Common Ground

Workshops Common Ground tijdens Fieldlab

Common Ground, waarschijnlijk heeft u er inmiddels wel van gehoord. Maar wat kunt u er als gemeente mee? Op deze vraag geven we graag antwoord!

Op maandagmiddag 23 september organiseren we meerdere workshops Common Ground tijdens het Fieldlab. Zodat we hetzelfde taal en vertrekpunt creeëren, nut en noodzaak van Common Ground begrijpen en kunnen uitleggen hoe de ambities achter Common Ground zich verhouden tot andere speerpunten en  thema’s binnen uw gemeente.

Voor het programma en aanvullende informatie kunt u terecht op commonground.nl