Basisregistratie Kadaster

Voortgang registratie beperkingen onroerende zaken

Alle informatie over beperkingen die overheden op een pand, perceel of ander object hebben gelegd, is vanaf 2021 op één plek beschikbaar: in de basisregistratie van het Kadaster (BRK). Dit is een gevolg van een wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb). Het doel van deze wetswijziging is om eenvoudig en beter inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

Deze wijziging van de Wkpb is per 1-1-2020 van kracht. Daarna hebben gemeenten nog één jaar de tijd om de overgang te regelen. Omdat alle gegevens in één systeem komen, kunnen gebruikers (vooral notarissen en makelaars) via één kanaal alle publiekrechtelijke beperkingen van alle overheden raadplegen, inclusief de onderliggende brondocumenten. Daarmee wordt de kenbaarheid van deze beperkingen aanzienlijk verbeterd. Het kadaster bouwt een webapplicatie voor het aanleveren van beperkingen. De potentiële besparing voor gemeenten is minimaal 1 miljoen per jaar door het wegvallen van licentiekosten van de huidige applicaties. Bij de ontwikkeling van deze applicatie zijn 17 gemeenten betrokken.

Voortgangsmonitor

Om de voortgang van het overzetten van de gemeentelijke gegevens naar de Basisregistratie Kadaster (BRK) inzichtelijk te maken, is er een voortgangsmonitor beschikbaar. Gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de overgang. Wilt u weten hoe ver een gemeente is met het overzetten van publiekrechtelijke beperkingen naar de BRK? Die informatie vindt u op de Voortgangsmonitor LV Wkpb.

Meer informatie

Meer informatie over de vernieuwing van de Wkpb vindt u op de website van het Kadaster.