Congrestival samen organiseren: DURF en vertrouwen

Congrestival samen organiseren: DURF en vertrouwen

Aanmelden voor het Congrestival Samen organiseren: durf en vertrouwen

Eén krachtige lokale overheid, dat is hét antwoord in deze tijd van snelle veranderingen. Gemeentelijke overheden staan voor opgaven die alleen kunnen worden aangepakt en opgelost in samenwerking. Samenwerking tussen disciplines en partijen binnen de gemeentelijke organisatie of met partners daarbuiten. Of met ándere gemeenten en hogere overheden. Want zonder samenwerken kom je nergens. Zeker in deze tijd dat alles ingewikkelder, meeromvattend, groter, gespecialiseerder, gevoeliger, sneller en duurder is geworden. Er wordt dan ook veel samengewerkt in het gemeentelijke domein en er zijn veel nieuwe initiatieven, mede gestimuleerd door de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden. 

Hoe organiseer je dat? 

Hoe vanzelfsprekend samenwerken ook is, iets samen organiseren heeft een extra dimensie. Dat gaat niet vanzelf. Samen organiseren vraagt om durf en vertrouwen. Durf om geijkte paden te verlaten en het anders te doen, om je open te stellen, de dialoog aan te gaan, krachten te bundelen. Vertrouwen in de kennis van anderen en de wil om de klus met elkaar te klaren.

VNG Realisatie helpt u inzicht te krijgen in dat proces van samen organiseren, toegesneden op de opgaven waar gemeenten voor staan. We delen de ervaringen en vinden de kansen die samen organiseren biedt. 

Congres en festival in één

Dat doen we op 13 maart 2019 in DeFabrique in Maarssen. Het wordt een inspirerende dag voor gemeentelijke organisaties. We noemen het een Congrestival, omdat het méér is dan een inhoudelijk congres alleen. Het wordt ook – in een informele setting met veel netwerkkansen – een festival van initiatieven en praktijkvoorbeelden, van ideeën en innovaties, verpakt in inspirerende sessies, discussietafels met inwoners, speeddates, workshops en ‘fasterclasses’. Raymond Knops, staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opent het congrestival. Onder zijn verantwoordelijkheden vallen onder meer de digitale overheid en de basisregistraties personen.

Maatschappelijke en Uitvoeringsvraagstukken staan centraal

Tijdens het Congrestival staan de actuele maatschappelijke thema’s, gemeentelijke uitvoeringsvraagstukken en daarbij behorende randvoorwaardelijke onderwerpen centraal. Ze zijn ook letterlijk zichtbaar op verschillende pleinen. Op die pleinen en in een groot aantal subzalen laten gemeenten zien hoe samen organiseren ruimte kan creëren voor (inter-)lokale uitdagingen en doelen, hoe gemeentelijke organisaties onderling kennis en ervaring delen en maken we inzichtelijk hoe gemeenten en VNG deze vraagstukken aanpakken. U kunt er letterlijk de volgende dag met uw eigen gemeentelijke vraagstukken mee aan de slag om uw dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder te verbeteren.

Voor wie is het Congrestival van belang?

'Samen organiseren: durf en vertrouwen' is het thema van het Congrestival, Zo is het programma ook uitgewerkt: opgaven en vraagstukken worden steeds benaderd vanuit verschillende disciplines, rollen en functies. Met durf en in vertrouwen.

De doelgroep van het Congrestival is daarom breed: gemeentesecretarissen, hoofden, managers en directeuren van de vier domeinen, en medewerkers die zich bezighouden met informatiemanagement en I&A. We nodigen gemeenten uit om met het hele MT te komen.

Wat de pleinen te bieden hebben

Vier pleinen met actuele vraagstukken binnen de maatschappelijke thema’s:

Eén plein met:

  • Randvoorwaardelijke onderwerpen: Digitale identiteit - Collectieve infrastructuur inclusief Common Ground - Informatiebeveiliging en privacy - Beheer en inkoop - Datascience en monitoring.