Dutch Design Week: Samen Organiseren meets design

Dutch Design Week 2019: samen organiseren meets Design

Evenementen tijdens DDW

Tijdens de Dutch Design Week is het aan internationale specialisten, makers, ontwerpers, gebruikers en veranderaars in Eindhoven de uitdaging aan om actuele maatschappelijke vraagstukken nét even anders aan te pakken. Voor ieder van de zes thema’s – Safety, Circular & Biobased Building, Sustainable Design, Health, Mobility en Water – wordt een World Design Embassy (WDE) ingericht die een programma biedt met exposities, presentaties, workshops, lezingen en debatten.

23 oktober: Bijeenkomst Algoritme, Ambassade van Veiligheid

Overheden werken hard aan betere dienstverlening met transparante en veilige inzet en gebruik van data. Er zijn talloze initiatieven en allianties die algoritmen ontwikkelen en inzetten om van deze ‘data’ ‘informatie’ te maken die helpt in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.Tijdens deze bijeenkomst maken we een toekomstsprong zodat we vandaag en morgen werken aan een toekomst die we graag tegemoet treden.

23 oktober: Denktank ondermijning, Ambassade van Veiligheid

“Bestaat er een Brabantse Cultuur van Ondermijning?” Met die vraag gaan de gemeente Eindhoven, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, designers en verschillende stakeholders tijdens de Dutch Design Week aan de slag. Dat doen ze in een creatieve sessie in de Ambassade voor Veiligheid. De bedoeling is om het thema van Ondermijning vanuit een maatschappelijk cultureel perspectief te bekijken. 

24 oktober: Demo dag

Tijdens Dutch Design Week 2019 (19-27 oktober) staat VNG samen met gemeenten en ontwerpstudio’s in de Embassy of Safety met een pop-up What if Lab. In dit What if lab wordt de gehele week live gewerkt aan een drietal vraagstukken op het gebied van Veiligheid en ondermijning. Op 24 oktober vinden demo’s plaats van de resultaten tot dan toe. Voor de bezoekers, geïnteresseerde professionals en experts. De ontwerpteams laten dan zien waar ze staan. U bent van harte uitgenodigd.

24 oktober: Conferentie, Ambassade van mobiliteit

De Embassy of Mobility zoekt samen met onder meer ontwerpers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, Park Strijp Beheer, Six Fingers en Dutch Design Foundation naar inspirerende oplossingsrichtingen om aan de uitdagingen van de toekomst te voldoen.

25 oktober: Conferentie, Ambassade van Veiligheid

Hoe kunnen we het perspectief van veiligheid als recht veranderen naar veiligheid als resultaat van gezamenlijke inspanningen en gedeelde verantwoordelijkheid? Dat onderzoeken we in de Embassy of Safety. U bent van harte uitgenodigd.

25 oktober: Slotevent Design, Taal en Laaggeletterdheid “De stem van taal”, Ambassade van Taal en Laaggeletterheid.

Tijdens de Dutch Design Week 2019 hebben we de ambitie om over het thema Taal en Laaggeletterdheid vrijmoedig te spreken en openhartig te luisteren. Doel: ervoor te zorgen dat we het komend jaar nauwer samen op kunnen trekken in een systemische, preventieve maar ook inclusieve aanpak.

What If Lab 2019 - Winnaars bekend

Maandag 16 september was de selectiedag voor het What If Lab 'What if safety matters'. Die dag zijn 9 geselecteerde vraagstukken gepitcht voor een jury en breed publiek. Uiteindelijk hebben we een definitieve keuze gemaakt welke drie vraagstukken we meenemen naar het pop-up What if Lab tijdens Dutch Design Week 2019 van 19-27 oktober. De vraagstukken spelen niet alleen voor deze gemeente maar ook op landelijke niveau. Bekijk de pitches van de winnaars en de terugblik op de selectiedag:

What if… Safety Matters: Demoday 6 februari 2020

Gemeenten worstelen vaak met vraagstukken waar geen pasklare antwoorden op zijn. Ontwerpers kijken met hun creativiteit anders naar deze vraagstukken en komen met verrassende oplossingen. Bijvoorbeeld in het What if Lab van de Embassy of Safety; een alliantie tussen VNG, Nationale Politie, Aanjaagteam Ondermijning en Dutch Design Foundation. In de Embassy of Safety gaan de partijen op zoek naar nieuwe manieren om veiligheid te organiseren. Tijdens Dutch Design Week 2019 (DDW) konden bezoekers in het What If Lab: Safety Matters de zoektocht van de ontwerpers live meemaken. Daar werden ook de eerste plannen van Burgemeester meets Designer ontvouwd, het project waarin ontwerpers en burgemeesters samen een veiligheidsvraagstuk onderzoeken.

Op 6 februari presenteerden de ontwerpers tijdens een demoday het vervolg van hun projecten.

Samenwerking Dutch Design Foundation onderdeel van een innovatiestrategie

In de verdieping op de beweging van samen Organiseren van de VNG wordt momenteel een ‘nieuwe’ innovatie-infrastructuur gevormd. Samen Organiseren is al gericht op ‘landelijke opschaling’ en het vormgeven van ‘gezamenlijk beheer’. In deze zogeheten ‘meervoudige innovatiestrategie’ wordt de route en aanpak ontwikkeld om nieuwe initiatieven voor landelijke opschaling een kans te geven en zo de doelen van de Taskforce waar te maken.

Het ontwikkelen van zo’n innovatie infrastructuur vraagt de nodige inspanning van alle betrokkenen. Een design thinking aanpak kan in die ontwikkeling versnelling brengen. N.b. Vele stappen van het ‘nieuwe’ innovatieproces hebben we in onze samenwerking met de Dutch Design Foundation (DDF) de afgelopen twee jaar immers meer of minder expliciet doorlopen.

In 2019 willen we deze samenwerking onderdeel laten uitmaken van de meervoudige innovatiestrategie zoals die nu wordt ontwikkeld door gemeenten samen met de VNG. Hiermee kan zowel de beschikbare expertise van de VNG als ook haar betrokkenheid bij lopende relevante programma’s op maatschappelijke thema’s ten volle worden benut. Tevens kan hiermee beter worden geborgd dat in de ontwikkeling van de prototypes al wordt nagedacht over schaalbaarheid en overdraagbaarheid van de oplossingen naar meerdere gemeenten; 1 keer ontwikkelen, zoveel als mogelijk hergebruik. 

De samenwerking met de DDF en haar designers biedt gemeenten en haar ambtenaren de kans om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken en maximaal te profiteren van elkaars expertise en energie. Op deze manier krijgt innoveren binnen gemeenten een push die past binnen het tijdsbeeld waarin we ons bevinden.

World Design Embassies: perspectieven voor de toekomst tijdens DDW19

Tijdens Dutch Design Week (DDW, 19 t/m 27 oktober) gaan internationale specialisten, makers, ontwerpers, gebruikers en veranderaars in Eindhoven de uitdaging aan om actuele maatschappelijke vraagstukken nét even anders aan te pakken. Voor ieder van de zes thema’s – Safety, Circular & Biobased Building, Sustainable Design, Health, Mobility en Water – wordt een World Design Embassy (WDE) ingericht die een programma biedt met exposities, presentaties, workshops, lezingen en debatten. Ook organiseert elke ambassade een conferentie, waar het relevante vraagstuk op een andere manier tot op de bodem wordt uitgediept.

De aanpak: Ambassades op maatschappelijke thema’s veiligheid, mobiliteit, taal

Een bestaande structuur van samenwerking vanuit de Dutch Design Foundation is die van zogenaamde World Design Embassies, kort gezegd ‘ambassades’. Zo waren er afgelopen jaar ambassades op de thema’s mobiliteit, Food, Health, Circulariteit, Water, Urban Transformation (werk en onderwijs), Climate change en Intimiteit. Dit jaar bouwt VNG mee aan de ambassades van veiligheid, mobiliteit en Taal & laaggeletterdheid. 

‘World Design Embassies’ zijn samenwerkingsallianties tussen vertegenwoordigers van maatschappelijke vraagstukken, marktkansen, en ontwerppartners gericht op het bieden van nieuwe toekomstperspectieven en mogelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Met ander woorden, ze treden op als versnellers op vraagstukken door uitdagingen te verbinden aan markt- en ontwerpvragen, een lokale context te combineren met een global perspective en omgekeerd, talentontwikkeling, thema’s, vraagstukken en ontwerpvragen onderling met elkaar te verbinden, debat te verbreden en nieuwe perspectieven op de toekomst te ontwikkelen.

Deze ambassades manifesteren zich tijdens de Dutch Design Week (DDW) in de vorm van tentoonstellingen, presentaties, workshops, lezing en/of debat en zijn er in de eerste plaats op gericht om ontwerp potentieel te ontsluiten dat kan bijdragen aan oplossingen voor urgente vraagstukken of het ontwikkelen van nieuwe visies op de toekomst van maatschappelijke vraagstukken. 

Het is een mooie gelegenheid als VNG (1) cross-overs tussen verschillende netwerken verder uit te bouwen en eigen netwerken te versterken, (2) vragen uit lopende (VNG-) jaarprogramma’s in te brengen in een ambassade, (3) design expertise in te zetten voor creëren van ‘nieuwe’ oplossingen en concepten binnen bestaande vraagstukken, (4) breed aanwezig te zijn op de DDW 2019 en (5) onderdelen van de meervoudige innovatiestrategie van ‘Samen organiseren’ versneld te ontwikkelen.

Ambassade van veiligheid en ondermijning

In de Ambassade van veiligheid en ondermijning kijken we de komende jaren samen met Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nationale Politie, Aanjaagteam Ondermijning en andere partners naar hoe ontwerpers een bijdrage kunnen leveren aan actuele veiligheidsvraagstukken.

Bekijk de weekuitnodiging voor de Ambassade van veiligheid en ondermijning en het persbericht.

De dominante manier waarop wij veiligheid in de samenleving proberen te bewerkstelligen is door middel beleid, wetten, regels, protocollen. We benaderen veiligheid als een systeemvraagstuk, met strakke verdeling van taken bij de overheid en uitvoeringsorganen met hiërarchische structuren. We hanteren modellen gestuurd op basis van analyses van objectief gemeten cijfers. En om onze veiligheid in de toekomst te waarborgen denken we vooral aan technologische toepassingen die data genereren en keuzes maken op basis van algoritmen.

Dat is allemaal goed. Maar de menselijkheid lijkt soms ver te zoeken deze systemische veiligheidswereld. Sterker nog: als de technologische ontwikkelingen van Artificial Intelligence en robotisering doorzet zou de mens op termijn zelfs een bedreigde diersoort kunnen worden. Onze veiligheidsbeleving is heel subjectief. Het toevertrouwen van onze veiligheid aan zelfdenkende systemen hoeft niet per se bij te dragen aan het ons veiliger voelen. Vertrouwen, emoties, betekenis zijn doorslaggevend voor ons veiligheidsgevoel. Precies het domein waar ontwerpers veel verstand van hebben. In samenwerking onderzoeken we daarom de vraag hoe we de menselijke beleving centraal kunnen stellen in de manier waarop we veiligheidssystemen inrichten.

Hoe gaan we dat doen? Door organisaties samen te laten werken. Op een warme menselijke manier. We richten ons op de betekenis van veiligheidsmaatregelen of technologische toepassingen voor mensen: tot welk gedrag en welke relaties gaat dit leiden? Nu eisen we van overheid, veiligheidsdiensten en bedrijven dat het veilig is. Wij willen onderzoeken hoe we met elkaar de samenleving veilig kunnen máken. Als een gedeelde verantwoordelijkheid waar we allemaal een rol in spelen. En wat vinden we gevoelsmatig de goede balans tussen baten en lasten van veiligheidsmaatregelen in de samenleving? Hierover gaan we in gesprek met het Nederlandse publiek, openbaar bestuur, publieke organisaties en marktpartijen. Dat doen we onder meer door het ontwerpen van nieuwe manieren van kijken, door de gevolgen ervan concreet en invoelbaar te maken,door in co-creatie met elkaar nieuwe perspectieven en rollen voor toekomst te verkennen, te prototypen en te vertalen naar nieuw beleid.

Een taai veiligheidsvraagstuk op dit moment is ondermijning.Criminelen maken gebruik van systemen en diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af.

Burgemeester meets Designer, ambassade van veiligheid

Vijf burgemeesters hebben het aangedurfd om de afgelopen maanden samen met een senior ontwerper een veiligheidsvraagstuk bij de kop te pakken. Een ‘wicked problem’ op het gebied van Veiligheid en Ondermijning. Het doel is (1) op een andere wijze kijken met een ‘design’ bril naar een veiligheidsvraagstuk in de gemeente én (2) het opleveren van een eerste resultaat hiervan: mogelijke toekomstscenario’s, een prototype, een nieuw concept of aanpak. 

De volgende koppels zijn aan de slag:

Koppel Vraagstuk
Theo Weterings (burgemeester Tilburg) en Lucas Zoutendijk (Studio 1:1) Hoe kunnen we de sociale veiligheid in de wijken vergroten? 
Paul Depla (burgemeester Breda) en Laura Ferriere & Eléonore Dürr (This is Bouw) Hoe doorbreken we de verleiding van de criminele carrière voor jongeren?
Jan Boelhouwer (burgemeester Gilze-Rije) en ontwerper Daan Wubben Hoe maken we signalen van ondermijning zichtbaar?
Charlie Aptroot (Burgemeester Zoetermeer) en Marieke Rietbergen en Anne Vaandrager (Design Innovation Group)

Wanneer je tot diep in de nacht uitgaat, vindt er vaak een omslag plaats qua sfeer. Kunnen we voortijdig ingrijpen?

Jan Hamming (burgemeester Zaanstad) en Neele Kistemaker (Muzus) Hoe kunnen we voorkomen dat een ‘Registratie niet ingezetene’ misbruikt wordt voor het faciliteren van woonfraude en arbeidsuitbuiting?

Wil je de resultaten zien? Kom naar de Ambassade van Veiligheid tijdens de Dutch Design Week 2019 in Eindhoven of naar de Embassy of Safety Theme Conference op 25 oktober a.s. van 9.30 – 15.30uur in het Klokgebouw 50, 5617 AB Eindhoven.

Ambassade van taal en laaggeletterdheid

In het Interbestuurlijk Programma van februari 2018 is laaggeletterdheid als een gezamenlijke opgave van de overheden gekenmerkt. Het betreft ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder (van wie 65% NT1-ers). Ze lopen in hun leven en als zij werken tegen grenzen aan, hebben vaker schulden, moeite met gezondheidsinformatie, overheidscommunicatie en alledaagse digitale toepassingen.

Taal is hiermee een belangrijke prioriteit van zowel VNG als gemeenten als ook andere (overheids)partners. Zo is het naast participatie in de samenleving en werk de belangrijkste pijler onder bijvoorbeeld inburgering. In de overtuiging dat deze ‘zoektocht’ versterkt kan worden door ook de expertise van ontwerpers mee te nemen, willen we dit jaar ook als onderdeel van de DDW 2019 aandacht vragen voor (digi)Taal en laaggeletterdheid. We willen ‘Taal’ bekijken vanuit andere perspectieven die een verrijking kunnen vormen op huidige of nog te starten aanpakken van alle partners.

Ambassade van mobiliteit

Arena van Mobiliteit
Impressie ambassade van mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd. Dit is de visie onder een integrale benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij alle modaliteiten en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut én alle modaliteiten schoon zijn. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de afspraken van Parijs, maar wordt ook een significante bijdrage geleverd aan de terugdringing van overige milieuschade.  (Concept Klimaatakkoord, 2018)

Ontwerpers spelen een belangrijke rol bij het zoeken naar oplossingen. Tijdens de Dutch Design Week 19-27 oktober 2019 in Eindhoven brengt het World Design Embassies (WDE)-programma toekomstige makers, ontwerpers en denkers van over de hele wereld bij elkaar om samen de toekomst van steden en dorpen vorm te geven. Op alle urgente kwesties of de ontwikkeling van nieuwe toekomstperspectieven op maatschappelijke uitdagingen, mobiliteit in het bijzonder.

Ambassade van Mobiliteit bovenaanzicht
Bovenaanzicht ambassade van mobiliteit

Voor de ambassade van mobiliteit is de scope van dit jaar:

Hoe gaan we vorm geven aan mobiliteit in de toekomst en wat betekent dit voor de organisatie van onze openbare ruimten? Daarbij zien we de ontwikkeling dat de publieke infrastructurele knooppunten in de stad de stad steeds bereikbaarder maken, maar ook minder leefbaar vanwege de druk op de openbare ruimte. In tegenstelling tot het platteland dat steeds leefbaarder wordt en blijft, maar ook steeds onbereikbaarder lijkt door het verschralen van de vervoersmogelijkheden vanwege onvoldoende kosteneffectiviteit.

Binnen deze scope gaan we op zoek naar innovatieve oplossingen, nieuwe invalshoeken en verrassende futureproof scenario’s.

U kunt het hele weekprogramma van de ambassade van mobiliteit downloaden

Nieuwsbrieven DDW

In aanloop naar de Dutch Design Week verschijnt er iedere week een nieuwsbrief met updates, informatie, inzichten en actuele programma informatie. U kunt hieronder de nieuwsbrieven bekijken.

Over de Dutch Design Foundation

De organisatie Dutch Design Foundation (DDF) heeft als doel het design-ecosysteem te bevorderen. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat designers cruciale schakel zijn in de vormgeving van onze toekomst. Als platform, belangenbehartiger en kenniscentrum versterkt Dutch Design Foundation de positie van design en designers. Dit doen zij zowel fysiek als online, het gehele jaar door. Hoogtepunt is het jaarlijkse evenement Dutch Design Week in Eindhoven. Negen dagen lang presenteren ruim 2.500 ontwerpers op meer dan 100 verschillende locaties hun ideeën, innovaties en producten.