GGU Jaarplan

GGU Jaarplan

De financiering voor het werk dat VNG Realisatie samen met gemeenten uitvoert, komt voor een groot deel uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Dit fonds werd in de ALV van juni 2017 vastgesteld en is sinds januari 2018 in werking. Het fonds, waaraan alle gemeenten bijdragen, is een belangrijk instrument om de beweging samen organiseren kracht te geven en gezamenlijk innoveren mogelijk te maken.

Het Jaarprogramma GGU wordt voorbereid door het College van Dienstverleningszaken. De Taskforce Samen Organiseren, die grotendeels bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren van gemeenten, adviseert het college vanuit de dagelijkse lokale praktijk. Bekijk hier het GGU jaarplan voor 2019. Hierin kunt u onder meer lezen dat ook de ambities van de Digitale Agenda 2020 (Open en transparant in de participatiesamenleving, werken als één efficiënte overheid & massaal digitaal, maatwerk lokaal) terugkomen in de plannen voor de Gemeentelijke Gezamenlijke Uitvoering.