Congrestival Fysiek & Ruimtelijk domein

Plein Fysiek & Ruimtelijk domein

Samen de weg vinden naar energieneutraal en gasloos wonen. Het fysieke domein is sterk in beweging. En de uitdagingen stapelen zich op. Waar klimaat en energie een paar jaar geleden nog nauwelijks op de agenda stonden, zien we nu de volle omvang van het vraagstuk. We willen bereikbare steden en een bloeiend platteland. Betaalbare woningen voor iedereen. En we willen groeien naar een economie die onze grondstoffen niet uitput, maar die circulair is. 

Dát we energieneutraal en gasloos gaan wonen is duidelijk, maar langs welke weg komen we daar? Hoe houden we het betaalbaar? En hoe betrekken we de burgers bij wat er staat te gebeuren in hun fysieke leefomgeving? Hoe zorg je er als gemeente voor dat de interne processen rondom invoering van de Omgevingswet goed lopen? 

Tal van gemeenten zijn samen stevig aan de slag met deze vraagstukken. Dat wordt op het Fysieke plein duidelijk. 

 • Twisteren’ op het lagenspel van de  Omgevingswet: Speel mee met het welbekende Twisterspel dat inzicht geeft in raakvlakken van verschillende gemeentelijke afdelingen op het gebied van de Omgevingswet.
 • Fasterclasses: Op het plein zijn sessies te volgen in een silent disco setting. Enkele voorbeelden: Transitievisie warmte, Met data grip op de woningmarkt
 • Samen op zoek naar energie-locaties: Omgevingsdienst Midden-Holland neemt u mee in het participatiespel waarin gemeenten en burgers samen de energietransitie vormgeven
 • Klein wonen: hype of de toekomst? Naast een heus Tiny house krijgt u meer info door een speciale sessie en kunt u rond kijken in het huis
 • BNG: Krijg inzicht in het verduurzamen van vastgoed met de Maatschappelijk Vastgoedscan
 • Discussietafels: Er vinden gedurende de dag verschillende discussietafels plaats. Smart mobility vraagt ook om mobiliteit binnen uw organisatie, Duurzame mobiliteit & verkeersveiligheid en Energietransitie
 • Circulaire Bioscoop: Even rustig kijken naar filmpjes over de omschakeling naar een circulaire economie
 • Food valley Ede: Gemeente Ede presenteert bij een voedseltuin hun visie op vernieuwende voedselproductie
 • Aircon: Maakt tijdens evenementen energie beschikbaar uit elektrische auto's van bezoekers (ipv dieselgeneratoren)
 • Talking traffic - Smart mobility: Bekijk slimme stoplichten en verkeersborden met sensoren
 • De 3D bijenprinter van Cobra
 • Agenda stad /Head experience: Levensgrote kijkdoos die laat zien wat er in de fysieke ruimte gebeurt op het gebied van de City Deals: innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.
 • PIM: Gebiedsontwikkeling in kaart gebracht in 3D
 • Rijkswaterstaat: RWS biedt circulaire oplossingen in infrastructuur