Twee nieuwe standaardverklaringen: deze API’s maken het samenwerken makkelijker in 2022

Twee nieuwe standaardverklaringen: deze API’s maken het samenwerken makkelijker in 2022

Er zijn twee nieuwe standaardverklaringen goedgekeurd op 9 december: de API Regels bij Activiteiten (te gebruiken voor de aanstaande Omgevingswet) en de API Overige Objecten Registratie. Het bestuur van de VNG heeft de API-specificatie Regels bij Activiteiten met de mate van verbindendheid 'Standaardverklaren' volgens het 'Pas-toe-of-leg-uit' principe goedgekeurd. Deze API-specificatie wordt tot standaard verklaard met ingang van 1 maart 2022.

De implementatie van de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt, kan door API's ondersteund worden zodat besluitvormingsprocessen inzichtelijk en makkelijker worden. Zo vergemakkelijkt de API-specificatie 'Regels bij Activiteiten' het eenduidig opvragen van informatie over juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten. Met deze API waarborgt een gemeente dat zij onafhankelijke keuzes kan maken voor plansoftware en toepasbare regelsoftware, waarbij interoperabiliteit daartussen gegarandeerd is. Tegelijk zorgt deze standaardverklaring dat softwareleveranciers met technisch eenvoudige oplossingen in interoperabiliteit kunnen voorzien.

Het bestuur heeft ook de API-specificatie Overige Objecten Registratie met de mate van verbindendheid 'Standaardverklaren' volgens het 'Pas-toe-of-leg-uit' principe goedgekeurd. Deze API-specificatie wordt ook met ingang van 1 maart 2022 tot standaard verklaard.
De Overige Objecten Registratie API-specificaties (Objecten en Objecttypen) kunnen gemeenten gebruiken om informatie over eenduidige objecten (zoals prullenbakken, laadpalen etc.) te registreren, op te slaan en te ontsluiten. Deze objecten zijn vaak niet beschikbaar in gegevensbronnen conform de informatiekundige visie Common Ground terwijl deze objecten generiek toepasbaar zijn voor de gemeentelijke dienstverlening. Gemeentelijke afdelingen kunnen met deze API intern en met externe betrokkenen makkelijker afstemmen over de kenmerken van een object. Overleg over de technische werking van de API is dan niet meer nodig, de technische werking is met deze standaard is vastgesteld.

Met deze standaardverklaringen die samen met gemeente en marktpartijen zijn ontwikkeld, wil de VNG een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.

Meer informatie