30/11/2018

De Stelselcatalogus: veel meer dan een woordenboek

De Stelselcatalogus: veel meer dan een woordenboek Bestemmingplannen, verordeningen en nieuwe omgevingsplannen bevatten tal van begrippen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en veranderd.
Lees verder

28/11/2018

Gemeenten werken samen aan objectenregistratie

Gemeenten willen tempo maken met de verdere doorontwikkeling van een aantal geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. Dit was de conclusie van een goed bezochte bijeenkomst op 30 oktober jl.. over de samenhangende objectenregistratie; één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.
Lees verder

27/11/2018

VNG Realisatie onderzoekt gebruik en waardering GEMMA

VNG Realisatie doet momenteel onderzoek onder naar de kennis, het gebruik en de waardering van GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentie-architectuur voor gemeenten, die gemeenten helpt de gemeentelijke informatievoorziening te sturen.
Lees verder

26/11/2018

Actualisatie marktscan Digikoppeling gestart

De marktscan biedt overheden inzicht in het productaanbod van leveranciers voor een Digikoppeling oplossing. Vanaf 22 november 2018 kunnen leveranciers via TenderNed reageren op de actualisatie marktscan Digikoppeling.
Lees verder

22/11/2018

Terugkijktip: webinar TMV 2.0 voor bijhouders

Op 15 november werd TMV 2.0 voor bijhouders uitgelegd in een webinar. Met bijna 300 aanmeldingen was het webinar een groot succes. U kunt het webinar nu terugkijken.
Lees verder

20/11/2018

Interbestuurlijke leerreis Omgevingswet voorjaar 2019

​​​​​​​Al bijna 100 mensen hebben meegedaan aan de interbestuurlijke leerreis Omgevingswet. Een boeiende reis van 5 bijeenkomsten voor projectleiders, programmamanagers, adviseurs van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten, het Rijk en voor ketenpartners, zoals bijvoorbeeld medewerkers van de GGD en de veiligheidsregio, die vorm geven aan de invoering van de Omgevingswet in hun organisatie. 
Lees verder

19/11/2018

Speciale Meetup over Veiligheids Informatie Knooppunt op 13 december

Op donderdag 13 december organiseert VNG Realisatie een bijeenkomst over het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK). Het VIK is een instrument dat gemeenten kunnen inzetten in de strijd tegen ondermijning.
Lees verder

19/11/2018

Nomineer de beste API van de Overheid

In de ontwikkeling naar een digitale samenleving, waar een veelheid aan digitale diensten eenvoudig met elkaar moeten kunnen samenwerken, neemt het belang van API’s toe. API’s zijn namelijk het smeermiddel van de platformeconomie.
Lees verder

16/11/2018

Programma IBD Conferentie bekend

Op maandagmiddag 10 december organiseert de IBD de conferentie: “5 jaar IBD: toen, nu en straks”. Tijdens deze middag blikken we terug op de afgelopen jaren en kijken we vooruit naar de toekomst. Bovendien presenteren we bij deze conferentie het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2019 – 2020.
Lees verder

15/11/2018

Inschrijving Congrestival samen organiseren: DURF en vertrouwen geopend

Samen organiseren vraagt om durf en vertrouwen. Durf om het beter en anders te doen, vertrouwen om dit met elkaar te doen. Maar wat betekent dit precies en hoe vult u dat in? Gemeenten komen op 13 maart 2019 op het congrestival bij elkaar om hun uitvoeringsvraagstukken binnen maatschappelijke opgaven te verkennen en concrete oplossingen te delen.
Lees verder