Haal Centraal

Haal Centraal API beschikbaar voor BAG huidige bevragingen

Het Kadaster heeft de tweede Haal Centraal API in productie genomen: BAG Huidige Bevragingen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en het voorbereiden van nieuw beleid.

Rechtstreeks bij de bron

De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Denk aan de locatie en juiste schrijfwijzen van adressen en gegevens over panden, zoals bouwjaar en oppervlakte. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (LV BAG) die wordt beheerd door het Kadaster. Met de Haal Centraal API voor BAG Huidige Bevragingen kunnen gemeenten rechtstreeks gegevens halen uit de LV BAG.

Onderdeel van Haal Centraal

De BAG Huidige Bevragingen API maakt deel uit van het programma Haal Centraal. Haal Centraal richt zich op de ontwikkeling van API’s voor de BRK, BAG, BRP, het Handelsregister en de WOZ. Een Application Programming Interface (API) maakt het mogelijk dat twee systemen rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Nu werken gemeenten vaak vanuit een (lokaal) gegevensmagazijn waarbij zij gegevens opslaan in hun processystemen. Gemeenten willen af van deze kopieën en de gegevens rechtstreeks afnemen bij de landelijke registraties. Dat bevordert de kwaliteit van de dienstverlening, voorkomt fouten en scheelt kosten voor beheer en onderhoud van koppelingen en gegevensmagazijnen. De API’s zijn ook makkelijk in het gebruik voor softwareontwikkelaars die afnemende systemen moeten aansluiten.

Haal Centraal past naadloos in de informatiekundige visie Common Ground waarbij gegevens worden opgehaald bij de bron. Dit stelt gemeenten in staat om flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving (AVG) en efficiënt om te gaan met data.

Ontwikkeld op basis van gebruikerswensen

Alle Haal Centraal API’s worden ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief. Dit betekent dat zowel BAG Huidige Bevragingen als BRK Bevragen, dat vorige maand in productie ging, is ontwikkeld op basis van de gebruikerswensen van gemeenten.

Aansluiten?

Informatie over het aansluitproces, vindt u bij het Kadaster. De BAG Huidige Bevragen API wordt voorlopig alleen voor gemeenten beschikbaar gesteld.

Meer weten?

Het programma Haal Centraal is een initiatief van de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven in samenwerking met het Kadaster, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Kamer van Koophandel, VNG en VNG Realisatie. Het programma wordt gefinancierd vanuit de Investeringspost Digitale Overheid als onderdeel van de agenda NL DIGIbeter.