Congrestival samen organiseren: DURF en vertrouwen

Congrestival samen organiseren: DURF en vertrouwen

Op 13 maart vond in de Fabrique in Utrecht het VNG Congrestival Samen organiseren: Durf en Vertrouwen plaats. Het Congrestival is door circa 1450 mensen bezocht, uit 300 verschillende gemeenten, ketenpartners en departementen, met verschillende functies en met uiteenlopende interesses. Voor een impressie van de dag kunt terecht op de Congrestival Story.

Op de slideshare Congrestivalpagina worden de komende dagen zoveel mogelijk presentaties gedeeld. Het kan enkele dagen duren voordat we de presentaties voor u hebben klaarstaan.

In aanloop naar en tijdens het Congrestival is met diverse gemeenten gesproken over aansprekende voorbeelden in de gemeentelijke praktijk. Met welke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zijn zij aan het werk? U leest ze in ons VNG Realisatie e-Magazine en op werkenaaneenoverheid.nl.

Hoe verbeter jij de dienstverlening van de gemeente?

Tijdens het Congrestival, eerder dit jaar, kregen collega’s de mogelijkheid om deze vraag te beantwoorden in de caravan. Hier is een film van gemaakt zodat anderen hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Tijdens het Congrestival, eerder dit jaar, kregen collega’s de mogelijkheid om deze vraag te beantwoorden in de caravan. Hier is een film van gemaakt zodat anderen hier ook hun voordeel mee kunnen doen.  

Plein Fysiek
Plein Dienstverlening
Plein Sociaal
Plein Lokaal Bestuur en Veiligheid
Plein Randvoorwaarden
Aanmelden Congrestival

Het congres vond plaats op 13 maart. We hopen dat u een informatieve en inspirerende dag heeft gehad.

Eén krachtige lokale overheid, dat is hét antwoord in deze tijd van snelle veranderingen. Gemeentelijke overheden staan voor opgaven die alleen kunnen worden aangepakt en opgelost in samenwerking. Samenwerking tussen disciplines en partijen binnen de gemeentelijke organisatie of met partners daarbuiten. Of met ándere gemeenten en hogere overheden. Want zonder samenwerken kom je nergens. Zeker in deze tijd dat alles ingewikkelder, meeromvattend, groter, gespecialiseerder, gevoeliger, sneller en duurder is geworden. Er wordt dan ook veel samengewerkt in het gemeentelijke domein en er zijn veel nieuwe initiatieven, mede gestimuleerd door de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden. 

Hoe organiseer je dat? 

Hoe vanzelfsprekend samenwerken ook is, iets samen organiseren heeft een extra dimensie. Dat gaat niet vanzelf. Samen organiseren vraagt om durf en vertrouwen. Durf om geijkte paden te verlaten en het anders te doen, om je open te stellen, de dialoog aan te gaan, krachten te bundelen. Vertrouwen in de kennis van anderen en de wil om de klus met elkaar te klaren.

VNG Realisatie helpt u inzicht te krijgen in dat proces van samen organiseren, toegesneden op de opgaven waar gemeenten voor staan. We delen de ervaringen en vinden de kansen die samen organiseren biedt. 

Congrestival

We noemen het een Congrestival, omdat het méér is dan een inhoudelijk congres alleen. Het wordt ook – in een informele setting met veel netwerkkansen – een festival van initiatieven en praktijkvoorbeelden, van ideeën en innovaties, verpakt in inspirerende sessies, discussietafels met inwoners, speeddates, workshops en ‘fasterclasses’. Raymond Knops, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opende het congrestival. Onder zijn verantwoordelijkheden vallen onder meer de digitale overheid en de basisregistraties personen. 

Maatschappelijke en Uitvoeringsvraagstukken staan centraal

Tijdens het Congrestival stonden de actuele maatschappelijke thema’s, gemeentelijke uitvoeringsvraagstukken en daarbij behorende randvoorwaardelijke onderwerpen centraal. Ze waren ook letterlijk zichtbaar op verschillende pleinen. Op die pleinen en in een groot aantal subzalen lieten gemeenten zien hoe samen organiseren ruimte kan creëren voor (inter-)lokale uitdagingen en doelen, hoe gemeentelijke organisaties onderling kennis en ervaring delen en maken we inzichtelijk hoe gemeenten en VNG deze vraagstukken aanpakken.