04/04/2019

Taskforce Samen organiseren zoekt nieuwe voorzitter

De Taskforce Samen organiseren zoekt een nieuwe voorzitter. Peter Hennephof heeft besloten per 1 juni 2019 te stoppen bij de Gemeente Den Haag en zal daarom de rol van voorzitter van de Taskforce niet vervullen.
Lees verder

04/04/2019

Blog Hugo Aalders: Wolf

We kunnen veel leren van de impact van wolven op een ecosysteem, stelt Hugo Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

04/04/2019

Regel uw aansluiting op TMV 2.0 vóór 1 juni 2019

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft in het najaar van 2018 de nieuwe Terugmeldvoorziening (TMV 2.0) in productie genomen. Regel als gemeente uw aansluiting op TVM 2.0 voor 1 juni 2019.
Lees verder

04/04/2019

Enquête GT Print

GT Print (voorheen GT MFP) nodigt gemeenten en deelnemingen (organisaties met > 50% eigendom gemeente) uit tot het invullen van een enquête over hun eventuele deelname aan de voorgenomen collectieve aanbesteding GT Print.
Lees verder

03/04/2019

Regiobijeenkomsten GT voorjaar 2019

Dit voorjaar gaat GT weer het land in. De kans dat we bij u in de buurt komen, is groot. Naast dat het inhoudelijk nuttig is, komt u zo ook te spreken met uw collega’s uit andere gemeenten. Ideaal om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Lees verder

02/04/2019

Meetup Raadsleden

Op zaterdag 13 april 2019 organiseert VNG Realisatie een Meetup voor raadsleden in Amersfoort. Deze Meetup is er om elkaar te informeren, te inspireren en samen kritisch na te denken over belangrijke actuele vraagstukken.
Lees verder

01/04/2019

Data science maakt kwetsbare inwoners zichtbaar

Kwetsbare inwoners ondersteunen zodat ze niet in een sociaal isolement terechtkomen. Een mooi streven, maar hoe vinden gemeenten deze mensen?
Lees verder

01/04/2019

Van los experimenteren naar samen structureren

Onder de noemer Common Ground ontwikkelen nu meer dan 10 gemeentelijke teams digitale toepassingen, maar tot nog toe zonder structurele samenwerking.
Lees verder

28/03/2019

Aanmeldtermijn deelname marktverkenning GT Software Broker verlengd

Het projectteam GT Software Broker heeft besloten de aanmeldtermijn voor deelname aan de marktverkenning GT Software broker/reseller te verlengen naar 5 april 2019.
Lees verder

27/03/2019

Nationale ombudsman: zet omwonenden centraal in de informatie over vergunningen

De Nationale ombudsman heeft signalen ontvangen van burgers over informatieverstrekking rondom vergunningverlening. Het blijkt dat de informatie over (te verlenen) vergunningen de burger niet altijd bereikt. Ook is de informatie van en over de vergunning voor hen niet altijd voldoende begrijpelijk. Deze signalen zijn voor de Nationale ombudsman aanleiding geweest om in kaart te brengen hoe informatieverstrekking wordt ervaren.
Lees verder