Terugkijken: week van Grip op Informatie

Terugkijken: week van Grip op Informatie

Van 11 tot en met 15 mei 2020 nam u deel aan de eerste week van Grip op Informatie. In één week waren er vijftien webinars rond de onderwerpen informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Meer dan veertig sprekers droegen bij aan de sessies, die 540 deelnemers trokken. Alle presentaties en relevante documenten vindt u op de themapagina van ‘kennisnetwerk informatie en archief’ op Pleio. De webinars kunt u terugkijken op het Youtube-kanaal van VNG Realisatie.

Feedback geven

Tijdens de webinars kwamen meerdere conceptproducten aan bod. VNG Realisatie vraagt alle gemeenten om vóór 1 september 2020 feedback te geven op deze producten, zodat ze in het najaar afgerond kunnen worden. Uw inhoudelijke reacties kunt u geven op het VNG-forum ‘marktplaats Woo en duurzaam toegankelijk op orde (DTOO)’. Als u nog geen lid bent van dit forum, kunt u zich hiervoor aanmelden op forum.vng.nl. Wilt u als gemeente een overzicht van alle conceptproducten ontvangen, stuur dan een mail naar mij via nieuws.realisatie@vng.nl t.a.v. Jeroen Jonkers. U ontvangt dan een overzicht met alle links.

Tweede week gepland

VNG Realisatie organiseerde de week samen met een groot aantal gemeenten. Het initiatief voor deze week komt voort uit het project proeftuinen Wet open overheid, dat de VNG uitvoert met steun van het ministerie van BZK. In dit kader bereiden gemeenten zich voor op de mogelijke komst van deze wet en op het verbeteren van de gemeentelijke informatiehuishouding in het algemeen. In deze proeftuinen werken zo’n 70 gemeenten sinds 2019 samen aan de thema’s informatiehuishouding op orde, actieve openbaarmaking en digitaal duurzame toegankelijkheid. De tweede week van Grip op informatie staat gepland op 23 tot en met 27 november 2020. Tijdens deze week zullen de eindresultaten van de proeftuinen worden gepresenteerd.