Gemeente Den Haag deelt Wmo Voorspelmodel met VNG voor landelijk gebruik

Gemeente Den Haag deelt Wmo Voorspelmodel met VNG voor landelijk gebruik

Tijdens een online event op vrijdag 19 juni 2020 heeft de gemeente Den Haag haar Wmo Voorspelmodel officieel overgedragen aan de VNG. Dat model is een datatoepassing waarmee de gemeente de uitgaven op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de komende jaren nauwkeurig op wijkniveau kan voorspellen. Zo helpt het voorspelmodel bij het beheersen van de kosten en het aanbieden van de juiste zorg. De VNG wil het model nu geschikt maken voor alle Nederlandse gemeenten. De Haagse wethouder Kavita Parbhudayal overhandigde het model in een video daarom symbolisch aan Ali Rabarison, directeur Beleid Inclusieve Samenleving bij de VNG. Aan het event deden meer dan 100 deelnemers uit 70 gemeenten mee. Meer informatie hierover in een nieuwsbericht op onze site en in het E-magazine van VNG Realisatie dat later deze maand verschijnt.

Stijgende kosten sociaal domein

Het Wmo Voorspelmodel is een van de instrumenten die gemeenten kunnen helpen grip te houden op de kosten in het sociaal domein. Die kosten zijn sinds de decentralisaties van 2015 sterk gestegen. Op basis van de Wmo financieren gemeenten onder meer thuiszorg, dagbesteding, hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning voor inwoners die niet meer zelfredzaam zijn.

Gezamenlijke uitvoering voor alle gemeenten

Het Wmo Voorspelmodel gebruikt data die al beschikbaar is. Het gaat bijvoorbeeld om aantallen inwoners met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of om aantallen ‘verweduwden’, inwoners van wie de partner overleden is. Dat gebeurt uitsluitend op wijkniveau, zodat de gegevens niet aan personen te relateren zijn. Met de gemeenten Amersfoort, Den Haag, Leiden, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Velsen, Zoetermeer en het Kennispunt Twente heeft de VNG het Haagse model sinds oktober 2019 geanalyseerd en geconcludeerd dat het model met aanpassingen geschikt te maken moet zijn voor alle 355 Nederlandse gemeenten. Tientallen gemeenten hebben al belangstelling getoond. Met vijf ‘koplopergemeenten’ gaat de VNG het voorspelmodel dit jaar doorontwikkelen en in de praktijk helpen implementeren. Doelstelling is om het model na deze fase beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde gemeenten.

Twee jaar creatieve energie

De Haagse Wethouder Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid is trots op het model. “Twee jaar van creatieve energie leidt nu tot een mooi resultaat, voor Den Haag en voor andere gemeenten. Het Wmo Voorspelmodel geeft ons nu inzichten die wij twee jaar geleden niet hadden. Hiermee kunnen wij ons beleid beter afstemmen op de toekomst. Zodat we iedereen passende zorg en ondersteuning kunnen blijven geven.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het Wmo Voorspelmodel kunt u contact opnemen met projectleider Janneke Lummen van VNG Realisatie.