09/11/2021

Public Services Lab inspiratiesessie

Werk jij aan gemeentelijk beleid binnen de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, burgerparticipatie of duurzame leefomgeving en wil je meer weten over digitale innovaties voor publieke dienstverlening? Meld je dan nu aan voor onze inspiratiesessies!
Lees verder

09/11/2021

Exporteren en importeren data uit ENSIA tool nu mogelijk

In de ENSIA-tool is het mogelijk om alle vragenlijsten te exporteren en te importeren.
Lees verder

09/11/2021

Krachtenbundeling voor een effectievere en eenvoudigere uitvoering in het sociaal domein

Sinds 2020 werken het Ketenbureau i-Sociaal Domein en programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein samen aan de ambitie om zorg en ondersteuning voor de cliënt bereikbaar en betaalbaar te houden. De samenwerking gaat per 1 januari 2022 een stap verder, omdat beide programma’s integreren onder de vlag van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.
Lees verder

28/10/2021

Grip op Vernietigen

Sinds 2019 is de VNG in samenwerking met het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA), bezig in een werkgroep met gemeenten en leveranciers te kijken naar een vernietigingsoplossing voor data. Voor de meeste medewerkers een abstract begrip wat vernietigen, over verschillende applicaties als bijvoorbeeld een financiële applicatie, een documentenapplicatie en een applicatie met tekeningen, nu is. De VNG noemt ook de Common Ground gedachte, die een oplossing kan bieden voor gemeenten, om vernietigen te regelen.
Lees verder

28/10/2021

Tweede editie “GemeenteDelers” van start

Met trots kondigen we aan dat de nieuwe editie van GemeenteDelers van start is gegaan. Ook dit jaar kunnen alle gemeentes in Nederland hun meest geslaagde initiatieven insturen. Vooral om kennis te delen. Na het overweldigende succes van vorig jaar gaan we dus door. Vanuit VNG Realisatie en gesponsord door onder andere Vereniging Directeuren Publieksdiensten, Maatschappelijke Alliantie, A&O fonds Gemeenten en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat we vinden dat je nooit genoeg kennis met elkaar kunt delen.
Lees verder

28/10/2021

Gemeenten moeten uiterlijk 31 december 2021 bereikbaar zijn via IPv6 voor website en e-mail

Vanaf 31 december 2021 moeten alle overheidsinstellingen bereikbaar zijn via het Internet Protocol versie 6 (IPv6). Dat is sinds april 2020 een overheidsbrede afspraak. Voor veel organisaties is dit een kleine actie. Op de website van Forum Standaardisatie leest u binnen 5 minuten hoe u uw gemeente ook via IPv6 bereikbaar maakt voor 31 december 2021.
Lees verder

27/10/2021

VNG Realisatie Hackathon op 1-5 november

Het team Notificatieservices van VNG Realisatie host dit jaar een eigen Hackathon parallel aan de Hackathon van Demodam.

Dit team werkt in opdracht van Binnenlandse Zaken aan een landelijke standaard voor het notificeren van gebeurtenissen. Meer weten over het Project Notificatieservices? Haak aan bij onze bijeenkomsten of kijk op onze Pleio community site.
Lees verder

27/10/2021

Webinar: Processen voor de levering van hulpmiddelen

Het project ‘Hulpmiddelen in het berichtenverkeer’ heeft de processen voor de levering van hulpmiddelen beschreven en gepubliceerd. Dit is de basis waarop het iWmo berichtenverkeer geschikt word gemaakt voor de levering van de hulpmiddelen, inclusief de trapliften. Op 11 november organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein een webinar waarin het projectteam een en ander toegelicht.
Lees verder

26/10/2021

Nadenken over optimalisatie en innovatie in het werkdomein: doe je mee?

VNG organiseert op 2 en 4 november sessies om de dienstverlening in het werkdomein te innoveren. Zodat voor iedereen de toegang tot werk wordt verbeterd. Dit doen we met gemeenten en andere betrokken organisaties in het werkdomein, om tot een compleet plaatje te komen. Expertise vanuit de praktijk, inbreng van professionals die dagelijks werken met de doelgroep, is hierbij onmisbaar. 
Lees verder

26/10/2021

Ontwikkelingen invoering nieuwe wet Inburgering

De Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking. De regie op de uitvoering van de inburgering komt bij de gemeenten te liggen. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering.

Op dit moment is er veel nieuwe informatie die van belang is voor gemeenten. In dit artikel zetten we het op een rijtje.
Lees verder