Govroam

50 gemeenten loggen in met govroam

Op 3 mei jl. is de 50e gemeente aangesloten op govroam. Govroam staat voor government roaming; het is een dienst die het voor overheidsmedewerkers mogelijk maakt om veilig in te loggen op wifi netwerken van de overheid. Het doel is om in de loop van de komende anderhalf jaar alle Nederlandse gemeenten op govroam aan te sluiten.

Govroam voor alle gemeenten

Govroam zorgt ervoor dat overheidsmedewerkers overal waar govroam als wifi netwerk wordt aangeboden veilig kunnen inloggen. Ze gebruiken daarvoor de inloggegevens die ze van hun oorspronkelijke organisatie hebben ontvangen. Wanneer ze bij een andere overheidsorganisatie op bezoek zijn, kan de vraag ‘Wat is hier het wifi wachtwoord?’ achterwege blijven. Naast vergroting van veiligheid en gemak wordt het ook beheer van de wifi-netwerken door govroam eenvoudiger.

Govroam is een van de eerste tastbare resultaten van de gemeenten om een Gemeentelijke Overheids Netwerk (GON) te kunnen realiseren. Dit netwerk is onderdeel van de Digitale Agenda 2020, een programma van de gemeenten waarin m.b.t. de ICT infrastructuur is afgesproken dat gemeenten een meer collectieve en uniforme ICT-omgeving gaan creëren, die uitsluitend voor gemeenten beschikbaar is. Het project om govroam uit te rollen naar gemeenten is in het najaar van 2016 gestart door KING in samenwerking met de Stichting govroam.

Aansluiten op govroam of meer informatie? neem contact op met de projectleider govroam van KING, Herman Timmermans.