eIDAS

Verordening eIDAS van kracht gegaan

Op 29 september 2018 is de eIDAS-verordening van kracht gegaan. Europese burgers en bedrijven moeten vanaf dat moment met Europees erkende inlogmiddelen kunnen inloggen bij publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak. Deze verplichting geldt voor alle diensten waar gebruikers zich nu online kunnen identificeren met DigiD of eHerkenning.

Aansluiten op eIDAS

Het is op dit moment alleen mogelijk om aan de eIDAS-verordening te voldoen door middel van het aansluiten, via een eHerkenningsmakelaar, op koppelvlak 1.11. Via dit koppelvlak kunnen gemeenten de attributen uit Europa ontvangen en voldoen hiermee aan de eIDAsverordening. Meer informatie is te verkrijgen op de site van VNG Realisatie. Hier is ook een stappenplan opgenomen.