aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dat doen we samen met gemeenten. We voeren projecten en programma’s uit op het terrein van informatievoorziening, dienstverlening, bedrijfsvoering en medebewindstaken. Om de workload van de algemeen directeur en het managementteam/directieteam te verlagen, zijn we op zoek naar een adjunct-directeur die tevens manager van het basisteam Bedrijfsvoering is.
Lees verder

01/07/2021

Nieuwe cijfers GMSD: Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie ouderen

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, toont nieuwe gemeentelijke cijfers over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder. De (meeste) data heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2020. Bekijk de cijfers op het dashboard Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
Lees verder

28/06/2021

Zicht op Zorgpaden beschikbaar als open source

In een bijpraatsessie over Zorgpaden in april jl. is de doorontwikkeling van Zicht op Zorgpaden aan de orde gekomen. Op dit moment is besloten dat Zicht op Zorgpaden als open source per direct beschikbaar te maken voor geïnteresseerde gemeenten.
Lees verder

24/06/2021

Praat en denk mee over notificatieservices

Er bestaan op dit moment onvoldoende overheidsbrede afspraken over het notificeren van gebeurtenissen vanuit bronregistraties. Met het project Notificatieservices wil VNG Realisatie stapsgewijs komen tot gestandaardiseerde notificatieprocessen binnen de Nederlandse overheid. Geïnteresseerden kunnen meepraten en bestanden delen via een speciaal ingerichte Pleiogroep.
Lees verder