ENSIA

Nieuwe ENSIA-tool vanaf volgend verantwoordingsjaar

Gemeenten maken vanaf het volgende verantwoordingsjaar gebruik van een nieuwe ENSIA-tool. In samenwerking met gemeenten stelde de VNG hiervoor een programma van eisen en wensen op en voerde een Europese aanbestedingsprocedure uit. De opdracht voor ontwikkeling is gegund aan SEP BV en Qualogy Applications. SEP bouwt in de komende periode samen met Qualogy de tool onder regie van de VNG.

Gemeenten verantwoorden zich over informatiebeveiliging en datakwaliteit via de 'Eenduidige Normatiek Single Information Audit' (ENSIA). VNG ondersteunt gemeenten bij hun verantwoording. In de afgelopen jaren hebben gemeenten en de VNG ervaring opgedaan met de verantwoording en zelfevaluatie. Op basis van ervaringen sinds 2017 constateren zij dat het proces eenvoudiger, eenduidiger en sneller kan.

VNG voerde een Europese aanbestedingsprocedure uit voor een nieuwe en verbeterde tool. Op 30 november 2020 is de opdracht voor ontwikkeling van de ENSIA-tool definitief gegund aan SEP BV en Qualogy Applications. VNG streeft naar optimale gebruiksvriendelijkheid en gaat gebruikers nadrukkelijk betrekken bij mogelijke keuzes rondom bijvoorbeeld de gebruikersinteractie of het schermontwerp.