18/07/2019

API’s voor Zaakgericht Werken gereed voor gebruik door leveranciers

Op 18 juli zijn de 1.0 release candidates (RC) van de application programming interface (API’s) voor Zaakgericht Werken gepubliceerd. Dit betekent dat de API-specificaties gereed zijn om door leveranciers te worden ingebouwd in hun applicaties en gemeenten kunnen het eisen in aanbestedingen.
Lees verder

11/07/2019

Voortgang registratie beperkingen onroerende zaken

Alle informatie over beperkingen die overheden op een pand, perceel of ander object hebben gelegd, is vanaf 2021 op één plek beschikbaar: in de basisregistratie van het Kadaster (BRK).
Lees verder

11/07/2019

Fieldlab Common Ground 2019

In september vindt in Utrecht het Fieldalb Common Ground plaats. Tijdens dit Fieldlab werken zo’n honderd medewerkers van gemeenten samen met marktpartijen, uitvoeringsinstellingen, softwaredevelopers, designers en bestuurders meerdere dagen aan innovatieve concepten voor gemeentelijke dienstverlening.
Lees verder

11/07/2019

Leerreis Omgevingswet

De VNG Academie start op 30 september met een leergang Omgevingswet voor opdrachtgevers en opdrachtnemers van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten, het Rijk en voor ketenpartners.
Lees verder

11/07/2019

Nieuwe cijfers Participatiewet en ‘stapeling’ op Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) heeft de nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder

10/07/2019

Regiobijeenkomsten voor gemeenten en zorgaanbieders

In september en oktober organiseren het Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, CAK en het Inlichtingenbureau zeven regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers.
Lees verder

09/07/2019

Kijk op vernieuwing gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering

Gemeenten constateren dat met de snelheid van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen er iets moet veranderen in de manier waarop zij hun informatiehuishouding organiseren.
Lees verder

05/07/2019

Bijdrage eIDAS

Als financiële tegemoetkoming voor de kosten die gemeenten hebben voor de invoering van de eIDAS verordening heeft het Ministerie van BZK een eenmalige bijdrage van € 403.000 (incl. BTW) aan VNG geleverd; dit “om gemeenten aan te sporen om aan de eIDAS verordening te voldoen”.
Lees verder

04/07/2019

Gunning GGI-Veilig definitief

Leveranciers konden tot en met 3 juli 2019 bezwaar maken tegen de uitkomst van de aanbesteding GGI-Veilig. VNG Realisatie kan nu melden dat er in de wachttermijn geen leverancier bezwaar heeft gemaakt tegen de uitkomst.
Lees verder