ENSIA

ENSIA

Burgers en bedrijven verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Het gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, in de meest brede zin van het woord. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van informatie zorgt voor een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. 

Doel van dit instrument

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.

Focus ENSIA

De focus van ENSIA ligt op de horizontale verantwoording: binnen de gemeente, met een belangrijke rol voor de gemeenteraad. ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, voormalig I&M en SZW. ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de planning en control-cyclus van de gemeente. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Horizontaal verantwoordingsproces ENSIA

ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). 2019 was voor ENSIA het overgangsjaar naar de invoering van de BIO. Per 1 juli 2020 start het eerste jaar waarin de verantwoording volledig onder de BIO plaatsvindt.

Verticaal verantwoordingsproces ENSIA 2019

Voor al uw vragen over ENSIA kunt u terecht bij de procesbegeleiders van VNG Realisatie. Dat kan zowel telefonisch als op locatie voor specifieke ondersteuning. Voor meer informatie over ENSIA neemt u contact op via de mail of bel met 070 250 2400.

ENSIA Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Op 1 juli 2020 start het eerste verantwoordingsjaar ENSIA onder de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De Baseline is het nieuwe normenkader voor informatiebeveiliging bij alle overheden. In 2019 zijn in de ENSIA bio-pilot ervaringen opgedaan. De uitkomsten en opgeleverde producten uit de pilot worden gebruikt voor het verantwoordingsjaar 2020.

ENSIA Regiobijeenkomsten

In januari/februari 2020 vonden er regiobijeenkomsten plaats voor ENSIA coördinatoren. In deze regiobijeenkomsten behandelden wij de fase verantwoorden op basis van de uitgevoerde zelfevaluatie op de BIG. Verder deelden wij met u de uitkomsten uit de BIO pilot met ENSIA. De presentatie kunt u terugkijken.

Een samenvatting van onze eerdere bijeenkomsten in september 2019 kunt u hieronder bekijken.

Downloads ENSIA

Handreikingen en ondersteunende documenten

Formats

  • Format Plan van aanpak ENSIA - Dit format heeft tot doel om uitvoering van ENSIA in goede banen te leiden en de rollen en taken te organiseren.
  • Format Collegeverklaring ENSIA - Ter informatie vindt u hier alvast het format Collegeverklaring 2019 voor ENSIA. Per 2 januari kunt u dit format downloaden uit de ENSIA-tooling om de collegeverklaring op te stellen.

Nieuwsbrieven

Het beheerteam ENSIA informeert de ENSIA coördinatoren twee keer per maand via een nieuwsbrief. Aan de ENSIA coördinator wordt gevraagd de nieuwsbrief door te sturen aan de betrokkenen. U vindt de laatste vijf nieuwsbrieven hieronder: