Smart Society

Consultatieronde Nationale Praktijkrichtlijn voor Open Urban Platforms

Tot 7 februari kunnen geïnteresseerden meedoen aan de consultatie voor de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) voor Open Urban Platforms. Deze richtlijn beoogt bestaande standaarden te duiden, geleerde lessen te delen en handvatten te geven voor implementatie. Daarnaast biedt het verdieping op de onderwerpen governance en interoperabiliteit.

Wat is de achtergrond?

In het kader van Smart Society zijn de afgelopen jaren in veel projecten, zoals ESPRESSO en Synchronicity, architecturen opgesteld voor Urban Platforms. Verschillende gemeenten werken aan Smart Society-projecten, waarbij Open Urban Platforms een belangrijke rol spelen. Deze platforms beogen tot op zekere hoogte allemaal hetzelfde: zorgen dat data slim en betrouwbaar wordt gebruikt over domeinen heen, dat er geen vendor lock-in ontstaat rondom hardware en data en dat er een markt ontstaat waarbij verschillende toepassingen in alle steden werken.

Concrete richtlijnen om met Open Urban Platforms aan de slag te gaan ontbreken nog. Daarom heeft de NEN Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (NL-SAG SC) samen met een groep experts van gemeenten, VNG Realisatie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven het initiatief genomen om een Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) op te stellen. Hiervan is inmiddels een eerste concept beschikbaar.

Wilt u meedoen?

Tot 7 februari kunt u feedback leveren. Meer informatie over hoe dit kan, vindt u op LinkedIn. In dit LinkedIn-bericht kunt u ook relevante collega’s taggen. Na 7 februari gaan de auteurs de feedback verwerken, in een open proces. Als u actief wilt bijdragen aan de verdere uitwerking, kunt u zich aanmelden bij de NEN via Vlora Rexhepi-van der Pol, Vlora.Rexhepi@nen.nl. Naar verwachting zal de NPR in juni 2019 gereed zijn.

Meer informatie

Om tekstvoorstellen te doen via de NEN-tool dient u zich te registeren via de website van NEN. Feedback geven kan via deze pagina. Met technische vragen over inloggen en de online tool kunt u terecht bij de NEN IT Helpdesk, via (015) 2 690 450.