gibit

GIBIT-Toolbox beschikbaar

Gemeenten kunnen vanaf nu gebruik maken van de GIBIT Toolbox. De nieuwe GIBIT-Toolbox is in samenwerking met gemeenten en leveranciers tot stand gekomen, inclusief een inhoudelijke update. Een belangrijk onderdeel van deze GIBIT-Toolbox is de overeenkomstengenerator, waarin de hoofdovereenkomst het belangrijkst is. Gemeenten kunnen met deze tool hun eigen prioriteiten en afspraken (binnen de GIBIT-kaders) maken, gericht op de betreffende ICT-prestatie en de eigen situatie. Dit zorgt zowel bij gemeenten als bij leveranciers voor een snellere acceptatie van voorwaarden.

Het SB (Strategisch Beraad) van de VNG heeft op 26 oktober jl. besloten de GIBIT-Toolbox vrij te geven voor gebruik. Het is belangrijk de GIBIT proportioneel toe te passen en de GIBIT-Toolbox helpt daarbij. Deze toolbox is beschikbaar op via VNG Realisatie, met daarin onder meer de GIBIT voorwaarden/artikelen, kwaliteitsnormen en de overeenkomstengenerator. Tevens heeft de Taskforce Samen Organiseren zich bereid verklaard de standaard en werkwijze van de GIBIT-Toolbox verder te brengen. Wij streven ernaar dat de GIBIT- Toolbox als PTOLU- standaard (Pas Toe Of Leg Uit) gaat gelden.

Op 4 november heeft NL Digital de bijeenkomst met haar leden gedaan. De bijeenkomst was bezocht door meer dan 100 leverancier en ca. 60 leveranciers deden actief mee met de "Mentimer'. De getoonde dia's met daarin de resultaten kunt u downloaden. De adviesfunctie door leveranciers krijgt vorm met een permanente dialoog.

Digitale bijeenkomsten voor gemeenten

Op 30 november, 3 en 9 december vinden er digitale bijeenkomsten voor gemeenten plaats. Ook worden in januari, februari en maart bijeenkomsten in Teams georganiseerd in kleinere groepen, waarin afwisselend de aandacht wordt gevestigd op ICT-, Juridische- en Inkoop- aspecten om zodoende de implementatie in de eigen gemeente projectmatig aan te kunnen pakken.

U kunt zich als volgt voor de bijeenkomsten aanmelden:

  • 30 november: Webinar Toolbox GIBIT door VNGR met juridische aspecten
  • 3 december: Webinar Toolbox GIBIT door VNGR met ICT-aspecten
  • 9 december: Webinar Toolbox GIBIT door NEVI en VNGR (voor ICT-inkopers en juristen bij gemeenten, consultants, accountmanagers van leveranciers)

Vragen

Voor vragen kunt u terecht op de GIBIT pagina op het VNG forum (registratie is nodig) of u kunt ons een e-mail sturen.

Gebruik Gibit Toolbox

De onderstaande kaarten laten zien welke gemeenten met welke frequentie gebruik maken van de overeenkomstengenerator.

Huidig gebruik Toolbox GIBIT Overeenkomstengenerator