Chatbot Verhuizen

Prototype chatbot verhuizen gepresenteerd

Het prototype van de chatbot verhuizen van de Innovatiegroep Chatbots is gepresenteerd tijdens de kwartaalbijeenkomst van de Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP). Met dit prototype van een chatbot regelt een inwoner zijn verhuizen bij de gemeente. Het prototype is geslaagd, maar de chatbot is nog niet af. De ambitie van de gemeenten Eindhoven, Tilburg, Utrecht en Ede is om begin 2020 de chatbot als pilot voor haar inwoners in te zetten. Ze gebruiken hierbij content dat later herbruikbaar is voor andere gemeenten. De uitkomsten van deze pilot worden door de Innovatiegroep verder gebruikt voor het verbeteren van het proces voor mens en organisatie.

Wat is een chatbot en waar gaat het ons bij helpen?

Een chatbot is een ‘robot’ die is geprogrammeerd om zaken met een klant af te handelen in plaats van een echte medewerker waarmee je chat. In het bedrijfsleven wordt een chatbot al vaker toegepast. Bij de overheid gebeurt dit nog niet. De chatbot verhuizen is dan ook voor de overheidsdienstverlening een nieuwe ontwikkeling in de wijze waarop een product wordt aangeboden aan de klant. Gestart wordt met het kunnen doorgeven van een verhuizing, als vastomlijnd administratief proces. 

Welke effect heeft een chatbot op mens en organisatie?

Op dit moment weten we niet welke invloed het gebruik van een chatbot heeft op mensen die in een organisatie werken en de processen binnen de organisatie. De pilot zorgt ervoor dat op deze vragen antwoord gegeven wordt, zodat daar op ingespeeld kan worden.

Samen organiseren

Het ontwikkelen van de chatbot wordt gedaan door VNG Realisatie, A+O-fonds, Vereniging Directeuren Publiekszaken en 10 gemeenten. Uiteraard in samenwerking met verschillende partners zoals ministeries Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Vereniging van gemeentesecretarissen.