Common Ground

Groeipact: samenwerking tussen gemeenten, leveranciers en ketenpartners

Op woensdag 3 juli hebben tijdens het ibestuur- congres de eerste partijen (gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners) het Groeipact Common Ground ondertekend. Met het tekenen van dit Groeipact is een eerste, belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor gemeenten. Die flexibel, toegankelijk en veilig is. 

Ondertekening Groeipact Common Ground

Groeipact Common Ground 

Om de visie van Common Ground te realiseren moeten gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen optrekken. In het groeipact spreken de deelnemende partijen af dat ze die samenwerking aangaan. En ook: hoe ze die samenwerking gaan vormgeven. 

Door gegevens te scheiden van applicaties en werkprocessen. En ze meervoudig te gebruiken bij de bron. Dat is waar gemeenten, ketenpartners en de markt samen aan werken. Zo’n grote en radicale transformatie vraagt om focus én commitment van alle betrokken partijen. Voor langere tijd. Het groeipact Common Ground zet die vereiste samenwerking kracht bij.

Meedoen met het Groeipact Common Ground

Verschillende organisaties hebben vandaag het Groeipact Common Ground ondertekend. Hugo Aalders: “Vandaag hebben we samen met gemeenten, markt- en ketenpartijen een belangrijke stap gezet om dienstverlening te verbeteren met Common Ground”.

Op Commonground.nl is te vinden welke partijen dat zijn en hoe andere gemeenten, markt- en ketenpartijen kunnen aansluiten.

Common Ground 

De Common Ground-visie heeft in korte tijd veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Het is een visie op informatievoorziening die ervanuit gaat gegevens bij de bron te laten. 

Meer weten over Common Ground en de digitale transformatie waar we voor staan? Bekijk de korte documentaire, waarin Valerie Frissen, hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden, Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving van de VNG, kijken naar het belang van gemeentelijke samenwerking bij het vernieuwen van de dienstverlening en bedrijfsvoering.