Data Science Hub

De toepassing van (big) data analytics en data science staat sinds een paar jaar hoog op de agenda. Toch ervaren veel gemeenten het toepassen van data science, in hun taken en verantwoordelijkheden, als een grote stap. VNG Realisatie ondersteunt gemeenten hierbij in de Data Science Hub.

Doel van dit product

Doel van de Data Science Hub is gemeenten klaarstomen voor het gebruik van nieuwe methoden en technieken bij het beantwoorden en monitoren van beleids- en uitvoeringsvraagstukken.

Waarom

In de Data Science Hub gaan gemeenten met hulp van VNG Realisatie aan de slag met nieuwe methoden en technieken, om data science toe te passen bij beantwoording en monitoring van beleids- en uitvoeringsvraagstukken. VNG Realisatie doet dat niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met andere overheden, HBO’s, universiteiten en marktpartijen. Hierdoor ontstaat een netwerk dat gemeenten ondersteunt en ontzorgt.

Wat biedt de Data Science Hub?

De Data Science Hub biedt gemeenten een tienpuntenplan: 

  1. Een eerste verkenning van uw gemeentelijke vraagstuk, inhoudelijke ondersteuning van experts (uit de diverse netwerken), en advies over het in te richten proces om met het vraagstuk aan de slag te gaan. Daarnaast bieden we een schatting van de inzet van ondersteuning van data science uren. Afname op basis van een maximaal aantal uren via een strippenkaart.
  2. Een basisonderzoek naar de landelijke beschikbare (open) databronnen. Uiteraard zal daarbij de rijke informatie vanuit Waarstaatjegemeente.nl niet ontbreken.
  3. Het gebruik van de landelijke bronnen (mits het eigenaarschap van de data dat toestaat). U bent vrij om deze databestanden in te lezen in de tooling die wij beschikbaar hebben of in tooling die u zelf kiest. Voor data die onder eigenaarschap of licentie valt, bekijken we met elkaar de mogelijkheden.
  4. Het gebruik van diverse data-analyse tools op onze fysieke locatie in Den Bosch (onderdeel van JADS). Ter plekke kunnen we samen een eerste begin maken met de analyse van de gegevens. Voordeel van onze fysieke locatie is dat er toegang is tot de diverse applicaties op het netwerk van de universiteit.
  5. Er kan tegen uurtarief (gebruiksuren) gebruik worden gemaakt van de tooling via web-services die VNG Realisatie beschikbaar heeft, zonder kosten te hoeven maken voor de inrichting ervan. Uiteraard bent u vrij om gebruik te maken van tooling die we niet aanbieden. Inrichting en kosten zijn dan voor eigen rekening. We hopen echter in de toekomst met zoveel mogelijk marktpartijen afspraken te maken over het gebruik van hun tooling. Hierbij gaan we uit van “level playing field”.
  6. Ondersteuning bij het vinden van een geschikte marktpartij (kan ook hogeschool of universiteit zijn) die u verder helpt in uw traject (begeleiding en inhoudelijk). Bij de zoektocht gaan we ook uit van een “level playing field”. De kosten van het vervolgtraject zijn voor eigen rekening.
  7. De mogelijkheid om één keer per twee maanden kosteloos deel te nemen aan een hackathon om uw data door studenten en specialisten te laten doornemen en een sprint te trekken. De mogelijkheid om op diezelfde datum (niet gratis) deel te nemen aan masterclasses rondom de vraagstukken van data science.
  8. De mogelijkheid om verdiepende training en cursus te ontvangen (tegen betaling) aangepast op de gemeentelijk praktijk via onze samenwerking met het JADS en de VNG-Academie.
  9. Aandacht voor uw resultaten door publicatie op de kanalen van de Data Science Hub en eventueel op Waarstaatjegemeente.nl. Voorwaarde is wel dat VNG Realisatie toegestaan wordt het onderzoek/resultaat te verbreden naar meer gemeenten en dat de landelijk bewerkte data ook gebruikt kan worden door andere gemeenten.
  10. De mogelijkheid om interessante projecten onder te brengen in de Pilotstarter en zo opschaling en samenwerking te faciliteren.

Aanvullende informatie

Hoewel veel gemeenten de kansen inzien van Data Science, leidt het mondjesmaat tot probleemoplossend gebruik. Het is daarom belangrijk om simpelweg aan de slag te gaan met Data Science. Alleen zo kunnen gemeenten leren en oefenen. Om inzichtelijk te maken waar aan gedacht moet worden bij de toepassing van Data Science, hebben we een handleiding ‘Koken met data’ gemaakt.