Dataecosysteem

Grote belangstelling bij gemeenten voor Haags Wmo-voorspelmodel

Het gemeentelijke zorgbudget effectiever besteden: dat wordt mogelijk met het nieuwe Wmo-voorspelmodel van de gemeente Den Haag. Op basis van een analyse van bestaande data kan de gemeente het toekomstig gebruik van Wmo-voorzieningen per wijk voorspellen. De basis onder het model kan ook andere gemeenten helpen om grip te krijgen op uitgaven binnen het sociaal domein en de juiste zorg te bieden aan inwoners die deze nodig hebben.

Dat zowel datagedreven sturen als de uitgaven in het sociaal domein in het brandpunt van de belangstelling staan, bleek wel uit de opkomst bij de bijeenkomst die de gemeente Den Haag in samenwerking met VNG Realisatie over het voorspelmodel organiseerde op 20 september. Hiervoor kwamen ruim honderd vertegenwoordigers van meer dan 70 gemeenten naar de Hofstad. De Haagse wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid opende de bijeenkomst en gaf aan hoge verwachtingen te hebben van het model. “Het beroep op de Wmo groeit, ook in Den Haag. Dan wil je echt wel weten welke richting het opgaat, zodat je grip krijgt op de kosten en het geld daaraan kunt besteden waar het voor bedoeld is: goede zorg voor wie dat echt nodig heeft. Dit voorspelmodel helpt ons daar enorm bij.”

Van de bijeenkomst hebben wij een uitgebreid verslag gemaakt. De gemeente Den Haag heeft daarnaast ook een videoverslag gepubliceerd.