ENSIA

ENSIA

Burgers en bedrijven verwachten een betrouwbare overheid die zorgvuldig met informatie omgaat. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. Het gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, in de meest brede zin van het woord. Het waarborgen van de betrouwbaarheid van informatie zorgt voor een goede kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsprocessen. 

Doel van dit instrument

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.

Focus ENSIA

De focus van ENSIA ligt op de horizontale verantwoording: binnen de gemeente, met een belangrijke rol voor de gemeenteraad. ENSIA is een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, voormalig I&M en SZW. ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de planning en control-cyclus van de gemeente. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Horizontaal verantwoordingsproces ENSIA

ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). Op 1 juli 2019 start het derde jaar van verantwoording met ENSIA. De zelfevaluatie moet uiterlijk 31 december 2019 zijn ingeleverd. In het voorjaar van 2020 vindt de verantwoording aan de gemeenteraad en de verticale toezichthouders plaats.

Verticaal verantwoordingsproces ENSIA 2019

Voor al uw vragen over ENSIA kunt u terecht bij de procesbegeleiders van VNG Realisatie. Dat kan zowel telefonisch als op locatie voor specifieke ondersteuning. Voor meer informatie over ENSIA neemt u contact op via de mail of bel met 070 250 2400.

ENSIA Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Vanaf 2020 geldt een nieuw normenkader voor informatiebeveiliging bij alle overheden: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 2019 is voor ENSIA het overgangsjaar naar de invoering van de BIO. Om in 2020 ook verantwoording over de BIO te kunnen realiseren is 2019 het jaar om ervaring op te doen met de BIO in de vorm van een pilot.

ENSIA Regiobijeenkomsten

In januari/februari vinden er weer regiobijeenkomsten plaats voor ENSIA coördinatoren. In deze regiobijeenkomsten behandelen wij de fase verantwoorden op basis van de uitgevoerde zelfevaluatie op de BIG. Verder delen wij met u de uitkomsten uit de BIO pilot met ENSIA. Kortom een mix van toelichting op uitvoering een blik naar de toekomst en een mooie gelegenheid om met uw collega’s ervaringen te delen. ENSIA coördinatoren kunnen zich aanmelden via deze link.

Een samenvatting van de bijeenkomsten in september kunt u hieronder bekijken.

Downloads ENSIA

Handreikingen en ondersteunende documenten

Formats

  • Format Plan van aanpak ENSIA - Dit format heeft tot doel om uitvoering van ENSIA in goede banen te leiden en de rollen en taken te organiseren.
  • Format Collegeverklaring ENSIA - Ter informatie vindt u hier alvast het format Collegeverklaring 2019 voor ENSIA. Per 2 januari kunt u dit format downloaden uit de ENSIA-tooling om de collegeverklaring op te stellen.

Nieuwsbrieven

Het beheerteam ENSIA informeert de ENSIA coördinatoren twee keer per maand via een nieuwsbrief. Aan de ENSIA coördinator wordt gevraagd de nieuwsbrief door te sturen aan de betrokkenen. U vindt de laatste vijf nieuwsbrieven hieronder: