De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Gemeenten staan midden in de samenleving en worden sterk door maatschappelijke en technologische innovaties beïnvloed. Dit houdt onder andere in dat hun dienstverlening en bedrijfsvoering steeds digitaler worden. Gemeenten werken op dit gebied al vaak samen. Dat gebeurt op allerlei gebieden en in verschillende vormen. Tegelijkertijd dient de ondersteunende ICT de gemeenten en de samenwerkingsverbanden wendbaar te houden.

Belang van dit onderwerp

De GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. Met GGI wordt toegewerkt naar een gemeentelijke community cloud.

Waarom

Een organisatie die past bij deze tijd en is voorbereid op de toekomst kan informatie snel en veilig benutten voor maatschappelijke vraagstukken. Zij biedt dienstverlening die naadloos aansluit op de behoeften van inwoners en ondernemers door optimaal gebruik te maken van de digitale mogelijkheden.

Gemeenten hebben hiervoor een betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur te nodig. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor en daarbij gelden er niet alleen steeds hogere eisen voor informatiebeveiliging en privacy, maar ook voor snelheid, aanpasbaarheid, volume en serviceniveaus. Deze verantwoordelijkheid leidt tot grote inspanningen voor gemeenten. Door meer collectief te doen op die delen van de informatievoorziening die niet afhankelijk zijn van lokaal beleid, ontstaat meer ruimte voor gemeenten om zich te richten op hun primaire taakstellingen.

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Gemeenten hebben VNG en VNG Realisatie in het kader van Samen Organiseren opdracht gegeven te werken aan meer collectiviteit op ICT-voorzieningen. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. De GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt wordt naar een gemeentelijke community cloud, die is aangesloten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Onderdeel van deze cloud is ook het ontsluiten van softwareproducten die leveranciers als clouddienst aanbieden.

Het realiseren van een GGI schept de voorwaarden om op een goede, veilige en flexibele wijze de overstap te maken naar de cloud. De GGI wordt tegelijkertijd ontwikkeld met het organiseren van meer gezamenlijke processen en dienstverlening bij gemeenten. Daarnaast staan door de schaalgrootte van het collectief (gemeenten samen) gemeenten sterker in de onderhandelingen met leveranciers. Ze bepalen zelf wat zij doen en ze zijn in staat om er actief regie op te voeren. En de efficiency van gezamenlijkheid leidt dikwijls tot lagere meerkosten. 

GGI is onderdeel van de beweging samen organiseren en draagt bij aan de GGU doelstelling gezamenlijke basis in informatievoorziening. Een ander onderdeel binnen deze doelstelling is de ontwikkeling van Common Ground, welke zich richt op de gegevenskant van de informatievoorziening.

Gemeenten zien veel uitdagingen op zich afkomen waarop ze beter samen dan alleen een antwoord kunnen vinden. Daarom willen ze meer samen organiseren. Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG : “Het wordt voor ons gemakkelijker en beter als we meer samen doen.”

Van wie is de GGI?

De GGI is een ICT- infrastructuur van en voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De realisatie en implementatieondersteuning vindt projectmatig plaats door samenwerking van gemeenten en de VNG. Alle delen die opgeleverd zijn worden beheerd door het Servicecentrum Gemeenten. GGI staat geheel onder zeggenschap van gemeenten. Zij bepalen welke diensten worden aangeboden en aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. Hier wordt invulling aan gegeven door de GGI-Stuurgroep, GGI-Adviesraad en de GGI-expertgroepen. 

Realiseren GGI

Bij de aansluiting op de GGI onderdelen volgen gemeenten, voor zover dat functioneel en technisch mogelijk is, hun eigen tempo. Er wordt dus rekening gehouden met lokaal beleid en/of bestaande afspraken en contracten. Zo worden desinvesteringen voorkomen. Voor het opnemen van GGI in eigen beleid is een handreiking beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanvullende informatie

De volgende GGI-projecten zijn reeds gestart:

  • GGI-netwerk: Een beveiligd landelijk datanetwerk van en voor gemeenten.
  • Cloud-afspraken: Dit zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen, al dan niet via Diginetwerk eN GGI-Netwerk.
  • GGI-veilig: zorgt voor de actieve beveiliging van het dataverkeer over het GGI-Netwerk en over de eigen bedrijfsnetwerken van gemeenten.

Aanvullende informatie over GGI-Veilig en ondersteuningsmiddelen voor afname en implementatie van de verschillende producten/diensten kunt u vinden op het besloten GGI-Veilig forum

7 producten die raken aan dit onderwerp

IPv6 bij gemeenten

Het huidige systeem van internetadressen (IPv4-adressen) raakt snel op, terwijl met de opkomst van het Internet of Things juist steeds meer adressen nodig zijn. Om in de toekomst te communiceren met andere systemen, moeten gemeenten nieuwe internetadressen (IPv6) invoeren.
Gewijzigd: 13 oktober 2020
product

Collectieve afspraken
Klaar voor implementatie

Monitor Doelgerichte Digitalisering

De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) geeft inzicht in de ‘digitale volwassenheid’ van een gemeente. Op basis van die informatie geeft de MDD tips en adviezen hoe gemeenten hun digitale ambities kunnen realiseren.
Gewijzigd: 1 oktober 2020
instrument

Gepubliceerd

GGI-Veilig

GGI-Veilig ondersteunt de gemeente bij het verhogen van de digitale weerbaarheid en het veiliger maken van de ICT-infrastructuur.
Gewijzigd: 20 juli 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

GGI-Netwerk

Het GGI-Netwerk is een beveiligd datanetwerk speciaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Gewijzigd: 7 januari 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Cloud-Afspraken

GGI-Afspraken zijn de voorwaarden die gelden voor het ontsluiten van commerciële cloud-omgevingen op het GGI-Netwerk.
Gewijzigd: 2 juli 2020
instrument

Collectieve afspraken
In uitvoering

GIBIT-overeenkomstengenerator

De VNG heeft de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vastgesteld. Bij de GIBIT zijn vervolgens modelovereenkomsten gemaakt die aansluiten op de GIBIT. De overeenkomst biedt ruimte om eventuele afwijkingen ten opzichte van de GIBIT op te nemen. De modelovereenkomsten kunt u invullen via een generator.
Gewijzigd: 22 juni 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen bij de GIBIT

Als gemeenten een overeenkomst sluiten waarbij de GIBIT van toepassing is, gelden de Gemeentelijke ICT-Kwaliteitsnormen. Zo behouden gemeenten een betrouwbare en gedegen IT-infrastructuur.
Gewijzigd: 16 maart 2020
product

Collectieve afspraken
In gebruik