30/01/2019

Aanleveren gegevens Wmo cliëntervaring 2018 sluit 31 januari

Gemeenten voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit onder hun inwoners die gebruikmaken van maatwerkvoorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Lees verder

30/01/2019

Samenwerking over gemeentegrenzen heen

Het hebben van meer marktwerking en onafhankelijker worden van leveranciers. Dat is de gedachte achter het Open Webconcept. Het concept is gebaseerd op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van open source toepassingen die (markt-)partijen kunnen installeren en waarbij de Common Ground-filosofie een grote rol speelt.
Lees verder

28/01/2019

Aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2019

Van maandag 4 februari tot en met vrijdag 8 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het betreft de aanlevering van gegevens over het tweede halfjaar van 2018 en eventueel een (herziene) aanlevering over het eerste halfjaar van 2018.
Lees verder

28/01/2019

Samen realiseren pact geeft impuls aan digitale dienstverlening overheid

Gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten, het ministerie van BZK en de VNG ondertekenden op 25 januari het Samen realiseren pact.
Lees verder

25/01/2019

Common Ground draagt bij aan ambities van NL Digibeter

Donderdag 24 januari vond de kick-off plaats van de samenwerking tussen NL DIGIbeter en Common Ground. Tijdens het kick-off moment werd onder meer benadrukt dat het vanaf nu meer dan ooit om het doén gaat. Dat gemeenten, BZK en de andere partners het momentum pakken om de krachten te bundelen en in de geest van NL DIGIbeter aan de slag te gaan.
Lees verder

24/01/2019

VNG Realisatie e-Magazine januari 2019

Wat kunnen gemeenten dit jaar verwachten van VNG Realisatie? Volgens directeur Hugo Aalders kunnen alle gemeenten, groot en klein, hun dienstverlening en informatievoorziening verbeteren door zaken samen te organiseren. VNG Realisatie faciliteert waar mogelijk.
Lees verder

24/01/2019

Save the date: bijeenkomsten ‘Meesterschap in monitoring’

Gemeenten houden de vinger aan de pols in het sociaal domein. Hoe ze dat doen, is heel verschillend. Het landschap van monitoring is zeer divers geworden. En het is nog steeds zoeken. Meten we het goede? Wat zeggen uitkomsten nu precies? Hoe wegen we cijfers en verhalen? 
Lees verder

24/01/2019

MogelijkMakers van de gemeente Heusden

De gemeente Heusden zet inwoners en ondernemers echt centraal door 'Dromen. Doen'. Heusden. Een omgeving waarbinnen burgers, bedrijven en organisaties hun dromen waar kunnen maken, mits zij bereid zijn hiervoor ook zelf initiatief te tonen en inspanningen te verrichten.
Lees verder

23/01/2019

Nieuw: wegwijs in online dienstverlening

Hoe organiseer je goede online dienstverlening? Hoe ziet een online team eruit? Welke rollen en competenties heb je nodig? De publicatie wegwijs in online dienstverlening geeft antwoord op deze vragen en helpt u verder om uw online dienstverlening als gemeente te professionaliseren.
Lees verder

23/01/2019

Grote interesse in GGI-Netwerk regiobijeenkomsten

Afgelopen week zijn de eerste GGI-Netwerk regiobijeenkomsten onder grote belangstelling van start gegaan. Gemeenten organiseren deze bijeenkomsten in samenwerking met de GGI-Netwerk implementatieadviseurs.
Lees verder