14+Netnummer

Marktconsultatie voor de aanbesteding van 14+ Netnummer

14+Netnummer is de dienst waarmee burgers en bedrijven gemeenten telefonisch kunnen bereiken met een verkort telefoonnummer. Bij voorbeeld 14 010 voor Rotterdam of 14 0172 voor Alphen aan den Rijn. Deze dienst is al jaren operationeel en wordt veel gebruikt. In 2018 zijn de 14+netnummers ruim 12 miljoen keer gebeld. Zelfs met de komst van andere digitale media neemt het aantal telefoongesprekken niet af.

Het 14+netnummer van gemeenten wordt opnieuw aanbesteed. Het huidige contract loopt in 2020 af en de bedoeling is om de bestaande dienstverlening voor 14+netnummer zoveel mogelijk te continueren. Een van de eerste mijlpalen in het aanbestedingsproces is een uitnodiging aan de markt om te reageren op het concept strategiedocument. De uiterste reactiedatum is 10 maart 2019.
De reacties worden verwerkt in het bestek. Volgens planning wordt deze in het tweede kwartaal van dit jaar gepubliceerd, Op de GT-pagina op de website van VNG Realisatie is de actuele stand van zaken te vinden.