06/03/2020

Impactanalyse BRK-Levering 2.0: keuze voor gemeenten

Uit een analyse over de Basisregistratie Kadaster (BRK) Levering 2.0 blijkt dat de impact voor gemeenten technisch van aard is. Voor de langere termijn wordt een duurzamer alternatief scenario geschetst dat aansluit bij de informatiekundige visie van common ground: BRK-API’s.
Lees verder

05/03/2020

Fieldlab Digitale Overheid

In het kader van de samenwerking tussen Agenda NL DIGIbeter en Common Ground wordt van maandag 16 tot en met donderdag 19 maart door BZK en VNG een Fieldlab Digitale Overheid georganiseerd.
Lees verder

05/03/2020

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verlengd

De aanleverperiode van gegevens voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is verlengd. U heeft nu tot en met vrijdag 13 maart de tijd om uw Wmo-gegevens over de tweede helft van 2019 aan te leveren.
Lees verder

03/03/2020

Wat betekent de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor uw gemeente?

Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – blijkt in de praktijk vaak te laag te worden vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.
Lees verder

03/03/2020

Gemeenten werken aan modernisering Werkdomein

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil het Werkdomein graag met gemeenten en ketenpartijen verder moderniseren. Er moet nieuw beleid komen voor het uitwisselen van gegevens en het verder digitaliseren. Daarom heeft VNG een notitie opgesteld met de wensen van gemeenten en hoe zij de toekomst van de keteninformatisering zien. De notitie ‘Modernisering van het Werkdomein’ beschrijft deze visievorming vanuit gemeentelijke perspectief.
Lees verder

02/03/2020

What if… Safety Matters: Demoday 6 februari 2020

Tijdens de Dutch Design Week 2019 (DDW) konden bezoekers in het What If Lab: Safety Matters de zoektocht van de ontwerpers live meemaken. Tijdens de Demo Dag in februari stond het vervolg gepland.
Lees verder

28/02/2020

Tool Werklandschap is verder ontwikkeld

De tool Werklandschap is gemaakt samen met de expertgroep Werk. In deze groep zijn 18 van de 35 arbeidsmarktregio’s actief betrokken. Het Werklandschap is daarnaast voorgelegd aan diverse partijen, zoals individuele gemeenten, met Divosa, ministerie van SZW en de BVK (Beroepsvereniging van Klantmanagers).
Lees verder

27/02/2020

Blog Hugo Aalders: De uitvoering verdient haar eigen festival

Er gaat veel goed in de uitvoering, maar er kan ook nog veel beter. Daarom komt er een Festival van de Uitvoering, schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

27/02/2020

API’s zaakgericht werken pijler onder Common Ground

Eén van de grote ontwikkelingen binnen gemeenten is Common Ground, de gemeenschappelijke informatiekundige visie op de informatievoorziening binnen en tussen gemeenten. Een belangrijke pijler onder die beweging zijn de API-standaarden voor zaakgericht werken (ZGW API’s). Er is veel enthousiasme voor de standaarden, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân.
Lees verder

27/02/2020

Spelenderwijs naar een toegankelijke dienstverlening

De term dook twee jaar geleden overal op: inclusie. In NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid, in de VNG-handreiking Lokale Inclusie Agenda, in publicaties van VGN Realisatie, bij de Nationale ombudsman.
Lees verder