Smart Cities

Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden

‘Blockchain - Een praktische handleiding voor overheden’ is bedoeld als handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met blockchaintechnologie. 

Aanleiding publicatie

Binnen de Nederlandse overheid wordt reeds veel geëxperimenteerd met blockchaintechnologie. Zo zijn er ruim honderd pilots uitgevoerd binnen de lokale overheid (bijvoorbeeld binnen de VNG Pilotstarter). Hieraan zou de belofte die blockchain biedt op het vlak van transparantie en vertrouwen ten grondslag kunnen liggen. Blockchain biedt mogelijk antwoord op de vraag: hoe versterken overheden transparantie en vertrouwen tijdens de digitale transformatie? 

Het doel van veel van de pilots was om te experimenteren met blockchaintechnologie en te ontdekken wanneer de technologie van meerwaarde kan zijn voor lokale overheden. Een twintigtal van deze pilots heeft geresulteerd in een technisch Proof of Concept, en één daarvan heeft al tot een daadwerkelijke blockchain-implementatie geleid.

Boodschap aan bestuurders 

In de afgelopen decennia zijn steeds meer overheidsdienstverlening gedigitaliseerd met besloten, centrale automatiseringstechnologieën. Deze technologieën zijn besloten ingericht waardoor burgers en ondernemers dit steeds meer als een ‘black box’ zijn gaan ervaren. In het huidige tijdperk van digitale transformatie biedt blockchain de kans om digitale dienstverlening wél transparant te maken. Hiermee zou het vertrouwen in digitalisering van overheidsdienstverlening versterkt kunnen worden. Deze behoeften en kansen worden in het rapport uitgewerkt.

Wat hebben ambtenaren aan deze publicatie?

De publicatie maakt het voor ambtenaren mogelijk om te bepalen of blockchain geschikt is voor het oplossen van hun vraagstuk. Tevens wordt uiteengezet welke technische, organisatiekundige en juridische keuzes er dan gemaakt kunnen worden en wat daar de bijbehorende voor- en nadelen van zijn. Hiermee wordt het voor ambtenaren mogelijk om ontwerpvragen gezamenlijk met (technische) ontwikkelaars te beantwoorden. Tevens wordt ingegaan op hoe aan randvoorwaarden, zoals gezamenlijke afspraken en infrastructuur (binnen onder meer Common Ground), voldaan kan worden.

Bij vragen kan u contact opnemen met Nanning de Jong / 06-12848976