Sociaal domein

Demo-middag Wmo Voorspelmodel

Op dinsdag 15 december organiseert VNG Realisatie van 14.00 tot 16.00u een online demo-middag voor gemeenten over het Wmo Voorspelmodel. Tijdens de sessie lichten wij de stand van zaken toe en geven wij een demonstratie van dit instrument. Vertegenwoordigers van de vijf ‘koplopergemeenten’, waaronder Weert, Velsen en Groningen, komen aan het woord over hun ervaringen met het model tot nu toe. Ook gaan we graag met de aanwezige gemeenten in gesprek over hun wensen en behoeften en is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt, maar u kunt zich nu alvast aanmelden.

Voorspellen uitgaven komende vijf jaar

Het Wmo Voorspelmodel is een datatoepassing waarmee gemeenten hun uitgaven op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning de komende vijf jaar nauwkeurig op wijkniveau kunnen voorspellen. Dat gebeurt op basis van CBS microdata. Zo helpt het voorspelmodel bij het beheersen van de kosten en het aanbieden van de juiste ondersteuning.

Stijgende kosten sociaal domein

Het model is daarmee een van de instrumenten die gemeenten ondersteunen bij grip houden op de kosten in het sociaal domein. Die kosten zijn sinds de decentralisaties van 2015 sterk gestegen. Op basis van de Wmo financieren gemeenten onder meer huishoudelijke ondersteuning, begeleiding thuis, dagbesteding, hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning voor inwoners die niet meer zelfredzaam zijn. Het Wmo Voorspelmodel is ontwikkeld door de gemeente Den Haag in samenwerking met VNG Realisatie. Den Haag heeft het model in juni 2020 overgedragen aan de VNG om het geschikt te maken voor alle Nederlandse gemeenten.