Blockchain

Pilot FAIR CARE: vastleggen en valideren van thuiszorgcontracten

De gemeente Tilburg is de pilot FAIR CARE gestart: een transparant en niet éénzijdig aan te passen systeem voor het monitoren en valideren van thuiszorgdiensten. De afspraken gemaakt voor de thuiszorg worden middels FAIR CARE - op basis van door de gemeente toegekende indicaties - vastgelegd in een Blockchain waarna de uitvoer wordt gevalideerd door IoT sensor- en platform technologie. Indien de gevalideerde uitvoer in lijn is met de contractuele afspraken kan geautomatiseerde facturatie plaatsvinden. 

Transparantie

Het doel van FAIR CARE is om transparantie te bieden in de uitvoer van thuiszorgcontracten, waardoor alleen uitbetaald wordt wanneer de levering van de dienst daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt gewaarborgd dat de voor zorg bestemde middelen bestemd ook uitsluitend besteed worden aan het leveren van de noodzakelijke diensten aan de zorgbehoevenden. Op die manier wordt het geld dat voor de zorg bedoeld is, alleen betaald voor geleverde zorg. Zo kan er geen geld in de zakken van de zorgaanbieder verdwijnen, bedoeld dan wel onbedoeld.

Meedoen

Meedoen? We zijn op zoek naar gemeenten die een bijdrage willen leveren om middels FAIR CARE betere controle te krijgen op hun Wmo-budgetten voor de uitvoer van thuiszorg.