kinderopvangtoeslag

Ook Slachtofferhulp Nederland staat gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire bij

Een groot aantal gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kampt niet alleen met financiële, maar ook met psychische problemen. Slachtofferhulp Nederland gaat deze slachtoffers daarom vanaf maandag 23 november emotioneel en praktisch ondersteunen. Voor algemene vragen over huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen kunnen gedupeerden terecht bij de gemeenten.

Ondersteuning vanuit gemeenten

VNG en Belastingdienst/Toeslagen hebben op 28 september jl. een akkoord bereikt om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Voor algemene vragen over huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen kunnen gedupeerden terecht bij de gemeenten.. VNG ondersteunt gemeenten bij het inrichten van deze ondersteuning voor ouders. Bij de ondersteuning van VNG aan gemeenten bestaat uit: een stappenplan, een webinar, de meest gestelde vragen en antwoorden, wekelijkse (be)spreekuren, formats en implementatieondersteuning.

Ook brengt de VNG gemeenten met elkaar in contact zodat zij van elkaar kunnen leren. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar hersteloperatie@vng.nl of bellen naar 070 373 82 32.

Lees ook:

Ondersteuning vanuit Slachtofferhulp Nederland

Sinds 23 november wordt gedupeerden ook emotioneel en psychosociaal ondersteund. De gedupeerden worden ondersteund door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland die zijn opgeleid in emotionele ondersteuning en het reduceren van stressreacties. Als gedupeerden niet meer bij machte zijn om zelf herstelgerichte acties te ondernemen, zoals schuldhulpverlening regelen, dan kan een slachtofferhulpmedewerker hierin ondersteunen.

Gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen zelf contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland / telefoon 0900-0101. Ook medewerkers van gemeenten kunnen ouders hier aanmelden als blijkt dat gedupeerden emotionele ondersteuning behoeven. Slachtofferhulp Nederland en VNG werken samen om het contact tussen ouder en gemeenten te ondersteunen.

Meer informatie