Haal Centraal

Start programma 'Haal Centraal'

Donderdag 6 juni vond de feestelijke aftrap plaats van het landelijke programma Haal Centraal. Haal Centraal is een programma van de G5 gemeenten samen met VNG Realisatie, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Haal Centraal zorgt ervoor dat gemeenten efficiënter en effectiever gebruik kunnen maken van basisgegevens in hun primaire processen, zoals subsidieverstrekking, verhuizing, bezwaar, vergunningen. 

Gegevens bij de bron

Gemeenten gebruiken voor alle primaire processen basisgegevens uit de basisregistraties, waaronder personen, adressen en gebouwen, handelsregister en het kadaster. Hiervoor hebben zij vaak een gegevensmagazijn ingericht en slaan zij gegevens op in hun processystemen. Gemeenten willen af van deze kopieën en de gegevens rechtstreeks afnemen bij de landelijke registraties. Haal Centraal maakt dit mogelijk. De Kamer van Koophandel, de RvIG en het Kadaster bieden de gegevens straks aan met Haal Centraal API's. Deze API's bieden wat gemeenten nodig hebben en zijn gemakkelijk in het gebruik. 

Hierdoor hebben we straks geen dure koppeltrajecten meer, kunnen onze gegevensmagazijnen uitfaseren en wordt benodigde functionaliteit gerealiseerd bij de landelijke registraties. Aangezien gemeenten dit niet meer 355 keer zelf hoeven te doen kunnen zij in de toekomst sneller wijzigingen laten doorvoeren en zich richten op de functionele behoefte van onze binnengemeentelijke afnemers ('vraagarticulatie'). Bovendien beogen we hiermee compliancy op de gemeentelijke softwaremarkt door voor veel functionaliteiten één landelijke API aan te bieden.

Common Ground

Haal Centraal past in de visie van de Common Ground. De Common Ground is een visie op de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo bevragen we data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening verbeteren gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend. Haal Centraal is hiervan een mooi en tastbaar praktijkvoorbeeld.

Plan van aanpak voor komend jaar

De komende periode wordt gewerkt aan het plan van aanpak voor het eerste jaar. Tegelijkertijd wordt een eerste versie van BRP API definitie opgeleverd (zomer 2019). De BRK API en BAG API worden eind dit jaar opgeleverd. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van BZK, Digitale Overheid 2019‐2021.

Voor de zomer vindt het eerste API-lab met leveranciers plaats.