10/07/2020

Wet langdurige zorg (Wlz) Signalen verlicht gemeenten

Als een inwoner met een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar bijvoorbeeld een verpleeghuis gaat, dan wordt dat betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en kan vaak de Wmo-bijdrage stoppen. Maar hoe weet de gemeente dat op tijd? Daarvoor is er nu de dienst Wlz Signalen.
Lees verder

09/07/2020

Snel schakelen voor de Tozo

Normaal duurt het vaak jaren voordat wetgeving is ingebed in de uitvoering. Maar de situatie tijdens de coronacrisis is verre van normaal en dat bleek ook tijdens de totstandkoming van de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een gecombineerd projectteam stampte binnen een paar weken een werkende regeling uit de grond.
Lees verder

09/07/2020

Nieuwe stapelingscijfers GMSD laten stijging in niet-stedelijke gebieden zien

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder

08/07/2020

Veilig, efficiënt en privacyproof data uitwisselen

Gemeenten en hun partners werken samen aan een moderne gemeentelijke informatievoorziening: Common Ground. Een belangrijk onderdeel daarvan is NLX. Eelco Hotting van VNG Realisatie en Beryl Dreijer, privacy officer bij de gemeente Amsterdam, vertellen in een artikel in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie hoe NLX werkt en op welke manier het de privacy optimaal borgt.
Lees verder

08/07/2020

Het Huishoudboekje voor alle gemeenten

De gemeente Utrecht ontwikkelde het Huishoudboekje, om inwoners te ondersteunen bij hun geldzaken. Utrecht en Rotterdam gaan nu, ondersteund door VNG Realisatie, het Huishoudboekje generiek bruikbaar maken en laten voldoen aan de standaarden van Common Ground.
Lees verder

08/07/2020

Terugblik webinars IPv6

In juni hebben er een zestal webinars plaatsgevonden over de implementatie van IPv6 voor gemeentelijke websites en mail. De directe aanleiding ervoor was het recente besluit van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Overleg Digitale Overheid (OBDO) waarin staat dat alle overheidswebsites en e-maildomeinen voor eind 2021, naast IPv4, volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6.
Lees verder

07/07/2020

Nieuwe handreiking: 'Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant'

Voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is deze nieuwe handreiking opgesteld. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen.
Lees verder

06/07/2020

Geld voor gemeentelijke innovatie

De openbare ruimte teruggeven aan inwoners, de sociale cohesie èn de lokale economie versterken. En dat allemaal in één project, met financiering van de Europese Commissie. De gemeente Heerlen doet het, met ondersteuning van de VNG.
Lees verder

06/07/2020

Model addendum beschikbaar voor lopende contracten Jeugdhulp en Wmo

Om de lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te passen op de gewijzigde zorginhoud, zorgcontinuïteit en meerkosten als gevolg van corona, is een model addendum ontwikkeld. Het model ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast van de regelingen. Het model kan door partijen integraal gebruikt worden, al is het natuurlijk mogelijk om artikelen die niet van toepassing zijn te verwijderen.
Lees verder

03/07/2020

Datavoorziening voor opstellen Transitievisie Warmte

Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte opstellen, dat is één van de uitwerkingen van het Klimaatakkoord. De data die ze hiervoor nodig hebben, vinden ze in de nieuwe ‘Datavoorziening energietransitie gebouwde omgeving’. Mark van ’t Hof, projectmanager Energietransitie gemeente Oss, vertelt in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie dat deze datavoorziening vooral waardevol is omdat de data betrouwbaar en transparant zijn.
Lees verder