Digitale toegankelijkheid

Forum Duurzaam Toegankelijk Op Orde online

Op het VNG Forum is het Forum Digitaal Toegankelijk Op Orde (DTOO) online. Op deze marktplaats wisselen gemeenten goede voorbeelden met elkaar uit over archivering, toegankelijk houden, zoeken en vinden, presenteren en vernietigen van informatie.

Digitaal Toegankelijk Op Orde (DTOO)

In september 2019 is het project Digitaal Toegankelijk Op Orde (DTOO) gestart. Digitaal Toegankelijk Op Orde sluit aan op projecten vanuit het programma Wet Open Overheid op het gebied van het verbeteren van de informatiehuishouding. Digitaal Toegankelijk Op Orde is praktisch van aard en legt de nadruk op de ‘Hoe’ vraag voor het duurzaam toegankelijk houden en ontsluiten van digitale informatie. Er wordt binnen het project een vijftal projecten onderscheiden: Archiving by design, Zoeken en vinden, tonen (presenteren), preserveren en vernietigen.

Forum DTOO

Veel gemeenten hebben voor een of meerdere van deze projectonderwerpen een en ander al uitgewerkt, of zijn er mee bezig. Om te voorkomen dat elke gemeente opnieuw het wiel uitvind is de vraag ontstaan vanuit gemeenten om ervaringen en documentatie beschikbaar te maken op VNG Forum. Op het forum kunnen gemeenten zich aanmelden en toegang krijgen op het Forum ‘Digitaal Toegankelijk Op Orde’. Er is slechts een spelregel: Wanneer je gebruik maakt van de informatie zou je dan aanpassingen / toevoegingen weer willen uploaden, zodat andere gemeenten daar gebruik van kunnen maken. Het scheelt veel geld en energie wanneer we informatie tijdig met elkaar kunnen delen.

Aanmelden

Gemeenteambtenaren kunnen zich voor de forumgroep aanmelden via forum.helpdesk@vng.nl. Dit vereist een gemeentelijk e-mailadres. Geef bij uw aanmelding aan:

  • Naam
  • Functie
  • Uw gemeentelijk emailadres dat gekoppeld kan worden aan het forumaccount.
  • De naam van het specifieke forum waarvoor de aanmelding is: marktplaats Digitaal Toegankelijk Op orde
  • Bent u als gemeenteambtenaar al lid van het VNG forum? Dan hoeft u alleen te melden dat u lid wilt worden van de marktplaats DTOO.

Contact

Vragen over het Forum DTOO? Neem contact dan op met de projectleider Kees Groeneveld.