Gemeentelijke monitor sociaal domein

Wegwijzer monitor sociaal domein: ook voor niet-specialisten

Er is behoefte aan goede monitoring om de ontwikkelingen rondom de decentralisaties in het sociaal domein te kunnen volgen en de effecten van het gemeentelijke beleid in kaart te brengen en te toetsen. Daarvoor biedt VNG Realisatie gemeentelijke sturingsinformatie (onder meer in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein) en zijn er verschillende mogelijkheden om beleid en uitvoering in het sociaal domein te monitoren (zoals Etalage monitoring sociaal domein). De laatste toevoeging hieraan is de Wegwijzer monitoring in het sociaal domein. Deze wegwijzer is voor de niet-specialisten binnen de gemeentelijke praktijk om het onderwerp monitoring toegankelijker te maken.

Wegwijs in monitoring

Hoe zorg je voor goede monitoring, wat houdt het precies in en hoe pakken andere gemeenten dit aan? De Wegwijzer monitoring in het sociaal domein is voor iedereen in de gemeentelijke praktijk die met monitoring te maken krijgt en daar (nog) geen specialist in is. Zie het als hulpmiddel bij de zoektocht van gemeenten naar een vorm van monitoring die aansluit bij de lokale praktijk. Behalve een stapsgewijze introductie in de wereld van het monitoring, bevat het document tal van verwijzingen naar praktijkvoorbeelden en andere bronnen. Ook worden tips van collega’s van andere gemeenten gedeeld.

Etalage Monitoring Sociaal Domein

Eerder ontwikkelden de VNG en VNG Realisatie in samenwerking met Movisie en VSO de Etalage monitoring sociaal domein, waarin voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk worden gebundeld. Het platform is voor het delen van ervaringen hoe andere gemeenten monitoring in het sociaal domein aanpakken. Er is ook een verdiepende artikelenreeks gepubliceerd voor meer achtergrondinformatie over de projecten uit de etalage.

Wij zijn voor deze etalage altijd op zoek naar meer voorbeelden. Als uw gemeente ook een aanpak heeft voor de monitoring in het sociaal domein dan voegen wij deze graag toe aan de etalage. U kunt uw voorbeeld naar ons mailen. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken om gegevens te (laten) wijzigen als uw voorbeeld in de etalage staat.