Innovatie

Gemeente Rotterdam timmert aan de weg met 3D geo-informatie

Objecten bekijken in 3D (driedimensionaal). Met de ontwikkeling van Virtual en Augmented Reality lijkt dat de normaalste zaak van de wereld, maar met name als het gaat om geo-informatie is het bij gemeenten nog lang geen gemeengoed. Rotterdam is een van de uitzonderingen.

Het drooghouden van het land of stedelijk waterbeheer (bijvoorbeeld weten welke putten bij een hevige regenbui als eerste overstromen). Het zijn maar twee voorbeelden waarbij 3D geo-informatie van groot belang is. 3D kan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving enorm verbeteren. Toch is het aantal gemeenten dat investeert in 3D nog relatief laag. Dat terwijl de noodzaak van 3D met de dag groter wordt.

Volgens Timo Erinkveld, teamleider van één van de teams binnen de afdeling Basisinformatie bij de gemeente Rotterdam, komen er (vanuit intern en extern) steeds meer vragen op de gemeente af waarbij 3D nodig is. 'Neem de Omgevingswet. In het kader van die wet worden er onder meer dingen gevraagd rondom geluid, luchtkwaliteit of zon en schaduw. In 2D is dat niet goed te duiden. Maar ook operationele vragen spelen, bijvoorbeeld over de Koopgoot hier in Rotterdam. Daar liggen de winkels onder het maaiveld. Dat moet je wel in 3D weergeven, want in 2D loopt je kaart al snel vol en is het niet meer te interpreteren.' 

Erinkveld bespeurt bij andere gemeenten inmiddels wel de nodige interesse en behoefte. 'Op een bijeenkomst van het Gemeentelijk Geo-Beraad merkte ik dat veel gemeenten best snappen dat 3D de toekomst is en dat ook logisch vinden, maar vaak geen idee hebben hoe ze dat aan moeten pakken. Wij wisten en weten vaak ook niet precies wat het moe(s)t worden, maar we zijn wel begonnen. We hebben uitgangsprincipes opgesteld, bijvoorbeeld dat er te allen tijde gewerkt wordt met open standaarden zodat je als gemeente niet vastzit aan een leverancier. Maar eerlijk: waar het heengaat? Ook wij weten dat niet en daarom is het goed dat een organisatie als de VNG helpt om helderheid te krijgen en om met name de kleine(re) gemeenten te ondersteunen in dit proces. Vanwege onze grootte hebben wij wel de capaciteit om wat dingen uit te proberen, maar die luxe heeft niet iedere gemeente. Als je als kleine gemeente met één of twee man aan de BAG, BGT en misschien ook nog eens aan de WOZ werkt, dan is de stap naar 3D misschien wel iets te veel gevraagd. Daarom helpt het als we ook in dit soort trajecten samen optrekken.'