Grip op info

23-27 november 2020: tweede week van ‘Grip op Informatie’

In november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. De week bestaat uit vijftien webinars, verspreid over vijf dagen. Deze bijeenkomsten staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Het initiatief voor deze week komt voort uit de proeftuinen Wet open overheid, waarmee gemeenten zich voorbereiden op de mogelijke komst van deze wet en op het verbeteren van de gemeentelijke informatiehuishouding in het algemeen. 

Voortgang en concept-producten

In deze proeftuinen werken zo’n 70 gemeenten sinds 2019 samen aan diezelfde thema’s: informatiehuishouding op orde, actieve openbaarmaking en digitaal duurzame toegankelijkheid. 
Tijdens deze week worden zo’n veertien producten gepresenteerd waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Deze producten zijn het afgelopen jaar samen ontwikkeld en variëren van bijvoorbeeld een ‘implementatieplan actieve openbaarmaking’ en een voorstel over rol van een archiefinstelling tot handreikingen over het archiveren van tekstberichten en de elektronische handtekening. 

Inleiding door Jan Hamming

De sessies zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten die actief zijn op terrein van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. De week start op maandag 23 november met een inleidend webinar door Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad.

Het programma op hoofdlijnen

Het programma wordt momenteel voorbereid en bevat onder meer de volgende webinars:

Maandag 23 november 

  • 10.00 – 11.30 uur ‘Grip op Informatie’: opening en inleiding door burgemeester Jan Hamming van Zaanstad
  • 13.00 – 14.00 uur Wegwijzer Grip op Informatie
  • 15.00 – 16.00 uur Metadata met behulp van MDTO (Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie)

Dinsdag 24 november

  • 10.00 – 11.00 uur Aansluiten op PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie)
  • 15.30 – 16.30 uur Architectuurprincipes

Woensdag 25 november

  • 13.30 – 15.00 uur Drie onderzoeksrapporten van de studie Archiefwetenschap (Universiteit van Amsterdam)
  • 16.00 – 17.00 uur Webinar voor bestuurders en gemeenteraadsleden 

Donderdag 26 november

  • 10.00 – 11.00 uur Dimpact: visie op informatiebeheer + samen werken 
  • 13.00 – 14.00 uur Rol en taak van de archiefinstelling

Meer informatie over het programma en aanmelden volgt in oktober. Mogelijk kunt u in uw agenda alvast rekening houden met de bovenstaande data.