Ondernemersdienstverlening tijdens corona

Ondernemersdienstverlening tijdens corona; onderzoek naar impact en werkwijze van gemeenten 

Corona heeft voor gemeenten een enorme impact op de dienstverlening aan ondernemers. Veel gemeenten hebben in deze tijd de dienstverlening aan ondernemers geïntensiveerd. VNG Realisatie is benieuwd wat gemeenten hebben ervaren, wat ze hebben geleerd en wat ze meenemen naar de toekomst. Daarom laat VNG Realisatie een extern onderzoekuitvoeren door SCC Consultancy. 

Onderzoek

Op dinsdag 29 september heeft SCC Consultancy namens VNG Realisatie dit onderzoek uitgezet onder gemeenten (met als doelgroep: beleidsmedewerkers economie en accountmanagers bedrijven) en ondernemersverenigingen in Nederland. Wilt u het onderzoek invullen? Ga dan naar de site van sccconsultancy.

Kennisdeling en best pratices

Met de uitkomsten van dit onderzoek wil VNG Realisatie kennisdelen met de gemeenten en hen inspireren om de dienstverlening naar ondernemers verder te verbeteren. Dit gebeurt onder ander door het delen van best practices.