Common Ground

Van los experimenteren naar samen structureren

Onder de noemer Common Ground ontwikkelen nu meer dan 10 gemeentelijke teams digitale toepassingen, maar tot nog toe zonder structurele samenwerking. Hoe plan je individueel de werkzaamheden en stem je deze af voor maximale waarde vanuit het collectief? 

Om een gezamenlijke planning te maken voor wat er de komende drie maanden concreet wordt opgeleverd, werd op 25 maart een zogenaamd Program Increment (plannings-) event gehouden. Met behulp van deze werkwijze krijgen de teams met elkaar een beter beeld waar aan gewerkt wordt en welke resultaten te verwachten zijn binnen die drie maanden.

Hillen Oost, verantwoordelijk voor de Business Development van Common Ground: ‘Van een zwerm van professionals moet Common Ground zich nu ontwikkelen naar een stevig netwerk van samenwerkingspartners. Verbindingen smeden is van belang, voor het creëren van een gezamenlijke focus voor de langere termijn.’

Data uitwisselen

De toepassingen van alle teams hebben één ding gemeen: ze voldoen aan het principe dat data bij de bron wordt bevraagd en niet langer wordt gekopieerd en opgeslagen. Verzoeken om data verlopen hierbij altijd via een interactielaag. Belangrijk daarbij is NLX, software waarmee organisaties eenvoudig data kunnen uitwisselen. Bijna alle teams benoemde het in beheer nemen van NLX dan ook als de grootste afhankelijkheid. Eelco Hotting: ‘Technisch gezien zijn we bijna klaar. We werken nog aan autorisatie mogelijkheden, design en documentatie en hopen het binnen deze drie maanden in beheer te kunnen nemen.’

Technische infrastructuur 

De technische infrastructuur om projecten op te laten draaien die Team Haven kan bieden, is ook van belang voor de andere teams. Roderick Schaefer: “Binnen deze drie maanden kunnen de teams met Haven samen software ontwikkelen volgens gezamenlijke standaarden.”

Samen bouwen

Tijdens het event kwamen verschillende afhankelijkheden aan het licht. Hierover werden ter plekke afspraken gemaakt. Zo konden de teams van MijnApp en van Zaakgericht Werken afstemmen over een generieke Documentregistratiecomponent, waarbij vraag en aanbod bij elkaar kwamen. Door met elkaar af te stemmen wordt dubbel werk voorkomen en werkzaamheden worden zo gepland dat teams niet onnodig op elkaar zitten te wachten. 

Het volgende PI event is op donderdag 27 juni. Tussentijds vinden er niet alleen teamdemo’s, maar ook geïntegreerde demo’s plaats. Geïnteresseerd? Hou dan de agenda op commonground.nl in de gaten.